pH Kavramı

Herkese merhabalar arkadaşlar, bugünkü  videomuzda pH kavramından bahsedeceğiz.   pH kavramı ortamın asitlik ya da bazlığını  belirlemede kullanılan nicel bir ifadedir.   aralığında bulunur.
Sıfırla(0) 7 aralığı asit,   çözeltinin nötr olduğu noktadır.
Şimdi   aşağıdan da baktığımızda burada yorumlar da  yapalım kendimizce.
şimdi pH'ın 7'den küçük   olduğu durumlarda maddemiz asittir.
Asit olduğu  ortamlarda bir çözeltideki H+'nızın iyon derişimi   OH- iyonunuzun iyon derişiminden fazladır.
O  yüzden bu çözeltiniz asidiktir.
pH'nız 7'den   büyük olursa çözelti baziktir.
Bazik olduğunda OH-  iyonunuzun derişimi H+ iyonunuzun derişiminden   büyüktür.
Eğer pH'ınız yediyse çözelti  nötr olacaktır.
Nötr olduğunda H+ 'nın iyon   derişimi OH- iyonunun iyon derişimine eşittir.
Bir  çözeltinin zaten karakteri iyon derişimine göre   ifade edilmesi daha kolay olduğu için pH'lardan  bahsedilir.
Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.
Asitler, Bazlar ve Tuzlar
Asitler ve Bazlar 2 / 4
pH Kavramı
pH Kavramı