Türkiye'de Ulaşım

Arkadaşlar bu videomuzda Türkiye'deki ulaşımdan bahsedeceğiz.
Öncelikli olarak ulaşımın tanımını yapalım.
İnsanların, eşyaların ve bilgilerin bir yerden başka bir yere taşınmasına ulaşım diyoruz.
Ulaşım etkileyen faktörlere baktığımızda doğal faktörler ve beşeri faktörler olarak iki grupta toplayabiliriz.
Doğal faktörlerle başlayalım.
Bunlardan birincisi coğrafi konum.
Ülkemizden örnek verirsek.
Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı alanda yer almaktadır.
Bu nedenle de özellikle eski çağlardan beri önemli ulaşım yollarının bulunmuş olduğu alanda kavşak konumundadır.
Yer şekillerinin yine düz, engebeli olması ulaşımı etkileyen bir faktördür.
İklim şartlarının özellikle arkadaşlar, kar yağışlarının rüzgarın olması da yine ulaşımı etkiler.
Ekonomik faaliyetin türü nüfusun yoğun olup olmaması, gelişmişlik düzeyde ulaşımı etkileyen beşeri ve ekonomik faktörler arasında yer almaktadır.
Şimdi ulaşım yollarımızı inceleyecek olursak karayoluyla başlayalım.
Türkiye'de yük ve yolcu taşımacılığının önemli bir kısmı karayoluyla yapılmaktadır ve ülkemizin en yoğun trafiğe sahip otoyolları özellikle Ankara, İzmir, İstanbul'un bulunmuş olduğu alanlar dadır.
Bir diğer yolumuz arkadaşlar Havayolu.
Havayolu ise Türkiye'de özel havayolu şirketlerinin sayısının artmasıyla taşınan yolcu sayısı artmıştır.
Havayollarında da özellikle en hızlı yol olması bakımından önemli ancak daha maliyetli bir yoldur.
Bir diğeri denizyolu.
İstanbul Türkiye'nin en büyük limanıdır ve en fazla ithalat yapılan limandır.
Bunun dışında İzmir'de ise en önemli ihracat limanımız olması bakımından önemlidir arkadaşlar.
Bir diğer yolumuz ise demiryolu.
Türkiye'de ilk demiryolu hattı İzmir Aydın arasında kurulmuştur.
Kömür, tahıl özellikle askeri araç taşımada ilk sırada yer almaktadır.
Yüksek Hızlı Tren Projesi ile ise Ankara, Eskişehir, İstanbul ve Ankara Konya arasında hizmete açılmıştır.
Şimdi ülkemizdeki demiryollarının dağılış alanlarına baktığımız zaman her yerde demiryolunun olmadığını görüyoruz.
Mesela bu bölgelerde demiryolu yok.
Yine Biga'nın bulunmuş olduğu alanda demiryolu yok.
Özellikle Karadeniz bölgesinin bulunmuş olduğu alanda demiryolunu olmadığını görmekteyiz.
Hakkari'nin bulunduğu kesimde bu noktada yer şekilleri engebeli olması, demiryolu hatlarını sınırlandırmak tadır arkadaşlar.
Bu da bu durumla ilişkilidir.
Beşeri Sistemler
Türkiye'de Ulaşım, Ticaret ve Turizm 2 / 3
Türkiye'de Ulaşım
Türkiye'de Ulaşım