Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri

Arkadaşlar bu videomuzda ekonomik faaliyet türlerinden bahsedeceğiz.
Birincil ekonomik faaliyetle başlayalım.
Birincil ekonomik faaliyette doğrudan doğadan elde edilen faaliyettir ve elde edilen ürünler genelde sanayide hammadde için kullanılır.
Örnek verecek olursak tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık ve madenciliği buna örnek olarak verebiliriz.
Bir diğeri ise ikincil ekonomik faaliyet.
Bunu da daha çok sanayi olarak ifade edebiliriz.
Ham maddenin işlenip ürüne dönüştürülmesidir aslında.
Burada ise sanayi olarak ifade ettiğimiz için bunu örnekle ifade edelim.
Makine sanayi diyebiliriz mesela kimya sanayi olarak nitelendirebiliriz, enerji sanayi diyebiliriz.
Daha örneklerimizi çoğaltabiliriz.
Bir diğeri üçüncül ekonomik faaliyet.
Bu ise insanlara hizmeti hedefler arkadaşlar, hizmet olarak ifade edilmektedir.
Baktığımız zaman sağlık kuruluşuna gittiğimizde aldığımız hizmet ya da bankacılık, turizm bu grup içerisinde yer almaktadır.
Bir diğer faaliyetimiz dördüncül ekonomik faaliyet.
Bu ise bilginin toplanması, işlenmesi, yayılmasını ifade etmektedir.
O yüzden buna da donanım, yazılım hizmetleri, web tasarımı veyahut ağ işletmeciliği, reklam yayıncılığı gibi örnekler ifade edebiliriz.
Beşincil ekonomik faaliyetimiz ise aslında dördüncül ekonomik faaliyetlerden elde edilen bilginin temeline dayanan yani karar verme faaliyetini kapsamaktadır.
Buna da örnek olarak şunu ifade edebiliriz.
Mesela bir şirketin CEO'su buna, beşincil ekonomik faaliyete örnektir.
Beşeri Sistemler
Ekonomik Faaliyetler 1 / 1
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri
Ekonomik Faaliyetlerin Temel Özellikleri