Soru:

X X AYT in yaklaşık 5 besys sinda blenlerin yaklaşık vaşında olen sivillerin 37 un; aik hareketinin ön plana GAZET stan etkilene

X
X
AYT
in yaklaşık 5 besys
sinda blenlerin yaklaşık
vaşında olen sivillerin
37
un;
aik hareketinin ön plana
GAZET
stan etkilenen sivi
Rusya 201
Donbass
Rusya
Ancak
degistig
yaptığı söylenebilir?
C) I ve II
E) 1. Il ve it!
35. Asagidaki tabloda bazylara Dünya genelinde kors
sehi nüfusunun ornalda) verilmişti
Kar
Schi
1800 94,9
5.1
1900 36,7
13.3
1950
71
29
2020 44.7 55,3
Yalnızca tablodaki bilgilere bakılarak;
Kırsal kesimde yaşayanların oranı azalırken gehirde
yaşayanların oranı artmıştır.
II1950 yılında kırda yaşayanların sayısı 2020 yılında
şehirde yaşayanların sayısından fazladır.
III, 2020 yılında dünya nüfusunun yandan fazlası
şehirlerde yaşamaktadır
IV. Sanayi faaliyetlerinin geliştiği ülkelerde şehirde
yaşayanlann orani daha fazladır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) I ve Il!
C) Il ve III
D) Il ve IV
E) III ve IV
Rusyan
Haberde verile
örgütlerden ha
A) Avrupa Bir
B) Karadeniz
C) Petrol the
D) Gelişen
E) Ekonomi
tkin rol oynaması

X X AYT in yaklaşık 5 besys sinda blenlerin yaklaşık vaşında olen sivillerin 37 un; aik hareketinin ön plana GAZET stan etkilenen sivi Rusya 201 Donbass Rusya Ancak degistig yaptığı söylenebilir? C) I ve II E) 1. Il ve it! 35. Asagidaki tabloda bazylara Dünya genelinde kors sehi nüfusunun ornalda) verilmişti Kar Schi 1800 94,9 5.1 1900 36,7 13.3 1950 71 29 2020 44.7 55,3 Yalnızca tablodaki bilgilere bakılarak; Kırsal kesimde yaşayanların oranı azalırken gehirde yaşayanların oranı artmıştır. II1950 yılında kırda yaşayanların sayısı 2020 yılında şehirde yaşayanların sayısından fazladır. III, 2020 yılında dünya nüfusunun yandan fazlası şehirlerde yaşamaktadır IV. Sanayi faaliyetlerinin geliştiği ülkelerde şehirde yaşayanlann orani daha fazladır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I ve II B) I ve Il! C) Il ve III D) Il ve IV E) III ve IV Rusyan Haberde verile örgütlerden ha A) Avrupa Bir B) Karadeniz C) Petrol the D) Gelişen E) Ekonomi tkin rol oynaması