Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim Örnek Sorular

Dalga mekaniğinde su dalgalarında girişim ve kırınım sorularıyla devam ediyoruz.
İki bölmeye ayrılmış su dalgası lekenin d lam da dalga boylu doğrusal dalgalar.
Omega yarı gelişinde kırınım uğruyor.
Kırınım ın daha fazla olması için öncelikle su dalgalarında bu gerçekleşen kırınım olayının gerçekleşebilmesi için dalga boyunun o mega yarık genişliğinden daha büyük olması gerekiyor ki kırınım.
Kırınım gerçekleşsin.
O halde ben kanımın daha fazla olmasını istiyorsam, lağım da dalga boyunu arttırmalı.
Yarık genişliğini azaltmalı mıyım ki daha belirgin kırınım elde edelim?
O halde birinci öncül de l yeni su eklemek.
Öncelikle dalgaların hızı için şu ifadeyi kullanıyorduk.
Ve eşittir Lambda F.
Eğer su dalgası lehine su eklersek derinlik artar.
Derinlik artarsa hızın artacağını söylemiştik.
Bir önceki soru çözümlerimiz de dalgaların genel özelliklerinde, su dalgalarının özelliklerinde.
O halde ve hızımız arttığında frekans kaynağımız da bağlıydı ve sabit di.
O halde dalga boyumuzu artar.
Bu ön günümüz işe yarar.
Yarık genişliğini azaltmak demişiz.
Onu zaten başlangıçta söylemişti, ikinci öngörümüz doğru oldu.
Dalgaların frekansını artırmak yine benim.
Dalgaların hızı için yazdığım formülü tekrardan yazıyorum ve eşittir Lambda Fe dediğimiz yeni dalganın hızı eşittir dalga boyu çarpı frekans.
Dalgaların frekansını araştırdığımızda dalganın derinliği içe.
Buradaki su dalgası l derinliğinde bir değişimi yapmıyoruz.
O halde dalga mızın hızı sabit frekans hızı artırırsak dalga boyunu olur azalır.
Benim amacım dalga boyunu artırmak da daha fazla.
O halde bu ön günümüz yanlış olmuş oldu.
Devam ediyorum.
Su dalgalarında girişimle ilgili bir sorumuz var. Derinliği her yerde aynı olan bir su dalgası.
L Noktasal iki kaynağın, noktasal iki kaynağın oluşturduğu.
Girişim desenini de şöyle K1 ve K2 kaynağımız olsun.
Tam orta noktada merkezi Katar çizgimiz var.
Ondan sonra bu girişimde deseni de şu mesafe de kadar derseniz, şu mesafede de kadardır.
Merkezi Katar tam ortadadır.
O halde ilk başta girişim deseni de birinci düğüm.
Sonra birinci katar, sonra ikinci düğüm.
Sonra ikinci katar diye yolumuza devam edebiliriz.
Karşı tarafta da aynı şekilde bunun simetrisi olacak birinci düğüm.
1 katar.
İkinci düğüm ikinci katar şeklinde örneklemek açısından çizdim.
O halde diyor ki bu girişim desene ildeki Katar sayısını artırmak için.
Şimdi bu tanığı katarlar.
Mesela burada iki tane Katar buraya çizdim, 2 tane Katar.
Diğer tarafı orada dayı Katar ımıza şu anda bu desende beş tane Katar ımız var.
Bu birinci düğüm ile merkezi Katar arası ya da şöyle gösterelim.
Merkezi Katar'la birinci Katar arasındaki mesafe lambda bölü 2 kadar olduğunu daha önceki derslerimizi de biliyoruz.
O halde her birinin arasındaki mesafe ne kadar olmuş oldu?
Lambda bölü iki şeklinde ifade ettik.
Ben o halde bu girişimin seni daha fazla katar görmek istiyorsan, burada oluşan girişim desenleri birbirine doğru yaklaşsa ki daha fazla katar çizgisi görelim o halde.
Bizim buradaki ilk amacımız dalga boyunu azaltmak olacak.
O halde Leyen'in su eklersek, Lynne Su'yu eklersek ve eşittir Lambda FH idi.
Derinlik için derinliği artırdığımız da suya eklersek artar, hızımız artar. Frekans sabittir.
