Eşeysiz Üreme

Merhaba arkadaşlar kunduz.
Eşeysiz üreme konusuyla birlikteyiz.
Yavruların tek bir ana canlıdan bakınız arkadaşlar.
Burası önemli meydana getirilmesine eşeysiz üreme denir.
Kalıtsal çeşitlilik görünmez.
Çünkü burada arkadaşlar mayoz bölünme yoktur.
Oluşan yavru ana canlının tıpatıp aynısıdır.
Burada kalıtsal çeşitlilik gözlenmedi için yani parça değişimi de gözlenmedi iken arkadaşlar oluşan yavru canlar ana canlının birebir kopyası da aynısıdır.
Eşeysiz üreme tiplerine bakacak olursak birinci sırada bölünerek üreme ve çatı tif üreme tomurcuk bağlanarak üreme ve rejenerasyon ile üremeyi görmüş olacaz arkadaşlar.
Bu konumuz da.
İlk olarak bölünerek üremeye bakalım.
Belirli bir büyüklüğe ulaşan canlının ikiye bölünmesi sonucu görülen üreme çeşididir.
Amip bana masum lena, bakteri gibi canlılarda bölünerek üreme görülür.
Belli bir büyüklüğe ulaşan canlı ortadan bombalanarak arkadaşlar.
Bakınız birbirinin tıpatıp aynı iki tane canlı oluşuyor.
Vedat Atif Üremi bitkilerin arkadaşlar.
Bu arada ve iç latif vereme sadece bitkilerde görülür.
Bitkilerin kök, gövde ve yapraklarından yeni yavruların meydana gelmesi sonucu oluşan üreme olayıdır.
Bir bitkinin herhangi bir kök, gövde ve yaprağını alıp farklı bir yere ektiğimiz zaman yine kısımların ana canlının tıpatıp aynısı oluşur.
Tohum ile üreme görünmez tohumla üreme demek.
Arkadaşlar eşeyli üreme nedir?
Biz latif üreme eşeysiz üreme midir diyoruz.
Çilek, gül, patates, kavak, meşe gibi bitkilerde arkadaşlar ve ciddi üreme görülür.
Tomurcuk lanarak.
Üreme anı.
Canlının vücudunda oluşan çıkıntılar. Burası önemli çünkü anahtar kelime miz bu yeni yavruların meydana gelmesi sonucu görülen bir üreme olayıdır.
Belli büyüklüğe ulaşan yavru ana canlıdan ayrılır.
Bina mayası hidro deniz anası sünger.
Bakın bunlar önemli.
Mercan ciğer otları gibi arkadaşlar.
Bu canlılar tomurcuk kullanarak üreyen canlılardır.
Rejenerasyon ile üreme ana canlının vücudundan kopan bir parçadan yeni yavrular meydana gelmesiyle oluşan üreme çeşididir.
Bir kanarya, deniz yıldızı, toprak solucanı gibi canlılar arkadaşlar rejenerasyon ile üreyen canlılardır.
Deniz Yıldızı'nın herhangi bir yerini kopardığı mız zaman veyahutta kestiğimiz zaman arkadaşlar kesilen kopan kısımdan kendisini tamamlayarak yeni bir yıldız oluşur.
Gene ana kısımdan da kesilen kısmı tamamlayarak, yeni bir canlı oluşarak birbirinin aynısı tıpatıp aynısı canlılar oluşur.
Tabii her rejenerasyon arkadaşlar üreme değildir.
Yengeç çenesi yani.
Cengiz'in kopan çenesine yeni çene çıkması rejenerasyon, yenilenme dir.
Ama o çenede yeni bir yengeç oluşmaz.
Semender bacağı, kertenkelenin kuyruğu.
Arkadaşlar rejenerasyon ile yenilen midir?
Ama kesinlikle üreme değildir.
Buradan arkadaşlar kertenkele kopan kuyruğun yerine yeni bir kuyruk çıkabilir.
Ama bu kuyruktan tekrardan yeni bir kertenkele oluşmaz.
Örneğimizde bakalım aşağıda verilen canlıların hangi üreme çeşidine ait olduklarını yazınız.
Veya D eş eleştirelim.
Toprak solucanı rejenerasyon ile ürer.
Mercan tomurcuklar, kara kökler.
Patates arkadaşları Mecit aktif üreme ile örer.
Bakteri ise arkadaşlar bölünerek ürer diyoruz.
Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 2 / 5
Eşeysiz Üreme
Eşeysiz Üreme