Soru:

WORKWIN II. Bering Boğazı III. Hürmüz Boğazı IV. Macellan Boğazı Buna göre, bu su yollarından hangileri iki kita arasında yer al

WORKWIN
II. Bering Boğazı
III. Hürmüz Boğazı
IV. Macellan Boğazı
Buna göre, bu su yollarından hangileri iki kita arasında
yer almaz?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) ve IV
E) III ve IV
8.
Ⓡ
Haritada numaralarla gösterilen yörelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I. yörede dalga aşındırması sonucu kıyıda falez adı
verilen diklikler oluşmuştur.
B) II. yörede volkanik tüflerin, sel sularıyla aşındırılması
sonucu peribacaları oluşmuştur.
C) III. yöredeki akarsular derin vadiler içinde akarak
çentik vadileri oluşturmuştur.
D) IV. yörede etrafı yüksek dağlarla çevrili bir çöküntü
ovası yer alır.
E) V. yörede kıyı kesiminde açıktaki bir adanın, dalga
biriktirmesi ile karaya bağlanması sonucu oluşmuş
bir tombolo vardır.
BİLİMLER
SOSYAL
BILIMLER 2
BC
3
5
6
8
9
A
10
11 A
12 C
13
1.

WORKWIN II. Bering Boğazı III. Hürmüz Boğazı IV. Macellan Boğazı Buna göre, bu su yollarından hangileri iki kita arasında yer almaz? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) ve IV E) III ve IV 8. Ⓡ Haritada numaralarla gösterilen yörelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) I. yörede dalga aşındırması sonucu kıyıda falez adı verilen diklikler oluşmuştur. B) II. yörede volkanik tüflerin, sel sularıyla aşındırılması sonucu peribacaları oluşmuştur. C) III. yöredeki akarsular derin vadiler içinde akarak çentik vadileri oluşturmuştur. D) IV. yörede etrafı yüksek dağlarla çevrili bir çöküntü ovası yer alır. E) V. yörede kıyı kesiminde açıktaki bir adanın, dalga biriktirmesi ile karaya bağlanması sonucu oluşmuş bir tombolo vardır. BİLİMLER SOSYAL BILIMLER 2 BC 3 5 6 8 9 A 10 11 A 12 C 13 1.