O zaman dalga boyumuzu ne olur artar ifadesini kullanırız.
Benim amacım burada dalga boyuna azaltmak.
Bu işime yaramadı.
Ikinci önümde frekansı artır demiş.
Bu birinci öncül içindi.
İkinci öncül için konuşalım, frekansı artır.
Yeni dalganın hız formülünü yazıyorum.
Bu sefer derinliği biz değiştirmedik.
Burası sabit frekans artırırsak dalga boyumuzu azalır ki bu benim işime yarayacak.
O halde ikinci öncülüğü bulduk.
Kaynaklar arası mesafeyi azaltmak K1 kaynağını bu noktadan şu noktaya getirirse, K2 kaynağını da şu noktaya getirirseniz, görmüş olduğunuz gibi kaynaklar arasında sadece birinci Katar ve buradaki birinci Katar kalmış oldu.
Yani Katar sayısı azaldı.
O yüzden biz kaynaklar arasındaki mesafeyi artır saydık.
Eğer girişim desene daha fazla katar elde ederdik.
O yüzden üçüncü öncelik bize ne olmuş oldu, yanlış olmuş oldu.
Şekildeki sorumuz da dalga.
Lenin de aynı fazla çalışan lambda lambda, dalga boylu, dalgalar yayan iki kaynakla yapılan girişim deseni.
Üçlü deyince düğüm çizgisinin kaynakları olan 30 akla 40 ve 20 santimetre imiş.
Dalga boyu ne kadardır?
Buradan baktığımızda kaynaklar arasındaki mesafe 60 santim olarak ölçüyoruz.
Merkezi Katar tam ortada olduğuna göre şurası 30 santim, burası da 30 santim olduğuna göre burası 10 santimetre olacak.
Peki üçüncü düğüm çizgisini çizerken nasıl ifade edeceğiz?
Öncelikle birinci düğüm çizgisi.
İkinci düğüm çizgisi ve üçüncü.
Şu aralar da katarlar var ama şu an onlarla ilgilenmiyorum.
Birinci Katar çizgisinin, birinci düğüm çizgisinin merkezi Katar olan mesafesi yatay daki mesafesi. Lambda böyle dört kadardır.
Sonra her bir düğüm çizgisi arasındaki mesafe lambda bölü iki şeklinde ifade edilir.
O halde görmüş olduğu gibi buradaki 10 santim lambda bölü dört.
Namus da böyle iki lan da böyle ikiyi on olarak bulursak buradan dalga boyu muz kaç santim gelir?
Şuraya ikili genişlettik.
Süre ikili genişlettik.
İki damla iki damla, bir damla da burada var.
Beş lamı da böyle.
Dört eşittir on ise burada hemen şu beşli unu sadece iki dalga, bu oyumuz sekiz santimetre gelmiş oldu.
Bu matematiksel işlemdir.
Peki üçü düğüm çizgisi üzerinde.
Üçüncü düğüm çizgisi üzerinde.
Şurada herhangi bir nokta olsun, bir P noktası olsun bu penis kızının düğüm yani düğüm olduğunu bilmediğimiz düşünelim.
Şu noktanın düğüm olduğunu bilmeyenin burada bir şeyden bahsedip geçeceğim bu soruyu sorumuzu bulduk.
Dalga boyunu 8 santimetreyi.
Biz bunu hesapladık ama ben başka bir şeyden bahsetmek istiyorum.
P noktasının düğüm mü yoksa Katar mı olduğunu ifade etmeksizin ne yapıyorduk, onu da bir hatırlatmadan geçmeyelim.
Kabil'in P'ye olan uzaklığı.
Far P'nin K2 ye olan uzaklığın yol farkını aldığımızda burada neyi buluyoruz?
Bu yol farkını bulmuş oluyoruz.
Bu yol farkının delta dersek eğer delta kullandığımız dalga boyunun tam katları ise orası bizim için Katar noktası.
Eğer yol farkımız eksi bir bölü ikinin katları ise dalgaboyu cinsinden.
Buralarda düğüm çizgimiz ile düğüm noktalarını yani düğüm çizgisi üzerindeki noktalarda bunu da hatırlatmış olalım.
Dalga Mekaniği
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim 3 / 3
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim Örnek Sorular
Su Dalgalarında Kırınım ve Girişim Örnek Sorular