Soru:

Ximono lisisal (A 9. Aşağıdaki haritada beş alan numaralarla gösterilmiş ve bu alanların dördüne ait nüfus özellikleri verilmişt

Ximono
lisisal (A
9. Aşağıdaki haritada beş alan numaralarla gösterilmiş ve bu
alanların dördüne ait nüfus özellikleri verilmiştir.
IV
●
Dağlık, engebeli ve yüksek arazi şartları insan yaşamı-
nı zorlaştırdığı için nüfus yoğunluğu azdır.
●
DI
Yağış miktarının yetersizliği ve toprak veriminin düşük-
lüğü nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur.
Sanayi, ticaret ve ulaşım imkânlarının fazlalığı nüfus
yoğunluğunu artırmıştır.
bjot
●
Taş kömürünün çıkarılması nüfus yoğunluğu üzerinde
olumlu bir katkı yapmıştır.
Buna göre, haritada numaralarla gösterilen alanlardan
hangisine ait nüfus özelliği verilmemiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Ximono lisisal (A 9. Aşağıdaki haritada beş alan numaralarla gösterilmiş ve bu alanların dördüne ait nüfus özellikleri verilmiştir. IV ● Dağlık, engebeli ve yüksek arazi şartları insan yaşamı- nı zorlaştırdığı için nüfus yoğunluğu azdır. ● DI Yağış miktarının yetersizliği ve toprak veriminin düşük- lüğü nüfusun seyrek olmasına neden olmuştur. Sanayi, ticaret ve ulaşım imkânlarının fazlalığı nüfus yoğunluğunu artırmıştır. bjot ● Taş kömürünün çıkarılması nüfus yoğunluğu üzerinde olumlu bir katkı yapmıştır. Buna göre, haritada numaralarla gösterilen alanlardan hangisine ait nüfus özelliği verilmemiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V