Akarsu Birikim Şekilleri

Arkadaşlar bu videomuzda akarsu birikim şekillerinden bahsedeceğiz.
Özellikle akarsuyun akış hızının azaldığı ve taşıdığı malzemelerin eğimin azaldığı noktada biriktirmesi ile oluşan şekillere akarsu birikim şekilleri olarak ifade edebiliriz.
Şimdi bu akarsu birikim şekilleri nelermiş onlarla devam edelim.
Bunlardan birincisi birikinti konisi.
Özellikle yatak eğiminin azaldığı yerlerde akarsuyun taşıma gücünün azaldığı dağların etek kısımlarında akarsuyun taşıdığı malzemeyi biriktirmesi ile oluşur.
Buradan akarsu malzemeyi taşıdı ve dağın etek kesiminde artık taşıyamadı.
Getirdiği malzemeyi biriktirmesi ile oluşan şehirlerimizden birincisi birikinti konisi idi.
Şimdi bir diğeri ise dağ eteği ovası dağların etek kısımlarındaki birikinti koni yeridir.
Zaten isminden de anlaşılıyor.
Bunların birleşmesiyle oluşur.
Örnek olarak Erzincan ovasını buna verebiliriz.
Bir diğeri ise dağ hiç ovası dağlık alanlar içerisinde akan akarsuyun eğiminin azaldığı yerde taşıdığı malzemeyi biriktirmesi ile oluşur.
İsminden de anlaşılıyor.
Dağ iç ovası dağlık alanların iç kısmında karşımıza çıkmaktadır.
Bir diğeri ise taban seviyesi olması.
Bu ise akarsuyun denize yaklaştığı yerde akarsuların alüvyon ağları biriktirmesi ile oluşan düzlükleri ifade eder.
Denizin iç kesiminde değil de yaklaştığı alanda yapıyor bu durumu.
Küçük Menderes, Büyük Menderes ovaları buna örnek olarak verebiliriz.
Bir diğeri ise ırmak adası akarsu yatağının ortalarında biriken kum adacıkları nı ifade etmektedir.
Arkadaşlar bu da şimdi aşağıda gösterecek olursak bunu Menderes'ten çizerek akan bir akar suyumuz var ve bazı malzemeleri yan tarafında biriktirmiş. Bunlara ırmak adası, kum adası olarak ifade edebiliriz.
Delta ovası ise akarsuların taşıdığı malzemeleri deniz içerisinde biriktirmesi ile oluşmaktadır.
Şimdi hemen delta ovasında bulunmuş olduğu alana baktığımız zaman şu şekilde.
Şu kesimi deniz olarak düşündüğümüz zaman şurada iç kesimde biriktir çiftliğinde biz buna den tadıyoruz.
Tabi delta oluşabilmesi için bazı şartlar var.
Bunlara baktığımızda kıyının özellikle sağı olması gerekiyor ve gel git güçlü kuvvetli akıntıların olmaması gerekiyor ve akarsuyun bol miktarda malzeme taşıması gerekiyor Bent ovası oluşturabilmesi için.
Şimdi bir de hem akarsuyun ışınım hem de birikim şekilleri var.
Bunlardan birincisi Menderes dar, Menderes dar, yatak eğiminin az olduğu alanlarda Menderes çizerek akarlar.
Yani büklüm şeklinde.
Şu şekilde de görebiliriz.
Bu şekilde akıyorsa eğimin azaldığını ifade edebiliriz.
Buna Menderes der, bütünler çizerek akma deriz.
Böyle bir akarsu aktığı zaman taşınım gücünün azaldığını ifade edebiliriz.
Yatak eğiminin az olduğunu ifade edebiliriz.
Akarsu burada hem ışınım yapar hem de birikim yapar.
Bir diğer ışınım birikim şeklimiz ise tara çağı, diğer ismiyle seki.
Bunlar ise vadi yamaçları üzerinde meydana gelen basamak şeklindeki şekilleridir.