Öznel ve Nesnel Anlam

Evet arkadaşlar, en fazla cümlede anlam konusunda karşımıza çıkan başlık öznel ve nesnel anlam dır.
Bu konuya dikkat edelim.
Şimdi arkadaşlar öznel anlam ne demek?
Nesnel anlam ne demek?
Bir kere öznel anlam kişiden kişiye göre değişir.
Yani herkesin kendine göre bir yorumu vardır.
Bana göre bence anlamı vardır.
Subjektif zaten öznel demektir.
Arkadaşlar bunu bilelim.
Kişisel düşünce olduğu için, kişiden kişiye göre değiştiği için, zaten kişisel ve kendi yorumum olduğu için de duygusallık vardır.
Nesnel anlamda bunun tam tersidir.
Kişiden kişiye göre asla değişmiyor.
Öznel değişiyor, nesnel değişmiyor.
Genelgeçer kesin demek zaten kişiden kişiye göre değişme mek demek.
Objektif, nesnel demek, subjektif, öznel demek ve kanıtlanabilir midir arkadaşlar?
Soru kalıbı nasıl gelir karşımıza?
Aşağıdakilerden hangisi aşağıdaki cümlelerin, hangisi kişisel düşünce içermemektedir ya da kişisel düşünce içermektedir diyebilir?
Hangisi kanıtlanabilir lik açısından farklıdır dediğinde, kesinlikle öznel mi, nesnel mi diye bakacağız.
Hangisinde öznel anlam vardır, hangisinde nesnel anlam vardır ya da aşağıdakilerden hangisi bir yorum içermemektedir diyebilir?
Yorum içermiyor ise nesnel demektir, yorum içeriyorsa öznel demektir.
Arkadaşlar bakıyorum aşağıdakilerden hangisi kanıtlanabilir?
Dirlik açısından farklıdır diye.
Arkadaşlar bu kısma dikkat edelim.
Bakın orada da bir sorunumuz var.
Bursa tarihi çok eskilere dayanan bir şehirdir.
Burada kişiden kişiye göre değişen bir yorum olmadığı için ben buna kanıtlanabilir.
Dirlik açısından nesnel diyorum.
Neredeyse eserlerinin tümünde köy ve köy yaşamını ele almış derken burada da olan bir durumu anlatmış.
Kişiye göre değişmez.
Sergideki bütün resimlerde yalnızlık teması işlenmiştir.
Burada da arkadaşlar objektiflik vardır.
Yani nesnel.
Fuar kapsamında düzenlenen sergide yer alacak sanatçılar belli oldu derken, burada da herhangi bir kişisel sertlik söz konusu değildir.
Bu da nesnel bir cümledir.
Dolayısıyla Adana, Bursa, Ceyhan ve Denizli cevap olmaz arkadaşlar. Sözcük seçimindeki titizlikle bakın.
Sözcük seçimindeki titizlik ifadesi onu beğendiğini gösteriyor.
Yani şurada bir yorum soz konusudur.
Okurların gönlünde taht kurmayı başarmış derken yine arkadaşlar beğeniyor.
Demek ki burada da olumlu bir yargı vardır ve usta bir sanatçıdır.
Derken burada da sanatçıyı beğendiğini gösteriyor.
Ama bana göre usta bir sanatçı olmayabilir.
Benim gönlümde taht kurmaya bilir.
Bu herkes için geçerli değildir.
Genel geçer bir yargı değildir.
Kişiden kişiye göre değişebilir.
O yüzden cevabımız nedir?
Ne olur arkadaşlar?
Bu soruya bakacak olursak yine aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilir?
Lik bakımından diğerlerinden farklıdır dediği zaman o zaman biz bu ifadeyi gördüğümüzde cümlelerin sadece öznel mi nesnel mi olduğuna bakacağız arkadaşlar.
Türk şiiri yıl yıllarca sözcükleri birbiri arkasına dikilmeye çalışmış ve mükemmel bir yer edinmiştir yazın dünyasında.
Derken anahtar kelime mükemmel kelimesi bana göre mükemmel olmayabilir, kişisel bir düşüncedir.
O zaman ilk cümlem benim öznel oldu.
Şiiri sadece manada arayanlar, mana ne söylerse söylesin, etkileyici bir şiir oluşacağını sanıyorlar.
Derken bakın şuradaki etkileyici kısım da kişiden kişiye göre değişen bir yargıdır.
O zaman ben buna da öznel dedim.
Adana'da, Bursa'da cevabım olmadı.
Klasik sanat adamının kişiliği herkesten farklı olmasında değil, herkeste bir olmasındandır.
Bir romanın asıl değeri, daha önceki eserlerin anlatmak istediklerinden farklı şeyler söylemesi midir?
Yazısının bir yerinde bütün ozanlar şiirin kelimeler, bütün ozanlar şiirin kelimelerle yazıldığını bilirler dedikten sonra kanısını bildirmiş diyor.
Bakın arkadaşlar burada da kendi düşüncesi vardır, denizde de kendi düşüncesi vardır, kendi yorumudur.
Ama Edirne'de olanı söylemiş, böyle böyle dedikten sonra kanısını bildirmiş demiş.
O yüzden arkadaşlar Ceyhan'a da öznel dedim.
Deniz diye de öznel dedim.
Ama Edirne genelgeçer bir yargı olduğu için nesnel dir dedik.
Cümlede Anlam
Anlatımlarına Göre Cümleler 1 / 3
Öznel ve Nesnel Anlam
Öznel ve Nesnel Anlam