Soru:

Y 37. Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüke- tim sektörlerinin etkileşimine örnek gösterile- bilir? A) Sanayi bölgeler

Y
37. Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüke-
tim sektörlerinin etkileşimine örnek gösterile-
bilir?
A) Sanayi bölgelerinde istihdam edilen nitelikli iş
gücünün fazla olması
B) Kümes hayvancılığına ait modern tesislerin
büyük şehirlerin yakınında gelişme göstermesi
Buğday tarımının yarı kurak iklim bölgelerinde
sürdürülmesi
Çimento fabrikalarının killi ve kireçli kayaçların
yaygın olduğu yerlerde kurulması
Doğal güzelliği fazla olan kirlenmemiş koylarda
yat turizminin gelişmesi
39

Y 37. Aşağıdakilerden hangisi üretim, dağıtım ve tüke- tim sektörlerinin etkileşimine örnek gösterile- bilir? A) Sanayi bölgelerinde istihdam edilen nitelikli iş gücünün fazla olması B) Kümes hayvancılığına ait modern tesislerin büyük şehirlerin yakınında gelişme göstermesi Buğday tarımının yarı kurak iklim bölgelerinde sürdürülmesi Çimento fabrikalarının killi ve kireçli kayaçların yaygın olduğu yerlerde kurulması Doğal güzelliği fazla olan kirlenmemiş koylarda yat turizminin gelişmesi 39