Su Dalgalarında Girişim

Dalga mekaniğinde su dalgalarında girişim değil.
Görmüş olduğunuz gibi bir su dalgası lehine miz ve iki tane noktasal su dalgası kaynağımız K1 ve K2.
Noktasal su dalgası kaynağı.
Görmüş olduğunuz gibi bu su dalgası liğini mizde noktasal iki kaynağımız aynı fazla çalışır iken dalga tepeleri ve dalga çukurları su dalgası oluşturuyor.
Düz çizgiyle çektiğimiz çizgilerimiz dalga tepesi, kesikli çizgilerimiz dalga çukuru.
Yay dalgalarını hatırlayacak olursanız karşılıklı gelen genlik ve genişlikleri aynı olan iki dalga tepesi karşılaştığında.
Gençliklerini maksimum hale getirirler.
Görmüş olduğunuz gibi girişim yaparlar.
Görmüş olduğunuz gibi burada maksimum genlik yani üst üste binme yaparlar.
Maksimum genlik haline gelirler.
İşte biz bu noktaların ne diyeceğiz?
Çift tepe noktaları diyeceğiz.
Su dalgalarında aynı zamanda iki dalga tepesi değil de iki dalga çukuru, iki dalga çukuru karşılıklı bir araya gelirse.
Gençlik ve genişlikleri.
Bu sefer dalga tepesine tam ters olacak şekilde yine maksimum gençlik oluştururlar ve biz bu noktaları ne diyeceğiz?
Çift çukur diyeceğiz.
Su dalgalarında çift tepe ve çift çukur bir araya geldiğinde çift tepe ve çift çukur bir araya geldiğinde bu noktalarımız da Katar noktaları olarak, Katar çizgileri olarak, Katar çizginin üzerindeki noktalar olarak ifade edeceğiz.
Bir dalga tepesi ile bir dalga çukuru bir araya gelirse nasıl bir görüntü elde?
Genlik ve genişlik bir an aynı olursa birbirlerinin tamamen sönük eleme yapıyorlardı.
Sürümlere yapıyorlardı.
O halde bu noktalara ne diyeceğiz?
Tepe çukur noktaları diyeceğiz ve tepe çukur noktaları bizim için düğüm çizgileri üzerindeki noktalarımız olacak.
O halde görmüş olduğunuz gibi iki tepe arası mesafe ya da iki çukur arasındaki mesafe ile ne diyorduk?
Bir dalga boyu olarak nitelendiriyor duk şüheda.
Onu da ifadesini yazalım.
Görmüş olduğunuz gibi iki noktasal su dalgası kaynağınız beraber çalıştığında görmüş olduğunuz gibi girişim deseni elde ediyoruz.
Çift tepeler, çift çukurlar, tepe çukurlar bir araya geliyor.
Kaynakların tam da orta noktasını ele alacak olursak, orta noktadan yukarı çizgimizi düz bir şekilde çizmeye çalıştığımız, daha düz bir şekilde çizmeye çalıştığımız da görmüş olduğunuz gibi şu noktalar çift çukur, çift tepe, çift çukur, çift tepe.
O halde bu nokta mıza merkezi Katar çizgisi olarak ifade edeceğiz.
Merkezi, merkezi Katar çizgisi olarak ifa edeceğiz.
Görmüş olduğunuz gibi devam ediyorum.
Şu merkezi Katar'ın sağ tarafına yani kaygı kaynağı tarafında görmüş ola.
Çizgimizi devam ettirdiğimiz değilse şu ve devam ettirdiğimiz de neyse.
Yine çift tipi çift çukur çift tepe çıkış ile gidiyor, burası birinci katar çizgimiz oluyor.
Aynı şekilde devam ettiğimizde.
Şu noktamız ikinci Katar çizgimiz oluyor.
Sol tarafta da aynı durumu göz diyebiliriz.
Şöyle ifade edecek olursak.
Şu noktalarımız.
Hatalarımız olmuş oldu.
Düğüm noktaları mızı inceleyecek olursak merkezi Katar'la birinci katın arasında bakacak olursak bakınız şöyle gösterilip.
