Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Cümlede Anlam Konu Anlatımı

Cümlede Anlam konu anlatımı ve örnek soru çözümleri, Kunduz eğitmenimiz tarafından hazırlandı! Cümlede Anlam hakkında bilmen gerekenler bu yazıda!

17 dakikalık okuma
Kunduz Eğitmen tarafından yazıldı, 15.09.2023
Cümlede Anlam Konu Anlatımı

Hesap Oluştur

Ücretsiz kaydol, sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan!

ÜCRETSİZ KAYDOL

 

Cümlede Anlam Nedir?

Cümlede anlam, sözcüklerin bir araya gelerek oluşturduğu cümlenin taşıdığı anlamdır. Bir cümlede anlam, sözcüklerin yanı sıra cümlenin yapısı, tonlama, vurgu, bağlamsal faktörler gibi unsurlarla da belirlenir.

Cümlenin anlamı, hem sözcüklerin anlamları hem de bu sözcüklerin cümle içindeki rolüne bağlıdır. Örneğin, “At” ve “yedi” sözcükleri ayrı ayrı farklı anlamlara sahiptir. Ancak, “At yedi.” cümlesi, bu iki sözcüğün bir araya gelmesiyle tamamen farklı bir anlam ifade eder.

Cümlede anlam, doğru sözcük seçimi, uygun kelime sıralaması ve anlam açısından doğru bir bağlam oluşturma yoluyla netleştirilebilir. Ayrıca, cümlede vurgu, tonlama ve duraklama gibi unsurlar da anlamın daha etkili bir şekilde iletilmesine yardımcı olabilir.


Anlatımına Göre Cümleler

Öznel Anlam Nedir?

Öznel anlam, bir kelimenin, cümlenin ya da ifadenin, kullanıcının öznel düşünceleri ve deneyimleri ile ilişkili olarak taşıdığı anlamdır. Öznel anlam, farklı insanların aynı kelimeyi, cümleyi ya da ifadeyi farklı şekillerde algılamalarına neden olabilir.


Öznel Anlatımlı Cümleler

Öznel anlatımlı cümleler, konuşanın ya da yazarın öznel düşüncelerini, deneyimlerini veya duygularını ifade etmek için kullandığı cümlelerdir. Bu cümlelerdeki anlam, kişinin öznel bakış açısından kaynaklanır ve başka insanlar tarafından farklı şekillerde algılanabilir. İşte öznel anlatımlı cümlelerden bazıları:

 • Bana göre bu yemek çok lezzetli.
 • Bu filmi izlediğimde çok duygulandım.
 • Benim için bu şarkı çok anlamlı.
 • Sanırım bu projede başarılı olacağım.
 • Bugün kendimi çok mutsuz hissediyorum.
 • Bu maçta takımımız çok kötü oynadı.
 • Benim için doğru olanı yapmak önemlidir.
 • Bu resimdeki renkler beni çok etkiledi.
 • Kendi hayatımızı kendimiz seçmeliyiz.
 • Bence bu plan işe yarayacak.

Nesnel Anlam Nedir?

Nesnel anlam, bir kelimenin, cümlenin ya da ifadenin, objektif gerçeklikle ilgili anlamını ifade eder. Bu anlam, herkes tarafından aynı şekilde anlaşılır ve yorumlanır.


Nesnel Anlatımlı Cümleler

Nesnel anlatımlı cümleler, objektif gerçeklikle ilgili olan ve herkes tarafından aynı şekilde algılanan cümlelerdir. Bu cümleler, kişisel düşünceler, duygular veya deneyimler yerine gerçeklikle ilgili bilgileri ifade ederler. İşte nesnel anlatımlı cümlelerden bazıları:

 • Dünya, güneş etrafında döner.
 • Su, oda sıcaklığında 1 atmosfer basınç altında 100 derecede kaynar.
 • İnsan vücudu, en büyük organ olan cildiyle kaplıdır.
 • 1 kilogram eşittir 1000 gram.
 • Işık, 299.792.458 m/s hızla hareket eder.
 • Güneş, galaksimizdeki yıldızlar arasında sıradan bir yıldızdır.
 • Gezegenler, yörüngelerinde güneş etrafında hareket ederler.
 • Yağmur, su buharının yoğunlaşması sonucu oluşur.
 • İnsanlar, oksijen almadan hayatta kalamazlar.
 • Gökkuşağı, güneş ışınlarının su damlacıklarından yansımasıyla oluşur.

Öznel ve Nesnel Anlatımlı Cümleler Arasındaki Farklar

Öznel anlatımlı cümleler, kişisel düşünceleri, deneyimleri ve duyguları ifade ederken nesnel anlatımlı cümleler gerçeklikle ilgili bilgileri ifade eder. Öznel anlatımlı cümleler, kişisel bakış açısına göre değişebilirken nesnel anlatımlı cümleler herkes tarafından aynı şekilde algılanır.

