Fotosentez ve Solunum Arasındaki İlişki

Ekosistemdeki fotosentetik canlılar, güneş  enerjisini fotosentez yoluyla kimyasal   enerjiye çevirerek besinlerin yapısında depo eder.  Üretici canlılar besin zincirinin ilk halkasını   oluşturur.
Kendi besinini üretemeyen canlılar  üreticilerden sağladıkları besinlerde depolanmış   enerjiyi hücresel solunumla mitokondrilerinde  açığa çıkararak güneş enerjisinden dolaylı   olarak yararlanmış olur.
Fotosentez ve solunum  tepkimeleri arasında birbirlerini tamamlayıcı   bir ilişki bulunmaktadır.
Fotosentez ile  oluşturulan besin ve oksijen solunumda kullanılır.   Mitokondri bunları kullanarak oksijenli solunum  yapar ve ATP üretir.
Solunumun yan ürünleri olan   karbondioksit ve su fotosentezin ham maddesidir.  Fotosentez ürünleri olmadan solunum, solunum   ürünleri olmadan da fotosentez gerçekleşemez.  Bitkiler gece gündüz solunum yaparken sadece   gündüzleri fotosentez yapar.
Genellikle gündüzleri  fotosentez hızı solunum hızından fazla olduğu için   bitkiler solunum sonucu ürettikleri karbondioksit  ve suyu atmosfere vermeden fotosentezde kullanır.   Bunun sonucunda atmosfere karbondioksit  salınımı geceye göre gündüzleri azdır.   Atmosferdeki karbondioksitin büyük bir kısmı  canlıların solunumu sonucunda oluşur.
Ayrıca   ısınmak için kullanılan odun, kömür ve doğal gazın,  taşıtlarda kullanılan petrol ürünlerinin yanması   sonucu da çok miktarda karbondioksit atmosfere  salınır.
Atmosferde biriken bu gaz yine üreticiler   tarafından tutularak besin sentezinde kullanılır.  Bu da doğadaki madde döngülerinin devamlılığını   sağlar.
Fosil yakıtların aşırı tüketimi atmosferde  karbondioksit artışına yol açarak sera etkisi   yaratmakta ve küresel ısınmaya yol açmaktadır.  Küresel ısınma iklim ve canlı türleri üzerinde   etkili olmaktadır.
Bazı türler yok olurken bazıları  yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır.   Atmosferdeki karbondioksit miktarını dengede  tutmak için ormanlar korunmalı ve çoğaltılmalıdır.   Şimdi fotosentez ve oksijenli solunumu  kıyaslayalım.
Fotosentez ökaryot canlılarda   kloroplastta, prokaryot canlılarda ise sitoplazmada  ve hücre zarı kıvrımlarında gerçekleşir.   Oksijenli solunum ökaryot canlılarda sitoplazma  ve mitokondride, prokaryotlarda sitoplazmada ve   hücre zarı kıvrımlarında gerçekleşir.
Bu hücre zarı  kıvrımlarına mezozom adı da veriliyor.
Fotosentezde   reaksiyona giren maddeler karbondioksit ve su;  karbondioksit ve hidrojen sülfür; karbondioksit   ve hidrojendir.
Oksijenli solunumda reaksiyona  giren maddeler organik besinler ve oksijendir.   Fotosentezde güneş enerjisi kimyasal bağ  enerjisine dönüştürülür.
Oksijenli solunumda   kimyasal bağ enerjisi ATP'ye dönüştürülür. Fotosentez sonucunda ağırlık artışı olur,   solunum sonunda ağırlık azalması olur.
Her  ikisinde de enzimatik tepkimeler gerçekleşir   ve ETS elemanları görev alır.
Fotosentezde  inorganik maddeler kullanılır ve organik maddeler   oluşturulur.
Oksijenli solunumda ise tam tersi  organik maddeler parçalanır ve açığa inorganik   maddeler çıkar.
Fotosentezde fotofosforilasyonla  ATP üretilir ve sonra tüketilir.
Oksijenli   solunumda substrat düzeyinde fosforilasyon  ve oksidatif fosforilasyonla ATP üretilir.   Aynı zamanda glikoliz evresinde ATP tüketimi  de vardır.
Fotosentezde ATP üretimi ışığa   bağlı reaksiyonlarda gerçekleşirken ATP tüketimi  ışıktan bağımsız reaksiyonlarda gerçekleşiyordu.
Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Hücresel Solunum 5 / 6
Fotosentez ve Solunum Arasındaki İlişki
Fotosentez ve Solunum Arasındaki İlişki