Soru:

Uygar Yayınları 27. Aşağıdakilerden hangisi bölge kavramı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? 1 a y- A) Doğal unsurlara göre ol

Uygar Yayınları
27. Aşağıdakilerden hangisi bölge kavramı ile ilgili doğru
bir bilgi değildir?
1
a
y-
A) Doğal unsurlara göre olusturulan bölge sinirları kısa sü-
rede dešisme göstermez.
B) Siyasi özelliklere göre oluşturulan bolgeler kademeli
geçiş özelliği gösterir.
C) Ekonomik özelliklere göre oluşturulan bölge sinirlar za-
manla değişebilir.
D) Doğal
bölge sinirlan ile beşeri bölge sinırları birbiri ile
çakışmaz.
x
E) Siyasi bölgeler zamanla işlevini yitirerek ortadan kalka-
bilir.
8
SOSYAL BİLİMLER
UYGAR
YAYINLARI

Uygar Yayınları 27. Aşağıdakilerden hangisi bölge kavramı ile ilgili doğru bir bilgi değildir? 1 a y- A) Doğal unsurlara göre olusturulan bölge sinirları kısa sü- rede dešisme göstermez. B) Siyasi özelliklere göre oluşturulan bolgeler kademeli geçiş özelliği gösterir. C) Ekonomik özelliklere göre oluşturulan bölge sinirlar za- manla değişebilir. D) Doğal bölge sinirlan ile beşeri bölge sinırları birbiri ile çakışmaz. x E) Siyasi bölgeler zamanla işlevini yitirerek ortadan kalka- bilir. 8 SOSYAL BİLİMLER UYGAR YAYINLARI