Örneğin, “Bu yemek bana göre çok lezzetli” öznel bir anlatımdır çünkü bu cümle, kişisel bir düşünceyi ifade etmektedir. “Bu yemek, bütün misafirler tarafından beğenildi” ise nesnel bir anlatımdır çünkü bu cümle gerçekliğe dayalıdır ve herkes tarafından aynı şekilde algılanır.

Başka bir örnek: “Bu şarkı benim için çok anlamlı” öznel bir anlatımdır, çünkü bu cümle kişisel bir deneyimi ifade ederken, “Bu şarkı, dünya çapında çok popüler oldu” nesnel bir anlatımdır, çünkü bu cümle gerçekliğe dayalıdır ve herkes tarafından aynı şekilde algılanır.

Özetle, öznel anlatımlı cümleler kişisel düşünceleri, deneyimleri ve duyguları ifade ederken nesnel anlatımlı cümleler gerçeklikle ilgili bilgileri ifade eder ve herkes tarafından aynı şekilde algılanır.


Üslüp Nedir?

Üslup, bir yazarın ya da konuşmacının kullanımı, anlatım biçimi, dil ve kelime seçimleri, söyleyiş ve ifade tarzı gibi unsurların tümüdür. Üslup, bir kişinin yazı ya da konuşma eserindeki benzersiz ifade tarzını ifade eder. İster edebi bir eser, ister akademik bir makale, ister günlük bir yazı olsun, herhangi bir yazı ya da konuşmanın üslubu, içeriği anlamlandırma ve yazarın/konuşmacının kişiliği hakkında ipuçları verir.

Üslup, yazıda ya da konuşmada kullanılan dilin özellikleri, kelimelerin kullanımı, cümle yapıları, anlatım teknikleri, vurgular ve tonlama gibi öğeleri içerir. İyi bir üslup, metnin ya da konuşmanın anlaşılır, akıcı ve etkili olmasına katkıda bulunur. Bir yazar ya da konuşmacının üslubu, okuyucu ya da dinleyiciler üzerinde bir etki bırakabilir ve eseri diğerlerinden ayırt edici kılabilir.


Üslup (Biçem) Cümlesi Nedir?

Üslup (biçem) cümlesi, bir yazarın veya konuşmacının üslubunu belirleyen dil ve anlatım özelliklerini ifade eden cümledir. Bu cümle, yazarın/konuşmacının benzersiz ifade tarzını yansıtan özellikleri belirtir. Üslup cümlesi, eserin genel tonunu ve yazarın/konuşmacının kişiliğini yansıtan anahtar bir cümledir.

Örneğin, “Romanın üslubu, sade ve akıcı dil kullanımı ile dikkat çekiyor” gibi bir cümle, bir romandaki dil ve anlatım özelliklerinin ne olduğunu açıklayarak yazarın üslubu hakkında ipuçları verir. Benzer şekilde, “Konuşmasındaki mizahi tonlama, onun konuşma üslubunun en dikkat çekici özelliği” gibi bir cümle, bir konuşmacının üslubu hakkında bilgi verir ve onun konuşma tarzının benzersiz özelliklerini yansıtır.

Üslup cümleleri, yazarların/konuşmacıların farklı tarzlarını anlamak ve onların eserlerindeki mesajları ve fikirleri daha iyi anlamak için önemli bir araçtır.


İçerik Nedir?

İçerik, bir yazı, konuşma, web sitesi, video, resim ya da herhangi bir materyalde sunulan ana mesaj, bilgi ya da fikirleri ifade eder. İçerik, bir eserin veya materyalin merkezinde yer alan öznel veya nesnel bilgilerdir. İçerik, okuyuculara, izleyicilere veya kullanıcılara fayda sağlayacak bilgi, eğitim, eğlence veya duygusal deneyimler sunabilir.

Örneğin, bir haber sitesinde yayınlanan bir haber makalesinin içeriği, olayın ne olduğu, kimin neler yaptığı, ne zaman, nerede ve neden olduğunu belirten ana bilgileri içerir. Bir eğitim videosunun içeriği, bir konu hakkında bilgi vermek için kullanılan öğretici materyaller, örnekler ve pratik uygulamaları içerir. Bir reklam kampanyasının içeriği, bir ürün veya hizmetin faydalarını tanıtmak için kullanılan mesajlar, görüntüler ve diğer pazarlama öğeleridir.

İçerik, bir eserin veya materyalin kalitesini belirleyen önemli bir faktördür ve hedef kitleye doğru mesajı iletmek için dikkatli bir şekilde planlanması gereken bir unsurdur. İyi bir içerik, okuyucuları, izleyicileri veya kullanıcıları etkileyebilir, onları harekete geçirebilir veya onlara değerli bilgi ve deneyimler sunabilir.


İçerik (Konu) Cümlesi Nedir?

