İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler

Arkadaşlar bu videomuzda üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen faktörlerden söz edeceğiz.
Hepinizin bildiği gibi üretim, dağıtım ve tüketim sürekli etkileşim halindedir.
Birinin olumsuz bir şekilde etkilenmesi diğerini de etkilemektedir.
Arkadaşlar şimdi bu üç faktörü etkileyen doğal faktörlerle başlayalım.
İklim koşulları, bitki örtüsü, o sahanın bulunmuş olduğu iklim koşullarının uygun olup olmaması tabii ki üretim dağıtım üçgenini sürekli bir şekilde etkiler.
Yer şekillerinin yine düz olması taşıma noktasında önemdedir.
Su kaynaklarının bol olması yine üretim noktasında önemli.
Toprak kaynaklarının verimli olması üretim noktasında önemli faktördür.
Ham madde işlenme noktasında da özellikle ve tüketim ihtiyacını karşılama noktasında önemli bir faktördür, arkadaşlar.
Doğal faktörlerimiz bunlardı, şimdi beşeri faktörlerimize baktığımızda üretimi etkileyen beşeri faktörler, tarımsal faaliyetler, özellikle sermaye, iş gücü, teknolojik gelişmeler ve sanayidir.
Dağıtımı etkileyen beşeri faktörlerimize baktığımız zaman özellikle ulaşım ve iletişim koşullarının iyi olması gerekir.
Modern pazarlama tekniklerinin kullanılması, teknolojinin gelişmesi, insan kaynakları ve yerleşim özellikleri de bu noktada önemlidir.
Tüketimi etkileyen beşeri faktörler de insanların ihtiyaçları, gelir düzeyleri, teknolojik gelişmeler ve özellikte reklam modadan tüketime etkileyen beşeri faktörler arasında yer alır.
Beşeri Sistemler
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar 1 / 1
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler