Soru:

TYT/Sosyal Bilimler Aşağıdaki tabloda, bazı paraleller üzerinde ardışık iki meridyen arasındaki uzaklık ve zaman farkı verilmişt

TYT/Sosyal Bilimler
Aşağıdaki tabloda, bazı paraleller üzerinde ardışık iki
meridyen arasındaki uzaklık ve zaman farkı verilmiştir.
6.
Paralel
Uzaklık
Zaman farkı
(km)
(dakika)
Ekvator
111
4
Yengeç Dönencesi
100
Kuzey Kutup Dairesi
47
4
İki meridyen arası uzaklık değiştiği halde zaman
farkının değişmemesi aşağıdakilerden hangisi ile
açıklanabilir?
A) Çizgisel hızın kutuplara doğru azalmasıyla
B) Meridyenlerin boylarının eşit olmasıyla
C) Paralellerin birer derece aralıkla çizilmesiyle
D) Dünya'nın ekseni etrafında dönmesiyle
E) Dünya'nın kutuplardan basık olmasıyla
4
8.

TYT/Sosyal Bilimler Aşağıdaki tabloda, bazı paraleller üzerinde ardışık iki meridyen arasındaki uzaklık ve zaman farkı verilmiştir. 6. Paralel Uzaklık Zaman farkı (km) (dakika) Ekvator 111 4 Yengeç Dönencesi 100 Kuzey Kutup Dairesi 47 4 İki meridyen arası uzaklık değiştiği halde zaman farkının değişmemesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A) Çizgisel hızın kutuplara doğru azalmasıyla B) Meridyenlerin boylarının eşit olmasıyla C) Paralellerin birer derece aralıkla çizilmesiyle D) Dünya'nın ekseni etrafında dönmesiyle E) Dünya'nın kutuplardan basık olmasıyla 4 8.