İçerik (konu) cümlesi, bir yazı, makale, paragraf veya herhangi bir materyalin ana fikrini belirten cümledir. Bu cümle, okuyucuya veya izleyiciye metnin ne hakkında olduğunu ve hangi fikri veya mesajı sunacağını açıklar. İçerik cümlesi, genellikle metnin başında veya bir paragrafın başında yer alır ve metnin geri kalanı boyunca odaklanılacak ana fikri belirler.

Örneğin, bir makalede “Dünya nüfusunun artması, doğal kaynaklarımızın tükenmesine ve çevre sorunlarına yol açıyor” şeklinde bir içerik cümlesi, makalenin ana konusunu ve mesajını belirtir. Bu cümle, geri kalan metinde tartışılacak ana konuyu, yani nüfus artışının doğal kaynaklarımıza ve çevremize etkisini vurgular.

İçerik cümlesi, bir metnin etkili bir şekilde yapılandırılmasında önemli bir rol oynar. Okuyucuların veya izleyicilerin metnin ne hakkında olduğunu hızlıca anlamasına ve hangi mesajı sunacağını anlamasına yardımcı olur. İyi bir içerik cümlesi, okuyucuların veya izleyicilerin ilgisini çekebilir ve metni daha etkili bir şekilde sunabilir.

Üslup Cümlesi ve İçerik Cümlesi Arasındaki Farklar Nelerdir?

Üslup cümlesi, bir yazı veya materyalin üslubunu, yani dil kullanımı, tonu, söylem tarzı ve atmosferi belirleyen cümledir. Bu cümle, okuyuculara veya izleyicilere, metnin nasıl sunulacağı, hangi sözcüklerin kullanılacağı ve hangi atmosferin yaratılacağı hakkında bir fikir verir.

Öte yandan, içerik cümlesi, bir yazı, makale, paragraf veya herhangi bir materyalin ana fikrini belirten cümledir. Bu cümle, okuyucuya veya izleyiciye metnin ne hakkında olduğunu ve hangi fikri veya mesajı sunacağını açıklar.

Dolayısıyla, üslup cümlesi bir materyalin üslubunu belirlerken, içerik cümlesi materyalin konusunu belirler. İçerik cümlesi, metnin temel amacını belirlerken, üslup cümlesi, metnin tonunu ve atmosferini belirler. Hem üslup cümlesi hem de içerik cümlesi, bir yazının veya materyalin etkili bir şekilde sunulmasında önemli bir rol oynar ve doğru bir şekilde kullanıldığında, okuyucuların veya izleyicilerin materyale ilgi duymasına ve etkilenmesine yardımcı olur.


Doğrudan (Dolaysız) Anlatım Nedir?

Doğrudan anlatım, bir kişinin doğrudan konuşmasını aktardığımız bir anlatım şeklidir. Başka bir deyişle, doğrudan anlatım, bir kişinin kendi sözlerini aynen aktardığımız bir anlatımdır. Doğrudan anlatımda, kişinin sözleri çift tırnak içinde yazılır ve sonra kişinin kim olduğunu belirtmek için sözlerin hemen ardından “dedi” veya “diye belirtti” gibi bir ifade kullanılır.

Örnek:

Ali, “Ben yarın sinemaya gidiyorum” dedi.

Bu örnekte, Ali’nin sözleri aynen aktarıldığı için doğrudan anlatımdan bahsediyoruz.

Doğrudan anlatım, yazarın okuyucuya konuşmacının kelimelerini tam olarak ilettiği ve konuşmacının neden olduğu duygusal tonu veya ifadeleri yansıttığı için, okuyucunun metindeki karakterleri daha iyi anlamasına yardımcı olur.


Doğrudan Anlatımlı Cümleler

Doğrudan anlatım, bir kişinin kendi sözlerini tam olarak aktardığımız bir anlatım şeklidir. Doğrudan anlatımda, kişinin sözleri çift tırnak içinde yazılır ve sonra kişinin kim olduğunu belirtmek için sözlerin hemen ardından “dedi” veya “diye belirtti” gibi bir ifade kullanılır. İşte birkaç örnek:

 • “Ben buraya yalnızca bir kez geldim,” dedi Ayşe.
 • “Eğer yarın işe gidemezsem, patronum çok sinirlenecek,” dedi Ali.
 • “Bugün hava gerçekten çok güzel,” diye belirtti Ceren.

Bu cümlelerde, kişilerin sözleri doğrudan aktarılmış ve cümleler çift tırnak içinde verilmiştir. Bu şekilde, okuyucu, kişilerin söylediği şeyleri doğrudan anlamış olur ve konuşmacının duygu ve düşünceleri daha net bir şekilde anlaşılır hale gelir.


Dolaylı Anlatımlı Cümleler

Dolaylı anlatım, bir kişinin sözlerini doğrudan aktarmak yerine, onların söylediklerini kendi kelimelerimizle özetlediğimiz bir anlatım şeklidir. Bu nedenle, dolaylı anlatım, doğrudan anlatımın aksine, kişilerin tam olarak ne söylediklerini aktarmaz.

