Üslup ve İçerik Cümleleri

Evet arkadaşlar bu videomuzda da içerik ve üslup arasındaki farklara bakacağız.
Cümlede anlam konusundan her sene 3 4 tane soru gelir arkadaşlar ve bu içerik ve üslup başlıkları bizim için önemlidir.
Içeriğin diğer adı muhteva mıdır?
Üslup kelimesinin diğer adı biçem dir.
Bakın arkadaşlar biçim yazmıyorum.
Üslubun eş anlamı biçimidir.
Şimdi arkadaşlar içerik konu demektir.
Üslup ise bir yazarın anlatım tarzı ve dili demektir.
Anlatımı olabilir, söyleyiş biçimi olabilir, seçtiği yöntem olabilir.
Sözcük seçimi, cümle kurgusu olabilir.
Yani genelde dilbilgisi ile ilgili kısım üslup olur.
Bir yapıtın konusu ve teması da arkadaşlar, içerik ya da muhteva olur.
İçerik de biz ne anlatıyor sorusunun cevabını ararız.
Üslupta ise bu eserin nasıl anlatmış sorusunun cevabını ararız.
Bakın cümlelere bakacak olursak, hikayelerinin bu denli karakterli olmasının nedeni seçtiği Türkçeyi dengeli kullanmasıdır.
Şimdi bu cümle üslup mu, içerik mi diye bakıyorum.
Bakın burada seçtiği Türkçeyi diyor, dil bilgisiyle alakalı.
O zaman ben buna ne diyorum, üslup diyorum.
Bir cümlede hem üslup hem içerik cümlesi de aynı anda kullanılabilir.
Dikkat ediyoruz.
Mesela ikinciye bakalım.
Yazarın son romanında bir takım olayların ardı ardına gelişmesiyle karakterler kendilerini farkli bir zamanda bulurlar derken burada konudan bahsetti.
O zaman benim ikinci cümlem içerik cümlesidir arkadaşlar.
Sade, özenti den uzak, akıcı bir dili vardı.
Bakın şuradaki hep yazarın anlatım biçimi, söyleyiş tarzıyla alakalı.
Dilinin sade olmasından, özenti fizikten uzak olmasından ve akıcı bir dili olmasından bahsetti.
O yüzden de Arkadaşlar biz buna üslup cümlesi deriz.
Üslup cümlesinin diğer adı Biçem dir.
Unutmuyoruz içeriği de diğer adı muhteva dır.
Son yıllarda diğer isimleri kullanılmaya başlandı.
Dikkat edelim ve son olarak bu eserinde ağalık ve eşkıyalık olgusunu dile getirmiş derken bakın burada herhangi bir diliyle alakalı yargı söz konusu değil.
Burada içerikten bahsedilmiş arkadaşlar.
O yüzden de biz son cümleye ne diyoruz, içerik ya da muhteva cümlesi diyoruz.
Bakın burada nasıl anlatmış, Türkçeyi dengeli bir şekilde kullanmış.
Ne anlatıyor bu cümlede derken bakın son romanda bir takım olayların ardı ardına gelişmesi vesaire den bahsediyor.
Bakın nasıl anlatmış.
Sade, özenti den uzak, akıcı bir dille anlatmış.
Ne anlatmış burada ağalık ve eşkıyalık olgusunu anlatmış.
O yüzden arkadaşlar şu sorulardan da soruları rahatlıkla bulabilirsiniz.
Cümlede Anlam
Anlatımlarına Göre Cümleler 2 / 3
Üslup ve İçerik Cümleleri
Üslup ve İçerik Cümleleri