Bitkilerde Büyüme ve Gelişme

Merhaba arkadaşlar kunduz.
Bitkilerde büyüme ve gelişme konusuyla birlikteyiz.
Çiçek sapı şu kısımdır Çiçek sapı çiçeğe gerekli olan besinleri taşıyan kısımdır.
Aynı zamanda çiçeğin bitkiye tutunmasını sağlayan bölümdür.
Çiçek tablası dediğimiz kısım burasıdır.
Arkadaşlar çiçeğin organlarını taşıyan bölümdür.
Çanak yaprak bitkinin yeşil kısımla olan bölümleridir.
Fotosentez nin yapıldığı yani besin üretiminin yapıldığı bölümdür.
Aç yaprak dediğimiz kısım bitkinin renkli ve kokulu kısımları dır.
Arı ve böcekleri kendisini doğru çekerek tozlaşma olayının gerçekleşmesini sağlar.
Şu bölümde kiler.
Erkek organdır.
Şunlar Erkek organdır.
Polenlerin üretiminin yapıldığı bölümdür.
Şu ortada bölünen büyük kısım ise arkadaşlar dişi organdır.
Yumurtanın üretiminin yapıldığı yer aynı zamanda döllenme de burada gerçekleşir diyoruz.
Erkek ve dişi organlara bakacak olursak arkadaşlar dişi organın arkadaşlar en üst tepesinde dişilik tepesi bunlar.
Polenler ilk defa buraya tutunur burada yapışkanlı dır.
Polenler bura yapışır.
Daha sonra bu polenler dişçilik borusu dediğimiz kısıma gelir.
Burada polenler yumurtaya doğru taşınır ve en sonunda yumurtalık dediğimiz kısımda burasıdır.
Yumurta hücrelerinin üretildiği yerdir aynı zamanda.
Döllenme olayı da bu burada gerçekleşir.
Erkek organa bakacak olursak arkadaşlar en uç kısımda başlık olunur.
Bu başlıkta polenler üretilir.
Septik kısmı ise bağışçı taşıyan bölümdür diyoruz.
Tozlaşma polenlerin dişi organın tepecik yine taşınması olayıdır.
Tozlaşma aynı tür çiçekler arasında gerçekleşir.
Tozlaşma yardımcı olan bazı etkenler, etmenler var.
Arkadaşlar rüzgarın etkisiyle hayvanlar, yağmur, kuşlar, insan, böcek ve arıların etkisiyle tozlaşma olayı gerçekleşir. Döllenme olayı.
Arkadaşlar erkek üreme hücresi olan polen ile dişi üreme hücresi yumurtanın birleşmesi olayıdır.
Bu arada arkadaşlar erkek organda başka kısımda bulunan polen arkadaşlar ışık tepesine ulaşarak dişçilik borusundan aşağıya yumurtalar ulaşır ve Yumurtalık'ta döllenme olayı gerçekleşmiş olur.
Çimlenme.
Tohumun uygun ortamda büyüyüp gelişmesine biz diyoruz.
Çimlenme için üç tane şart var.
Arkadaşlar bunlardan bir tanesi olsun ve iki tanesi olsun yeterli değil.
Bu üçünün de aynı anda bulunması gerekir.
Bunların üçü aynı anda olmazsa çimlenme olayı gerçekleşmez.
Uygun sıcaklık yani on sekiz ila yirmi beş santigrat derecede dolması lazım.
Yani nem, hava olması lazım.
Yani tohum hava alması lazım.
Oksijenle temas etmesi lazım.
Dikkat etmemiz gereken bakınız ortam aydınlık veyahutta karanlık olması diye bir ifade yok.
Bunlar olmasa da çimlenme olayı her iki ortamda da gerçekleşebilir.
Kollama olayıyla başlar.
Daha sonra döllenme, tohum oluşumu, meyve oluşumu, çimlenme, genç bitki ve erişkin bitki olmak üzere yaşam döngüsü bu şekilde devam eden arkadaşlar.
Aşağıda bitkinin yaşam döngüsü verilmektedir.
Boş bırakılan kısımları dolduralım.
Arkadaşlar şurası şu olay bakınız burası tozlaşma dır yani.
Erkek organın bahçe kısmında bulunan.
Polenlerin ışık tepesine ulaşması olayı tozlaşma dır.
Tozlaşma olayından sonra burada arkadaşlara bakınız.
Döllenme olayı gerçekleşir.
Önlem oyuna sonra oluşur.
Akın'ın Jeolojik ottan sonra tohum oluşur.
Sonra tohum kirlenir.
Şu kısım arkadaşlar döllenme den önceki kısım yumurta oluşumudur.
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 4 / 5
Bitkilerde Büyüme ve Gelişme
Bitkilerde Büyüme ve Gelişme