Dolaylı anlatımda, kişinin söylediği şeyler, genellikle “demişti”, “söylemişti”, “belirtmişti” gibi geçmiş zaman fiilleriyle belirtilir. Ayrıca, dolaylı anlatımda kişilerin sözlerini aktaran kişinin düşünceleri de cümlenin içine dahil edilebilir.

Örnek:

Doğrudan anlatım: “Yarın işe gidemeyeceğim, çünkü grip oldum,” dedi Ali.

Dolaylı anlatım: Ali, grip olduğunu ve yarın işe gidemeyeceğini söylemişti.

Bu örnekte, dolaylı anlatım kullanılmış ve Ali’nin sözleri özetlenerek aktarılmıştır. Dolaylı anlatım, yazarın karakterlerin düşüncelerini ve duygularını daha fazla ifade etmesine olanak tanır, ancak aynı zamanda doğrudan anlatımdan daha az açık ve kesin olabilir.


Dolaylı Anlatımlı Cümleler

Dolaylı anlatım, bir kişinin söylediklerini kendi kelimelerimizle özetlediğimiz bir anlatım şeklidir. Dolaylı anlatımda, kişilerin söylediği şeyler genellikle “demişti”, “söylemişti”, “belirtmişti” gibi geçmiş zaman fiilleriyle belirtilir. İşte birkaç örnek:

 • “Ben buraya yalnızca bir kez geldim,” dedi Ayşe. Dolaylı anlatım: Ayşe, buraya yalnızca bir kez geldiğini söylemişti.
 • “Ben artık burada çalışmak istemiyorum,” dedi Mehmet. Dolaylı anlatım: Mehmet, artık burada çalışmak istemediğini söylemişti.
 • “Eğer yarın hava güzel olursa, pikniğe gideceğiz,” dedi Sevgi. Dolaylı anlatım: Sevgi, eğer yarın hava güzel olursa, pikniğe gitmek istediklerini söylemişti.

Bu örneklerde, kişilerin söylediği şeyler dolaylı anlatım kullanılarak özetlenmiştir. Dolaylı anlatım, kişilerin söyledikleri şeyleri doğrudan aktarmaktan daha az doğrudan olabilir, ancak aynı zamanda yazarın karakterlerin düşüncelerini ve duygularını daha fazla ifade etmesine olanak tanır.


Doğrudan Anlatım ve Dolaylı Anlatım Arasındaki Farklar Nelerdir?

Doğrudan anlatım ve dolaylı anlatım arasındaki temel fark, bir olayı veya bir kişinin söylediği şeyi aktarırken kullanılan anlatım şeklidir.

Doğrudan anlatımda, bir kişinin sözleri tam olarak aktarılır ve bu sözler tırnak içinde yazılır. Örneğin:

 • “Ben yarın işe gitmeyeceğim,” dedi Ali.

Dolaylı anlatımda ise, bir kişinin söyledikleri, yazarın kendi kelimeleriyle özetlenir ve tırnak içinde yazılmaz. Ayrıca, dolaylı anlatımda cümle yapıları da değişebilir. Örneğin:

 • Ali, yarın işe gitmeyeceğini söyledi.

Bu örnekte, Ali’nin söylediği sözler yazar tarafından kendi kelimeleriyle özetlenmiş ve tırnak içinde yazılmamıştır.

Doğrudan anlatım, bir kişinin sözlerini tam olarak aktardığı için daha doğrudan ve etkilidir. Ancak, dolaylı anlatım, bir olayı veya bir kişinin söylediği şeyi yazarın kendi kelimeleriyle özetleyerek, yazarın karakterlerin duygu ve düşüncelerini daha fazla ifade etmesine olanak tanır.


Cümlede Anlam İlişkileri

Neden (Sebep) – Sonuç İlişkisi

Neden-sonuç ilişkisi, bir olayın veya durumun nedeni ile sonucu arasındaki ilişkiyi ifade eder. Bu ilişki, neden olan olay veya durumun sonucunu doğrudan etkilemesiyle ortaya çıkar. Bu ilişki, çeşitli konularda analiz edilebilir ve anlatımlarda sıklıkla kullanılır.

Örneğin:

 • Hava çok soğuk olduğu için çamaşırlar dışarıda kurumadı. (Burada “hava çok soğuk” neden, “çamaşırlar dışarıda kurumadı” ise sonuçtur.)
 • Sınavda başarısız olduğu için üzüldü. (Burada “sınavda başarısız olmak” neden, “üzülmek” ise sonuçtur.)

Neden-sonuç ilişkisi, analiz yaparken ve bir sonuç çıkarmak istediğimizde de sıklıkla kullanılır. Bu ilişki, aynı zamanda birbiriyle ilişkili olan olayların ve durumların birbiriyle nasıl etkileşime girdiğini anlamamıza da yardımcı olur.


