Oksijensiz Solunum

Organik moleküllerden oksijen yokluğunda krebs döngüsü ve ETS kullanılarak ATP elde edilmesine oksijensiz solunum denir.
Oksijensiz solunumun işleyişi oksijenli solunuma benzer; ancak oksijensiz solunumda kullanılan ETS elemanları farklıdır.
Oksijensiz solunumda son elektron alıcısı oksijen dışında bir inorganik moleküldür.
Bu inorganik moleküllerin elektron çekim güçleri zayıftır.
Bu nedenle oksijensiz solunumda üretilen ATP miktarı azdır.
Peki acaba bu inorganik moleküller neler olabilir?
Sülfat, kükürt, nitrat, karbondioksit, demir.
İşte bunlar inorganik yapılı son elektron alıcılardır.
Hatta bunların arasına karbonatı da ekleyebiliriz.
Bataklık gibi oksijensiz ortamda yaşayan bazı bakteriler besin moleküllerinden kopardıkları elektronları ETS üzerinden sülfat iyonuna aktarır.
Elektronların ETS'de taşınması sırasında açığa çıkan enerji ile de ATP sentezlenir.
Başka bir örnek daha vermek istiyorum.
Toprak ve suda bulunan nitrat oksijensiz solunum yapan bakteriler tarafından moleküler azota dönüştürülür.
Bu bakteriler oksijensiz ortamda ETS'lerinde son elektron alıcısı olarak nitratı kullanır.
Nitrat elektron alarak birkaç basamakta moleküler azota dönüşür.
Bu olaya denitrifikasyon da diyoruz.
Denitrifikasyon azot döngüsünün de korunmasına katkı sağlıyor.
Son olarak oksijensiz solunumda substrat düzeyinde fosforilasyon ve oksidatif fosforilasyon ile ATP üretildiğini de belirtmek istiyorum.