Soru:

Ülkemizde tüm sektörler içerisinde tarım sektörün- de çalışanların oranı %18,4 olmasına rağmen tari- min milli ekonomiye katkısı

Ülkemizde tüm sektörler içerisinde tarım sektörün-
de çalışanların oranı %18,4 olmasına rağmen tari-
min milli ekonomiye katkısı %10 dolaylarındadır.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımsal
faaliyetlerin ekonomiye katkısını artıracak bir
çalışma olamaz?
A) Tarımda sulamanın yaygınlaştırılması
B) Çiftçiye kaliteli tohum ve gübre imkânlarının
sağlanması
C) Tarımsal faaliyetler esnasında erozyonla müca-
dele edilmesi
Su isteği düşük olan kuru tarım yöntemlerinin
yaygınlaştırılması
E) Nadas tarımı yerine nöbetleşe tarımın uygulatti-
rılması

Ülkemizde tüm sektörler içerisinde tarım sektörün- de çalışanların oranı %18,4 olmasına rağmen tari- min milli ekonomiye katkısı %10 dolaylarındadır. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde tarımsal faaliyetlerin ekonomiye katkısını artıracak bir çalışma olamaz? A) Tarımda sulamanın yaygınlaştırılması B) Çiftçiye kaliteli tohum ve gübre imkânlarının sağlanması C) Tarımsal faaliyetler esnasında erozyonla müca- dele edilmesi Su isteği düşük olan kuru tarım yöntemlerinin yaygınlaştırılması E) Nadas tarımı yerine nöbetleşe tarımın uygulatti- rılması