Neden – Sonuç Cümleleri

Neden-sonuç ilişkisi ifade eden cümlelere neden-sonuç cümleleri denir. Bu cümlelerde bir olayın veya durumun nedeni belirtilirken, ardından bu nedenin bir sonucu olarak ortaya çıkan olay veya durum ifade edilir.

Örnekler:

 • Hava çok sıcak olduğu için insanlar parka akın etti.
 • Kitap okumaya daha çok zaman ayırdığı için dil becerileri gelişti.
 • Uykusuzluk nedeniyle, dikkat dağınıklığı yaşadı ve işini tamamlayamadı.
 • Havaalanındaki grev nedeniyle uçuşlar iptal edildi ve yolcular mahsur kaldı.
 • Sağlıklı beslenmesine dikkat ettiği için kilo verdi ve kendini daha enerjik hissetti.

Bu cümlelerde, birinci bölümde bir neden belirtilirken, ikinci bölümde bu nedenin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir durum veya olay ifade edilir. Bu cümlelerdeki amaç, bir olayın veya durumun nedenini ve sonucunu belirlemektir.


Amaç – Sonuç İlişkisi

Amaç-sonuç ilişkisi, bir eylemin neden yapıldığı ve bu eylemin sonucu olarak ne olacağı arasındaki ilişkiyi ifade eder. Bu ilişkiyi ifade eden cümlelere amaç-sonuç cümleleri denir.

Örnekler:

 • Daha iyi bir gelecek için çalışıyoruz, böylece daha iyi bir yaşam sürdürebiliriz.
 • Yeterli egzersiz yapmak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek için önemlidir.
 • Daha fazla kitap okuyarak, yeni bilgiler öğrenmek istiyoruz.
 • İyi bir iş bulabilmek için, özgeçmişimizi güncellememiz gerekiyor.
 • Daha fazla su içerek, daha sağlıklı bir cilde sahip olabiliriz.

Bu cümlelerde, birinci bölümde bir amaç belirtilirken, ikinci bölümde bu amaç için alınan eylemin sonucu ifade edilir. Bu cümlelerde amaç, bir sonuca ulaşmak veya bir hedefe yönelik bir eylem yapmaktır.


Amaç – Sonuç Cümleleri

Amaç-sonuç cümleleri, bir eylemin neden yapıldığını ve bu eylemin sonucunda ne olacağını ifade eder. Bu cümleler, birinci bölümde bir amaç belirtilirken, ikinci bölümde bu amaç için yapılan eylemin sonucu ifade edilir.

Örnekler:

 • Daha fazla çalışarak, sınavda iyi bir not almak istiyorum.
 • Spor yaparak, daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek istiyorum.
 • Daha az yemek yiyerek, kilo vermek istiyorum.
 • Daha fazla kitap okuyarak, bilgimi artırmak istiyorum.
 • Daha fazla su içerek, daha sağlıklı bir cilde sahip olmak istiyorum.

Bu cümlelerde, birinci bölümde bir amaç belirtilirken, ikinci bölümde bu amaç için yapılan eylemin sonucu ifade edilir. Bu cümleler, sebep-sonuç ilişkisini vurgular ve bir hedefe yönelik bir eylem yapmak için kullanılır.


Koşul – Sonuç İlişkisi

Koşul-sonuç cümleleri, bir koşul yerine getirildiğinde ne olacağını ifade eder. Bu cümlelerde, birinci bölümde bir koşul belirtilirken, ikinci bölümde bu koşul yerine getirildiğinde oluşacak sonuç ifade edilir.

Örnekler:

 • Eğer yeterince çalışırsan, sınavda iyi bir not alırsın.
 • Eğer erken kalkarsan, daha verimli bir gün geçirirsin.
 • Eğer doğru beslenirsen, daha sağlıklı bir yaşam sürdürürsün.
 • Eğer zamanında gitmezsen, uçağı kaçırırsın.
 • Eğer iyi bir plan yaparsan, projeyi zamanında tamamlarsın.

Bu cümlelerde, birinci bölümde bir koşul belirtilirken, ikinci bölümde bu koşul yerine getirildiğinde oluşacak sonuç ifade edilir. Bu cümleler, bir karar vermeden önce, belirli bir şartın yerine getirilip getirilmediğini anlamak için kullanılır.


Koşul – Sonuç Cümleleri

Koşul-sonuç cümleleri, bir koşul yerine getirildiğinde ne olacağını ifade eder. Bu cümlelerde, birinci bölümde bir koşul belirtilirken, ikinci bölümde bu koşul yerine getirildiğinde oluşacak sonuç ifade edilir.

Örnekler:

 • Eğer yeterince çalışırsan, sınavda iyi bir not alırsın.
 • Eğer erken kalkarsan, daha verimli bir gün geçirirsin.
 • Eğer doğru beslenirsen, daha sağlıklı bir yaşam sürdürürsün.
 • Eğer zamanında gitmezsen, uçağı kaçırırsın.
 • Eğer iyi bir plan yaparsan, projeyi zamanında tamamlarsın.

