Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Dünyada Bitkiler

Arkadaşlar bu videomuzda dünyadaki bitki gruplarından bahsedeceğiz.
Doğal koşulların benzer olduğu alanlarda bitkilerin bir araya gelmesiyle bitki formasyonları dediğimiz gruplar oluşur.
Şimdi ağaç formasyonu ile başlayalım.
Ekvatoral yağmur ormanları bunlardan birincisi.
Sıcaklık ve nem yıl boyunca yüksek bu alanlarda.
Bu sebepten de bu bölgedeki ağaçlar her mevsim yeşil, uzun boylu ve geniş yapraklı olarak karşımıza çıkmakta.
Muson ormanları ise muson iklim bölgesinde görülür.
Kışın yapraklarını dökerler.
Geniş yapraklı ağaç türlerinden oluşmaktadır.
Dar orta kuşağın karışık ormanları ise özellikle orta kuşakta ılıman okyanusal iklim bölgesinde bulunmuş olduğu alanda görülmekte.
Geniş ve iğne yapraklı olmak üzere karma olarak karşımıza gelir.
Bir diğeri ise iğne yapraklı ormanlar.
Bunlar ise sert karasal iklim bölgesinde görülmektedir.
Yapraklarını dökmeyen ağaçlardır.
Bunlara aynı zamanda Tayga ormanları ya da Boreal ormanları olarak da ifade edilir.
Şimdi ağaç topluluklarımız bu şekildeydi.
Çalı formasyonuna bakacak olursak bunlar ise koşulların ağaç yetişmesine uygun olmadığı alanlarda oluşan kısa boylu ağaççıklar olarak görebiliriz.
Bunlardan birincisi maki.
Akdeniz iklim bölgesinde bodur ağaç ve çalılardan oluşurlar.
Kalın, sert tüylüdürler ve daima yeşildirler.
Bir diğeri garig.
Makilerin tahribi ile oluşurlar ve kısa boylu çalılardırlar.
Psödomaki ise orta kuşağın nemli iklim bölgelerinde yaprak döken ormanların tahribi ile oluşur bu türlerde.
Bir diğer topluluğumuz ise ot formasyonu.
Bunlardan birincisi savan.
10 ile 20 derece enlemleri arasında görülür.
Uzun boylu ot topluluklarıdır.
Yaz yaşıyla bunlar yeşermektedirler.
Bozkırlar ise yarı kurak iklim bölgesinde görülür ve seyrek cılız ot topluluklarıdır.
İlkbahar yağışı ile yeşerirler.
Yaz döneminde ise sararmaktadırlar.
Bir diğer grubumuz çayırlar.
Sert karasal iklim bölgesinde görülürler ve yaz boyu yeşeren bozkırlardan daha gür olan ot topluluklarıdır.
Tundralar ise soğuğa karşı dayanıklı otsu bitkiler olarak görebiliriz.
Şimdi arkadaşlar, bitkiler iklim grubuyla ilişkili olduğu için dünyada hangi iklimin nerede görüldüğünü biliyorsak bitkilerde de hiçbir şekilde zorlanmaz.
O yüzden iklim ile bağlantılıdır.
Çünkü iklimin bir sonucudur bitki.
Şimdi bu saymış olduklarımızı harita üzerinde de şöyle toparlayacak olursak nerelerde kimler görülüyordu bir bakalım.
Şimdi arkadaşlar şu bölgenin bulunmuş olduğu alanda karşımıza çıkan grup Tundra'ya ait.
Tundralar soğuğa karşı dayanıklı otsu bitkilerdir.
Hemen altında sert karasal iklim bölgesinde bulunan Tayga, Boreal dediğimiz iğne yapraklı ormanlar bölgesi karşımıza geliyordur.
Bir diğeri Akdeniz bölgesinde ise arkadaşlar makileri, garigleri görebiliriz.
Kızıl çamları şu kırmızıyla işaretlenmiş olduğum alanlarda Güney Afrika Cumhuriyeti, Güneybatı Avustralya'nın bulunmuş olduğu alan, Orta Şili, Kaliforniya'nın bulunmuş olduğu kesimlerde karşımıza gelir.
Ekvatoral iklim bölgesinde geniş yapraklı, yıl boyu geniş yapraklı ormanlarımız vardı.
Bunlar ise Amazon havzası, Kongo havzasının bulunmuş olduğu kesimde karşımıza çıkardı.
Muson iklim bölgesinde ise şu bölgede karşımıza geliyordu.
Özellikle kış döneminde yapraklarını dökmekteydiler.
Ancak geniş yapraklardı bunlar da.
Bir diğeri, özellikle karma orman dediğimiz ılıman okyanusal olan iklim bölgesinde karşımıza çıkan özellikle İngiltere'nin bulunmuş olduğu alanda, yine Kanada'nın bulunmuş olduğu kesimde de bu türleri görebiliriz arkadaşlar.