Soru:

. Uluslararası turizm, ülkeler arası etkileşimde önemli bir rol oynar. Bu etkileşim sonucunda birtakım olumlu sonuçlar ortaya çı

. Uluslararası turizm, ülkeler arası etkileşimde önemli bir rol
oynar. Bu etkileşim sonucunda birtakım olumlu sonuçlar
ortaya çıkar.
Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir?
A) Döviz girdisinin artması
B) Kültürel etkileşimin artması
C) İstihdam olanaklarının artması
D) Yoğun yapılaşmanın artması
E) Ülkeler arası ticaretin canlanması
ÖSYM (2019)

. Uluslararası turizm, ülkeler arası etkileşimde önemli bir rol oynar. Bu etkileşim sonucunda birtakım olumlu sonuçlar ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi bu sonuçlardan biri değildir? A) Döviz girdisinin artması B) Kültürel etkileşimin artması C) İstihdam olanaklarının artması D) Yoğun yapılaşmanın artması E) Ülkeler arası ticaretin canlanması ÖSYM (2019)