Bu cümlelerde, birinci bölümde bir koşul belirtilirken, ikinci bölümde bu koşul yerine getirildiğinde oluşacak sonuç ifade edilir. Bu cümleler, bir karar vermeden önce, belirli bir şartın yerine getirilip getirilmediğini anlamak için kullanılır.


Anlamına Göre Cümleler

Öneri (Teklif) Cümleleri

Öneri cümleleri, bir şeyi yapmayı veya denemeyi tavsiye etmek veya teklif etmek için kullanılır. Bu tür cümlelerdeki amaç, karşı tarafın belirli bir eylemi veya seçeneği düşünmesini sağlamaktır.

 • Örnekler:
  1. Bugün akşam yemeği için bir restorana gitmeyi öneririm. Özellikle yeni açılan “Lezzet Vadisi” restoranını deneyebiliriz.
  2. Tatil planları yaparken birkaç farklı destinasyon üzerinde düşünmenizi tavsiye ederim. Deniz kenarında bir yer tercih ederseniz harika olur.
  3. Bu kitabı okumanı şiddetle tavsiye ederim; çok etkileyici bir hikayesi var.

Varsayım Cümleleri

Varsayım cümleleri, belirli bir durumun ya da sonucun varlığını veya gerçekleşmesini tahmin etmek için kullanılır. Bu cümleler, bir şeyin olasılığını ya da mantıklı bir sonucu ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Hava bu kadar güzel olduğunda, insanlar genellikle dışarıda vakit geçirirler. Dolayısıyla park çok kalabalık olabilir.
  2. Eğer trafik yoğunsa, işe geç kalabiliriz. Bu nedenle biraz daha erken çıkmamız gerekebilir.
  3. Onun her zamanki gibi spor yapmış olması muhtemeldir.

Eleştiri Cümleleri

Eleştiri cümleleri, bir şeyi veya bir durumu olumsuz bir şekilde değerlendirmek veya eleştirmek için kullanılır. Bu cümleler, bir hata, eksiklik veya hoşnutsuzluğu ifade etmek amacıyla kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Restoranın hizmeti son derece yavaştı, bu durum beni hayal kırıklığına uğrattı.
  2. Filmde karakter gelişimi zayıftı ve hikaye çok sığdı, bu yüzden beğenmedim.
  3. Proje sunumu, eksik bilgi ve düzensizlik nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Öz Eleştiri Cümleleri

Öz eleştiri cümleleri, kişinin kendi davranışlarını veya performansını eleştirmek veya değerlendirmek için kullanılır. Bu cümleler, bir kişinin kendi hatalarını veya eksikliklerini kabul etmesine yardımcı olur.

 • Örnekler:
  1. Toplantı sırasında daha iyi bir açıklama yapabilirdim, hazırlıksızdım.
  2. Özür dilerim, dün gece partiye gitmek yerine projeye odaklanmalıydım.
  3. Maçta daha iyi oynayabilirdim, hatalarım olduğunu biliyorum.

Davranış Cümleleri

Davranış cümleleri, kişinin veya başka bir kişinin eylemlerini veya davranışlarını ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Çocuklar parkta oynuyorlar ve mutlu görünüyorlar.
  2. İş yerindeki çalışanlar, işlerini ciddiyetle sürdürüyorlar.
  3. Gece partiye gitmek yerine evde kalmayı tercih ediyorum.

Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümleleri

Ön yargı cümleleri, bir kişi veya grup hakkında önceden oluşturulmuş bir görüş veya kanaat ifade etmek için kullanılır. Bu tür cümleler, genellikle kişinin önyargısını yansıtır.

 • Örnekler:
  1. Yabancı insanlara karşı önyargılı olmamalıyız, herkes farklıdır.
  2. Peşin hükümle karar vermek yerine, her durumu objektif bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor.
  3. Önceden birini tanımadan onun hakkında olumsuz bir görüş oluşturmak haksızlık olur.

Uyarı Cümleleri

Uyarı cümleleri, bir kişiyi veya başkalarını belirli bir tehlikeye, risk veya olası zarara karşı dikkatli olmaları için uyarmanın amaçlandığı cümlelerdir.

 • Örnekler:
  1. Bu yol tehlikeli virajlar içeriyor, lütfen dikkatli olun.
  2. Bu kimyasal maddeyi kullanırken koruyucu ekipmanları kullanmanız önemlidir, cilt tahrişine neden olabilir.
  3. Hava fırtınalı, dışarı çıkarken şemsiye almayı unutmayın.

