Soru:

X 3. Aşağıdaki şekilde Kuzey Yanm Kure'de yer alan bir dağdaki yamaçlann kali kar sinurlan gösterilmiştir. 3000 m v S Guney Buna

X
3. Aşağıdaki şekilde Kuzey Yanm Kure'de yer alan bir dağdaki
yamaçlann kali kar sinurlan gösterilmiştir.
3000 m
v
S
Guney
Buna göre bu dağın kuzey yamacı için aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?
Al Sicakik değerleri güney yamaçtan daha düşüktür.
B) Nemilik özelliği güney yamaçtan daha azdır
C) Bitki örtüsü üst sinun güney yamaçtan daha alçaktır.
D) Yerleşme üst sinin güney yamaca göre daha alçaktır
E) Tanm ürünlerinin olgunlaşma süresi güney yamaca
göre daha uzundur.
C

X 3. Aşağıdaki şekilde Kuzey Yanm Kure'de yer alan bir dağdaki yamaçlann kali kar sinurlan gösterilmiştir. 3000 m v S Guney Buna göre bu dağın kuzey yamacı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Al Sicakik değerleri güney yamaçtan daha düşüktür. B) Nemilik özelliği güney yamaçtan daha azdır C) Bitki örtüsü üst sinun güney yamaçtan daha alçaktır. D) Yerleşme üst sinin güney yamaca göre daha alçaktır E) Tanm ürünlerinin olgunlaşma süresi güney yamaca göre daha uzundur. C