Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Beşeri Sistemler

Beşeri, insanla ilgili demektir. İnsanı anlamak, insanla ilgili olaylara dokunmak için ünitemizi ziyaret etmeye ne dersin?
TÜMÜNÜ GÖR
Anadolu'da kurulan ilk yerleşmelerden, kentsel yerleşmelere kadar aklında bir soru işareti varsa tüm bunları Kunduz video konu anlatım serisiyle çözmeye başlayalım.
Yerleşmeler ve Özellikleri

Yerleşmeler ve Özellikleri

Yerleşmenin tanımı nedir? İlk yerleşimler nerede kurulmuştur? Yerleşme doku ve tipleri nelerdir?
TÜMÜNÜ GÖR
Nüfus nedir? Nüfus artış hızını neler etkiler? Nüfus yoğunluğundan nüfus piramitlerine, Coğrafya dersi Nüfus konusu hakkında bilmen gerekenler Kunduz'da seninle. Hem de ücretsiz!
Nüfus ve Nüfus Sayımları

Nüfus ve Nüfus Sayımları

Nüfus ne demektir? Nüfus artış hızını etkileyen faktörler nelerdir?
Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi

Dünya Nüfusunun Tarihsel Süreçteki Değişimi

Nüfusun yoğun ve seyrek olduğu bölgeler hangileridir? Dünya nüfusundaki değişimler nasıl oldu?
Nüfus Piramitleri

Nüfus Piramitleri

Nüfus piramitlerine bakarak hangi yorumlar yapılabilir? Nüfus piramitleri kaça ayrılır?
TÜMÜNÜ GÖR
Türkiye'de nüfus dağılımı, nüfusun tarihsel değişimi, Türkiye'de nüfusun yapısal özellikleri... Hepsi ve daha fazlası Coğrafya dersi Türkiye'de Nüfus konu anlatımında seni bekliyor.
Türkiye'de Nüfusun Tarihsel Değişimi

Türkiye'de Nüfusun Tarihsel Değişimi

Türkiye'de nüfusun tarihsel seyri sosyal ve ekonomik faktörler açısından nasıl değişimler göstermiştir?
Türkiye'de Nüfusun Yoğun ve Sık Olduğu Alanlar

Türkiye'de Nüfusun Yoğun ve Sık Olduğu Alanlar

Türkiye'de nüfusun yoğun ve seyrek olduğu bölgeler nerelerdedir?
Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Türkiye'de Nüfusun Yapısal Özellikleri

Ülkemizde yaş gruplarına göre nüfus dağılımı nedir? Nüfusun cinsiyet durumu nasıldır?
TÜMÜNÜ GÖR
Göçler, göç çeşitleri, Türkiye'de göçlerin neden ve sonuçlarına değindiğimiz konu anlatım içeriklerimiz seni bekliyor!
Göçler ve Göçlerin Nedenleri

Göçler ve Göçlerin Nedenleri

Göç ne demektir? Dünyada göçlerin nedenleri ve sonuçları nelerdir?
Türkiye'de Göçlerin Neden ve Sonuçları

Türkiye'de Göçlerin Neden ve Sonuçları

Türkiye'deki iç ve dış göçlerin nedenleri ve sonuçları nelerdir? İşçi göçü, mübadele göçü ve beyin göçü nedir?
TÜMÜNÜ GÖR
Tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, yazılım gibi ekonomik faaliyetler nasıl sınıflandırılır? Ekonomik faaliyetler kaça ayrılır? Aklındaki soruların cevabı Kunduz konu anlatımı videomuzda!
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri

Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri

Ekonomik faaliyetler nasıl sınıflandırılır? Ekonomik faaliyetler örnekleri nelerdir?
TÜMÜNÜ GÖR
Dünyada farklı ülkelerde izlenen farklı nüfus politikalarına, Türkiye'deki nüfus politikasının etkilerine ve Türkiye nüfusunu gelecekte nelerin beklediğine değindiğimiz konu anlatımı video serimiz Kunduz'da!
Ülkelerin Nüfus Politikaları

Ülkelerin Nüfus Politikaları

Hangi ülkelerde nüfus artış hızını arttırmaya ya da azaltmaya yönelik politikalar uygulanmaktadır?
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Bu Politikaların Etkileri

Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Bu Politikaların Etkileri

Türkiye'de hangi dönemde hangi nüfus politikaları uygulanmıştır? Bu nüfus politikalarının gerekçeleri nelerdir?
Türkiye Nüfusunun Geleceği

Türkiye Nüfusunun Geleceği

Türkiye'nin nüfus piramitleri nasıl gösterilir? Gelecekte Türkiye'nin nüfusu nasıl olacak?
11. sınıf Coğrafya dersi konularından "Yerleşmelerin Özellikleri" ile şehir yerleşimlerinden kırsal yerleşimlere ihtiyacın olan bilgilerin hepsi Kunduz video serimizde. İyi çalışmalar!
Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi

Şehirlerin Fonksiyonları ve Değişimi

Şehirler fonksiyonlarına göre nasıl değişebilir? Şehirlerin fonksiyonel değişimleri ne ile hızlanmıştır?
Şehirlerin Etki Alanları