Görüş Cümleleri

Görüş cümleleri, bir kişinin veya grubun belirli bir konu, durum veya konu hakkındaki düşüncelerini ve inançlarını ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Benim görüşüme göre, eğitim sistemimizde bazı iyileştirmeler yapılması gerekiyor.
  2. Klima kullanımının çevreye olumsuz etkileri olduğunu düşünüyorum, bu yüzden daha sürdürülebilir alternatifleri düşünmeliyiz.
  3. Bu konuyu tartışmak için farklı görüşlere açığız, herkesin fikirlerine saygı duyuyoruz.

Yakınma (Şikayet) Cümleleri

Yakınma cümleleri, bir kişinin hoşnutsuzluğunu, memnuniyetsizliğini veya şikayetini ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Her gün aynı saatte trafik sıkışıklığına takılmaktan bıktım.
  2. Restoranda hizmet çok yavaştı ve yemek soğuk geldi, bu durum beni rahatsız etti.
  3. Dün geceki parti çok gürültülüydü ve uyuyamadım, bu çok rahatsız ediciydi.

Hayıflanma Cümleleri

Hayıflanma cümleleri, bir kişinin geçmişte yapmadığı veya elde etmediği bir şey üzerine üzgün veya pişman hissettiği durumları ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Keşke daha fazla zamanım olsaydı, daha fazla seyahat etmek istiyordum.
  2. Gençken daha fazla spor yapmalıydım, şimdi kilo vermek daha zor.
  3. O iş teklifini kabul etmemeliydim, daha iyi bir fırsatı kaçırdım gibi hissediyorum.

Pişmanlık Cümleleri

Pişmanlık cümleleri, bir kişinin geçmişteki bir karardan veya eylemden dolayı duyduğu pişmanlığı ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Geçen hafta sonu arkadaşlarımın davetini reddetmekle hata yaptım, şimdi pişmanım.
  2. Eski işimi bırakıp yeni bir işe geçmek yerine kalmalıydım, şimdi işsizim.
  3. O şehirde yaşamak yerine başka bir yere taşınmalıydım, pişmanım.

Sitem Cümleleri

Sitem cümleleri, bir kişi veya durum üzerindeki olumsuz duyguları veya hayal kırıklığını ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Neden daha fazla çaba harcamadım? Şimdi her şey çok kötü.
  2. İnsanlar neden bu kadar bencil olmalı? Daha anlayışlı olmalarını beklerdim.
  3. Bu sorunlar neden hiç bitmez? Sürekli olarak sorunlarla karşılaşıyorum gibi hissediyorum.

Küçümseme Cümleleri

Küçümseme cümleleri, bir kişiyi veya bir şeyi aşağılamak, küçümsemek veya değersiz görmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Onun fikirleri gerçekten anlamsız, bu konuyu tartışmaya bile değmez.
  2. Bu film tamamen gereksizdi, zamanımı harcadım.
  3. O işi yapacak yeteneği bile yok, neden deniyor ki?

Azımsama Cümleleri

Azımsama cümleleri, bir kişinin veya bir şeyin önemini veya değerini küçümsemek veya hafife almak için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Bu sınav çok kolay, hiç çalışmama gerek yok.
  2. Bu proje için fazla zaman harcamama gerek yok, hızla bitiririm.
  3. Bu kitap bana bir şey katmaz, zaten her şeyi biliyorum gibi hissediyorum.

Şaşırma Cümleleri

Şaşırma cümleleri, bir kişinin şaşkınlığını veya şaşkınlığını ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Gerçekten mi? Bu kadar hızlı nasıl oldu?
  2. Bu kadar pahalı olacağını hiç düşünmemiştim.
  3. Onun böyle davranacağını hiç tahmin etmezdim.

Beklenti Cümleleri

Beklenti cümleleri, bir kişinin gelecekte bir şeyi beklemesi veya umut etmesi için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Yarın hava güzel olacak, piknik yapmayı planlıyoruz.
  2. Yeni projemizin büyük bir başarı olmasını umuyoruz.
  3. Yılbaşı gecesi için büyük beklentilerimiz var, harika bir parti olacak.

Özlem (Hasret) Cümleleri

Özlem cümleleri, bir kişinin bir şeyi veya birini özlemesini ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Seni çok özledim, bir an önce görüşmeliyiz.
  2. Memleketimi özlüyorum, oraya geri dönmek istiyorum.
  3. Eskiden sahip olduğumuz arkadaşlığı özlüyorum, bir araya gelmeliyiz.

Tasarı Cümleleri

Tasarı cümleleri, bir kişinin belirli bir planı veya projeyi açıklamak veya önermek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Hafta sonu için bir piknik planlayabiliriz, ne dersiniz?
  2. Yeni bir iş kurmak için bir iş planı oluşturmamız gerekiyor.
  3. Tatil için bir seyahat programı yapalım, nereye gitmek istersiniz?

