Soru:

Yerleşmelerin Gelişimi, Yerle 1 7. Aşağıda Dünya haritası üzerinde beş farklı yer işaretlen- miştir. Bu yerlerin hangisinde yerl

Yerleşmelerin Gelişimi, Yerle
1
7. Aşağıda Dünya haritası üzerinde beş farklı yer işaretlen-
miştir.
Bu yerlerin hangisinde yerleşme faaliyetleri daha yo-
ğundur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
8. Yerleşmelerin dağınık doku özelliği göstermesinde;
I. su kaynakları,
II. yer şekilleri,
III. ekonomik faaliyetler
unsurlarından hangileri etkili olmaktadır?
A) Yalnız I.
B) Yalnız II.
D) II ve III.
pta
C) I ve II.
E) I, II ve III.

Yerleşmelerin Gelişimi, Yerle 1 7. Aşağıda Dünya haritası üzerinde beş farklı yer işaretlen- miştir. Bu yerlerin hangisinde yerleşme faaliyetleri daha yo- ğundur? A) I B) II C) III D) IV E) V 8. Yerleşmelerin dağınık doku özelliği göstermesinde; I. su kaynakları, II. yer şekilleri, III. ekonomik faaliyetler unsurlarından hangileri etkili olmaktadır? A) Yalnız I. B) Yalnız II. D) II ve III. pta C) I ve II. E) I, II ve III.