Küresel Isınma ve Asit Yağmurları

Arkadaşlar bu videomuzda küresel ısınma ve asit yağmurlarından bahsedeceğiz.
Bu tarzda gelen yorum sorularını nasıl çözmemiz gerektiğini öğreneceğiz.
Şimdi küresel ısınmaya baktığımız zaman beşeri faaliyetler sonucunda sera etkisi yapan gazların atmosferdeki oranlarının artması ile küresel iklim değişiklikleri yaşanmaktadır.
Yani gazların çeşitli sera etkisi yapan gazların artması ortamda küresel iklim değişikliği, ısınmaya neden olur.
Sonuçlarına baktığımızda da buzulların hızlı bir şekilde eridiğini görmekteyiz.
Isınmaya bağlı olarak akarsu, göl ve yeraltı sularının rezervleri azalır.
Sıcaklık artışı insan yaşamını, özellikle yaşam koşullarını, canlı yaşamını olumsuz şekilde etkiler.
Sel, orman yangını gibi afetler daha sık görülür.
Buzulların erimesine bağlı olarak da deniz seviyesinde yükselmeler meydana gelir.
Şimdi asit yağmurlarına baktığımızda sülfür ve azot oksit gibi kimyasal maddelerin su buharı ile birleşerek asite dönüşmesidir.
Bunlar ise yağmur ve kar şeklinde yer yüzeyine düşmektedir.
Etkilerine baktığımız zaman canlı yaşamı olumsuz bir şekilde etkilenmekte, göl ve akarsulardaki asit dengesi bozulmakta, solunum yolu hastalıkları ise artmaktadır.