Şurası da birinci düğüm çizgimiz olmuş olacak.
Yani Tatarları K harfi ile düğüm çizgimizi D harfi ile ifade ediyoruz.
Burası birinci düğüm çizgimiz olmuş oldu.
O halde ikinci düğüm çizgimizi bakacak olursak aynı şekilde ikinci düğüm çizgimizi de ifade etmiş olduk.
Aynı şekilde diğer tarafta da.
Tüm bir ve şu noktalara baktığımızda da düğüm ilkeleri tespit ediyoruz.
Mesele şu noktaya baktığınızda bir tepeli bir çukur bir araya gelmiş, şurada da bir tepe ile bir çukur, şurada bir tepeli bir çukur.
Görmüş olduğunuz bu noktalarda da düğüm noktaları olarak ifade ediyoruz.
Örneğin herhangi bir nokta belirleyelim.
Bu görmüş olduğunuz sistemde düğüm ve kata noktalarını belirlemekte bir sıkıntı yaşamıyoruz.
Ama herhangi bir nokta üzerinde olacak olursa bir noktamız.
Şöyle ifade edelim.
Örneğin şurada herhangi bir p noktası olsun bu p noktasının acaba katar noktası üzerinde mi, düğüm noktası üzerinde mi olduğunu ispat diyebilmemiz için hangi notla ispat verici bir yöntemimiz var?
P noktasının kabir kaynağına olan uzaklığını.
Peki Kabir.
P noktasının K2 kaynağına olan uzaklığı PK 2 olarak bu farkı aldığımızda buna yol farkı olduğunu söyleyeceğiz ve yol farkını Delta Es harfi ile ifade edeceğim.
Eğer delta x yol farkımız eğer delta x yol farkımız kullandığımız dalga boyunun ki buradaki dalga boyunuzun lam da olduğunu ifade etmiştik.
Dalga boyu muzun tam katları ise o noktanın o noktanın P noktasının showed daha büyük ifadelerim.
Eğer tam katları ise bu noktanın Katar çizgisi üzerinde olduğunu ifade edeceğiz.
Eğer ki yol farkımız dalga boyunun bu çöplü katları çıkarsa yani eksi 1 bir iki katları çıkarsa bu noktanın da düğüm noktası olacağını ifade edebiliriz.
Aynı zamanda devam edecek olursak.
Görmüş olduğunuz gibi merkezi Katar çizgisiyle.
Merkezi Katar çizgisiyle birinci Katar çizgisi arasındaki mesafeyi söyleyecek olursak şöyle yapalım.
Merkezi Katar ile birinci Katar çizgisi arasındaki mesafeyi söyleyecek olursak kullandığımız dalga boyunun yarısı kadar olur.
Aynı şekilde.
Birinci Katar ile ikinci Katar arasındaki mesafe lamı da böyle iki şeklinde devam eder.
Düğüm çizgileri tam arada olduğu için düğüm çizgileri tam arada olduğu için merkezi Katar çizgisi ile birinci düğüm çizgisi arası yani düğüm çizgisi tam da şu arada olduğu için onu göstermek için Şura yı kullanıyorum.
Dalga boyunun dörtte biri kadardır.
Sonra her düğüm çizgisi arasındaki mesafe yine lam da bölü iki olarak sıralanır.
Bu da bazı sorularda da bize kolaylık sağlayacak bir ifademiz dir.
Görmüş olduğunuz gibi girişim de senemiz de merkezi Katar'la birinci Katar arası da Birlik'i sonra her Katar hırsı lam da bir iki şeklinde devam ederken merkezi Katar'la birinci düğüm çizgisi arası.
Görmüş olduğunuz gibi işaretleri gösteriyorum.
Merkezi Katar'la bir düğüm arası dalga boyunun dörtte biri.
Sonra her düğüm çizgisi arasındaki mesafe yine lam da bir iki şeklinde ifade edebiliriz.
Dalga Mekaniği
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 2 / 3
Su Dalgalarında Girişim
Su Dalgalarında Girişim