Ülkelerin Çevre Sorunlarına Yaklaşımları

Arkadaşlar bu videomuzda ülkelerin çevre sorunlarına karşı oluşturmuş oldukları yaklaşımlar üzerine konuşacağız.
Bazı ülke örnekleriyle ilerleyeceğiz.
Yeni Zellanda ile başlayalım.
Nasıl bir çevre politikası uygulamış izleyelim.
Şimdi özellikle ekonomisi büyük ölçüde doğal kaynaklara dayanan bir ülke ve doğal kaynakların da doğru kullanımı ülkesinin ileriye dönük planlaması açısından çok çok önemli.
Bu yüzden de doğal kaynak kullanımına çok dikkat etmiş ve kirleten öder ilkesiyle de bazı hukuki yaptırımlar getirerek bu noktada önüne geçmeye çalışmıştır.
Kosta Rika'nın çevre politikasına baktığımızda da Kosta Rika'nın özellikle yüzde 70'ini kaplayan ormanlar zamanla tahrip edilmiş ve özellikle yüzde yirmi altı oranında bir gerileme yaşanmış ve çeşitli önlemler alınarak tekrar bu orman varlığı %50 oranına kadar çıkartılmış ve özellikle orman varlığı noktasında çok geniş önlemler alınırken karbon salınımı da azaltma yolunda önemli yol kat etmişlerdir.
Bir diğer ülkemiz Zimbabve.
Bunun çevre politikasına baktığımızda ülkede özellikle biyoçeşitliliğin çok geliştiği bir ülke ve bu noktada da bu çeşitliliği korumak için birçok alanı ulusal park doğal koruma alanı ilan etmiş ve bu noktada gereken önlemleri almıştır.
İsveç'in çevre politikasına baktığımızda karbon salınımını azaltmak için özellikle karbon salınımı vergisi getirmiş ve bu noktada çok dikkat etmiştir arkadaşlar.