Soru:

TYT/Sosyal Bilimler 1 9. Orta Çağ'da coğrafya biliminin gelişmesinde Müslüman coğrafyacıların katkıları büyük olmuştur. Bu dönem

TYT/Sosyal Bilimler
1
9.
Orta Çağ'da coğrafya biliminin gelişmesinde Müslüman
coğrafyacıların katkıları büyük olmuştur. Bu dönemde Müs-
lüman coğrafyacılar, Herodot, Aristo, Strabon ve Batlamyus
gibi Eski Çağ filozoflarının fikir ve düşüncelerinden yararla-
nirken diğer taraftan bu filozoflardan kalma fikir ve görüşle-
re kendi gezi ve gözlem sonuçlarını ekleyerek coğrafyanın
gelişmesini sağlamışlardır.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi orta çağda
coğrafya bilimine katkı sağlamış olan Müslüman bilim
adamları arasında değildir?
A) İbn-i Batuta
C) Uluğ Bey
E) Piri Reis
B) İbn-i Haldun
D) Idrisi

TYT/Sosyal Bilimler 1 9. Orta Çağ'da coğrafya biliminin gelişmesinde Müslüman coğrafyacıların katkıları büyük olmuştur. Bu dönemde Müs- lüman coğrafyacılar, Herodot, Aristo, Strabon ve Batlamyus gibi Eski Çağ filozoflarının fikir ve düşüncelerinden yararla- nirken diğer taraftan bu filozoflardan kalma fikir ve görüşle- re kendi gezi ve gözlem sonuçlarını ekleyerek coğrafyanın gelişmesini sağlamışlardır. Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi orta çağda coğrafya bilimine katkı sağlamış olan Müslüman bilim adamları arasında değildir? A) İbn-i Batuta C) Uluğ Bey E) Piri Reis B) İbn-i Haldun D) Idrisi