Türkiye'de Göçlerin Neden ve Sonuçları

Arkadaşlar bu videomuzda Türkiye'de göçlerden bahsedeceğiz.
Göçlerin nedenleri ve sonuçları, çeşitleri üzerinde duracağız.
Öncelikli olarak göçün tanımını yaparak başlayalım.
İnsanların yaşadıkları alanları sürekli ya da geçici olarak terk etmelerine göç diyoruz arkadaşlar.
Şimdi iç göç kavramıyla başlayalım.
Ülke içinde yapılan göçlerdir ve genelde ülkemizde doğudan batıya doğru göç şeklinde yoğun şekilde göç yaşanmaktadır.
Şimdi bu iç göçlerin nedenlerine baktığımızda özellikle toprakların miras yoluyla bölünmesi ve kalan toprakla insanların geçimini sağlayamaması, bundan kaynaklı olarak oluşan işsizlik, hızlı nüfus artışı ve artık köyden elde etmiş olduğu maddiyatın geçimini sağlamaya yetmemesi, tarımda makineleşme ve özellikle insan gücüne daha az ihtiyacın kalması eğitim ve sağlık imkanlarının yetersizlikleri bunların başında yer alır.
Şimdi bunların sonuçlarına baktığımızda ise nüfus ülke içerisinde dengesiz bir şekilde dağılmasına sebebiyet verir ve özellikle daha göç veren yerlerde yaşlı kesimin, kadınların daha fazla kalması buna bir örnektir.
Çevre kirliliği özellikle artar, çarpık kentleşmeler oluşur, tarımsal üretim azalır, eğitim, sağlık hizmetleri de özellikle aksar.
Şimdi iç göçler içerisinde yer alan mevsimlik göç kavramına bakalım.
Bu da ülke içerisinde yaşanan göçtür.
Ülkemizde özellikle yaz aylarında inşaat sektöründe, tarım sektöründe, turizm sektöründe çalışmak için yapılan göçleri ifade eder.
Örnek verecek olursak Çukurova'ya pamuk toplamaya gitme mesela buna bir örnektir.
Rize'ye yine çay toplama amacıyla gitme de mevsimlik göç grubu içerisinde yer almaktadır.
Şimdi dış göçlere baktığımızda ise ülkeler arasında yapılmaktadır.
Türkiye'den Almanya'ya yapılan göçler buna bir örnek.
Bu dış göçleri de ayıracak olursak işçi göçü.
Özellikle ülkemizde 1960 yıllarda Türkiye'den Almanya'ya yapılan göçleri buna örnek olarak verebiliriz arkadaşlar.
Bir diğeri mübadele göçleri.
1923 yılında imzalanan anlaşma ile Yunanistan'daki Türkler ile Anadolu'daki Rumların değişimi mübadeleye örnektir.
Lozan barış anlaşmasından sonra devletlerin almış olduğu karar doğrultusunda bu göç yapılmıştır.
Şimdi beyin göçüne baktığımızda ise iyi eğitim almış kişilerin başka ülkelere olan göçünü ifade eder.
Daha çok gelişmemiş ülkeler beyin göçü vermektedir.
Gelişen ülkeler de beyin göçünü daha çok kendisine çekmektedir.
Beşeri Sistemler
Göçler 2 / 2
Türkiye'de Göçlerin Neden ve Sonuçları
Türkiye'de Göçlerin Neden ve Sonuçları