Soru:

Yukarıdaki haritada gösterilen yerlerden hangisinde sistemlerdeki tür kayıpları daha çok olmuştur? A) I ve II B) I ve III C) D)

Yukarıdaki haritada gösterilen yerlerden hangisinde
sistemlerdeki tür kayıpları daha çok olmuştur?
A) I ve II
B) I ve III
C)
D) Il ve IV
E) III ve IV
3.
Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden f-
lerden biri değildir?
A) Küresel Isınma
B) Bataklıkların kurutulması
C) Anızların yakılması
D) Fosil yakıtların aşırı kullanımı
E) Ormanların korunması
4.
Kutup biyomunda biyoçeşitliliğin az olmasında;
I. denizde tuzluluk oranının az olması,
II. sıcaklık ortalamalarının düşük olması,
III. besin yetersizliği
faktörlerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız!
B) Yalnız III
C)
D) I ve III
E) II ve III
12

Yukarıdaki haritada gösterilen yerlerden hangisinde sistemlerdeki tür kayıpları daha çok olmuştur? A) I ve II B) I ve III C) D) Il ve IV E) III ve IV 3. Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit eden f- lerden biri değildir? A) Küresel Isınma B) Bataklıkların kurutulması C) Anızların yakılması D) Fosil yakıtların aşırı kullanımı E) Ormanların korunması 4. Kutup biyomunda biyoçeşitliliğin az olmasında; I. denizde tuzluluk oranının az olması, II. sıcaklık ortalamalarının düşük olması, III. besin yetersizliği faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? A) Yalnız! B) Yalnız III C) D) I ve III E) II ve III 12