Soru:

WA UUS püks gton 9. ohin Kay Başkalaşım kayaçları çoğunlukla yer kabuğunun derin liklerinde oluşur. Üstteki katmanların basıncı

WA
UUS
püks
gton
9.
ohin
Kay
Başkalaşım kayaçları çoğunlukla yer kabuğunun derin
liklerinde oluşur. Üstteki katmanların basıncı ve derin
liklerdeki sıcaklıkların etkisiyle kayaçlar başkalaşım
geçirir, yeni özellikler kazanırlar.
EMUI
tir
Buna göre,
I. sertlik dereceleri yüksek, aşınmaya karşı dirençlidir-
ler.
LE
OS
II. tanecikli, parçacıklı yapıya sahiptirler.
In
III. kimyasal tortul kayaçlardan oluşan kalkerin başka-
laşmasıyla mermer oluşur.
durumlarından hangileri başkalaşım kayaçları için
söylenebilir
A) Yalnız!
B) Yalnız 11
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
32

WA UUS püks gton 9. ohin Kay Başkalaşım kayaçları çoğunlukla yer kabuğunun derin liklerinde oluşur. Üstteki katmanların basıncı ve derin liklerdeki sıcaklıkların etkisiyle kayaçlar başkalaşım geçirir, yeni özellikler kazanırlar. EMUI tir Buna göre, I. sertlik dereceleri yüksek, aşınmaya karşı dirençlidir- ler. LE OS II. tanecikli, parçacıklı yapıya sahiptirler. In III. kimyasal tortul kayaçlardan oluşan kalkerin başka- laşmasıyla mermer oluşur. durumlarından hangileri başkalaşım kayaçları için söylenebilir A) Yalnız! B) Yalnız 11 C) I ve II D) I ve III E) II ve III 32