Tahmin Cümleleri

Tahmin cümleleri, gelecekteki bir olay veya durum hakkında tahminde bulunmak için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Yarın hava muhtemelen güneşli olacak, yağmur beklemiyorum.
  2. Bu projenin sona ermesi birkaç hafta alacak gibi görünüyor.
  3. Gelecek yıl daha fazla insan evden çalışmaya devam edecek gibi görünüyor.

Olasılık (İhtimal) Cümleleri

Olasılık cümleleri, bir olayın veya durumun gerçekleşme ihtimalini ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Bu yılki bahar yağmurları muhtemelen Mayıs ayında başlar.
  2. Onun bu yarışı kazanma olasılığı oldukça yüksek.
  3. Eğer daha fazla çalışırsan, terfi alma olasılığın artar.

Çaresizlik Cümleleri

Çaresizlik cümleleri, bir kişinin bir sorun veya zorluk karşısında çaresiz hissettiğini ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Bu durumu düzeltemezsem, her şey mahvolacak gibi hissediyorum.
  2. Hastalığı iyileştirebilecek bir çözüm bulamıyoruz, çaresiz hissediyoruz.
  3. Finansal sorunlarımızı çözmek için bir çıkış yolu bulamıyoruz, çaresiz hissediyoruz.

Beğeni Cümleleri

Beğeni cümleleri, bir kişinin bir şeyi veya birini olumlu bir şekilde değerlendirdiğini ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Bu resim gerçekten harika, sanatçının yeteneğini takdir ediyorum.
  2. Bu kitap beni çok etkiledi, yazarın yazma tarzını seviyorum.
  3. Bu restoranın yemekleri harika, burayı sık sık ziyaret ediyorum.

Onay (Bir Düşünceye Katılma) Cümleleri

Onay cümleleri, bir kişinin başka birinin düşüncesini veya görüşünü kabul ettiğini veya desteklediğini ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Seninle aynı fikirdeyim, bu plan çok mantıklı görünüyor.
  2. Dediğiniz şeyin doğru olduğunu düşünüyorum, bu konuda aynı düşünüyorum.
  3. Bu öneriyi destekliyorum, bu işte gerçekten potansiyel var gibi görünüyor.

Abartma Cümleleri

Abartma cümleleri, bir kişinin veya bir şeyin değerini veya etkisini büyütmek veya abartmak için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Bu pizza dünyanın en iyi pizzasıdır, kesinlikle denemelisiniz.
  2. Bu konser tarihi hayatımın en unutulmaz anılarından biri olacak.
  3. Bu yeni telefonun kamerası inanılmaz, her ayrıntıyı yakalar.

Endişe (Kaygı) Cümleleri

Endişe cümleleri, bir kişinin bir olay veya durum hakkında kaygı duyduğunu ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Hava durumu tahminlerine göre, hafta sonu için büyük bir fırtına geliyor gibi görünüyor, endişeliyim.
  2. Bu iş mülakatı beni gerçekten endişelendiriyor, başarılı olabilir miyim?
  3. Sağlığım hakkında endişeliyim, bu semptomlar beni korkutuyor.

Gözlem Cümleleri

Gözlem cümleleri, bir kişinin veya bir şeyin belirli bir özelliği veya durumu hakkında dikkatli bir şekilde gözlemlediği bir ifadeyi ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Bu tablo çok renkli ve canlı, ressamın detaylara dikkat ettiğini görüyorum.
  2. O kişi her zaman soğukkanlı ve sabırlı görünüyor, stresi yönetme yeteneğine sahip gibi.
  3. Bu bitki yeşil yaprakları ve parlak çiçekleri ile sağlıklı görünüyor.

Kesinlik Bildiren Cümleler

Kesinlik bildiren cümleler, bir gerçeği veya kesin bir durumu ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Güneş her sabah doğar ve her akşam batmaz.
  2. Dünya yuvarlaktır, bu bir bilimsel gerçektir.
  3. 2+2 eşittir 4, bu matematiksel bir kesinlik.

Kararlılık Bildiren Cümleler

Kararlılık bildiren cümleler, bir kişinin belirli bir hedefi veya amacı elde etmek için kararlı olduğunu ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Bu projeyi tamamlamak için elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza kararlıyız.
  2. Spor yapmaya başladım ve sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmeye kararlıyım.
  3. Bu zorluğun üstesinden gelmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyım.

Kararsızlık Bildiren Cümleler

Kararsızlık bildiren cümleler, bir kişinin belirli bir konuda kararsız olduğunu veya ne yapacağını bilmediğini ifade etmek için kullanılır.

 • Örnekler:
  1. Tatil için nereye gitmeliyiz, karar veremedik.
  2. Yeni bir iş mi aramalıyım yoksa mevcut işimde mi kalmalıyım, karar veremiyorum.
  3. Hangi restorana gitmeliyiz, menüleri karşılaştırmamız gerekiyor.

Sınava hazırlanmanın en kolay yolu

Sınırsız video içerikler ve soru çözümleri ile sınava hazırlan

ÜCRETSİZ KAYDOL