Şehirlerin Etki Alanları

Hangi şehir hangi alanda küresel fonksiyonlara sahiptir? Şehirlerin etki alanlarında hangi faktörler önem gösterir?
Türkiye’de Şehirlerin Fonksiyonları

Türkiye’de Şehirlerin Fonksiyonları

Şehirler işlevlerine göre nasıl sınıflandırılabilir? Şehirlerin fonksiyonları hangi faktörlere göre değişim gösterir?
Türkiye’de Kırsal Yerleşme Tipleri

Türkiye’de Kırsal Yerleşme Tipleri

Yerleşmeler nüfus büyüklüklerine göre nasıl sınıflandırılır? Kır yerleşme tiplerinin haritada gösterimi nasıl olur?
İklimden işgücüne, teknolojik gelişmelerden gelir düzeyine üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen faktörleri senin için ele aldık. Üstelik ücretsiz!
Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler

Üretim, Dağıtım ve Tüketimi Etkileyen Doğal Faktörler

Doğal ve beşeri faktörler üretim, dağıtım ve tüketimi nasıl etkiler?
TÜMÜNÜ GÖR
Türkiye'de tarım, hayvancılık, sanayi ve madenlerin ekonomiye katkılarını ve Türkiye'deki enerji kaynaklarını ele aldığımız video konu anlatımı serimiz seninle. Üstelik ücretsiz!
Türkiye'de Uygulanan Ekonomi Politikaları

Türkiye'de Uygulanan Ekonomi Politikaları

Türkiye'de hangi dönemde hangi ekonomi politikaları uygulanmıştır? Bu politikaların gerekçeleri nelerdir?
Türkiye'de Tarım

Türkiye'de Tarım

Türkiye'de yetiştirilen tarım ürünleri nelerdir ve yetiştirildikleri yerler nerelerdir?
Türkiye'de Hayvancılık

Türkiye'de Hayvancılık

Türkiye'de hangi bölgelerde hangi hayvancılık yapılır? Hayvancılıkta verimi arttırmak için neler yapılmalıdır?
Türkiye'de Madenler

Türkiye'de Madenler

Türkiye'de nerede hangi madenler bulunmaktadır?
Türkiye'de Enerji Kaynakları

Türkiye'de Enerji Kaynakları

Ülkemizde kullanılan enerji kaynakları nelerdir? Türkiye'deki enerji kaynakları hangi bölgelerden çıkarılır?
Türkiye'de Sanayi

Türkiye'de Sanayi

Türkiye'de sanayiyi etkileyen faktörler nelerdir? Türkiye'de sanayi kollarının dağılımı haritada nasıl gösterilir?
Türkiye'de Sanayinin Ekonomideki Yeri

Türkiye'de Sanayinin Ekonomideki Yeri

Türkiye sanayisinin ülke ekonomisindeki yeri ve önemi nedir? Ülkedeki sanayinin gelişmesini sağlayan adımlar nedir?
Türkiyenin Bölgesel Kalkınma Projeleri konu anlatımı videolu bir şekilde Kunduz'da! Konu anlatımından sonra çözümlü sorulara göz atmayı unutma
Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Türkiye'nin Bölgesel Kalkınma Projeleri

Türkiye'deki bölgesel kalkınma projelerinin isimleri ve amaçları nelerdir? Doğu Anadolu Projesi hangi illeri kapsar?
Hizmet sektörü ekonomimizde ne kadar büyük bir paya sahiptir? Hizmet sektörünün etkilerini hangi alanlarda görürüz? Tüm sorularının cevabı Kunduz konu anlatımı videomuzda!
Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri

Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri

Hizmet sektörünün katkısı hangi alanlarda görülür? Ülkemizde en fazla çalışanın olduğu sektör hangisidir?
Türkiye'de ulaşımı etkileyen faktörler nelerdir? Türkiye'nin iç ticaret merkezi nerelerdedir? Ülkemizdeki turistik yerler nerelerdir? Aklındaki tüm soru işaretlerini gidermek için konu anlatımlı video serimiz tam sana göre!
Türkiye'de Ticaret

Türkiye'de Ticaret

İç ve dış ticaret ne demektir? Türkiye'deki başlıca ithalat ve ihracat ürünleri hangileridir?
Türkiye'de Ulaşım

Türkiye'de Ulaşım

Türkiye'de ulaşımı hangi faktörler etkiler? Ülkemizdeki ulaşım yolları nelerdir?
Türkiye'de Turizm

Türkiye'de Turizm

Türkiye'de turizm çeşitleri nelerdir? Ülkemizde turizmden elde edilen gelir nasıl artmıştır?
Dünya ticaret merkezlerine, buraların ticaret merkezi olmasının sebeplerine değindiğimiz konu anlatımı videomuz seninle. Üstelik tamamen ücretsiz!
Dünya Ticaret Merkezleri

Dünya Ticaret Merkezleri

Dünya ticaret merkezleri örnekleri nedir? Dünya ticaret merkezleri nerelerdedir?