Türkiye'nin Yerşekillerinin Haritada Gösterimi

Evet arkadaşlar bu videomuzda Türkiye'nin yer şekillerini inceleyeceğiz.
Şimdi bunlardan birincisi Türkiye fay haritası.
Türkiye'den üç büyük fay geçmektedir.
Batı Anadolu Fayı, Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı olmak üzere BAF, KAF ve DAF olarak ifade edebiliriz.
Bunun dışında kalan alanlar ise masif arazi olarak nitelendirdiğimiz arazilerimiz de var.
Özellikle Mardin'in bulunmuş olduğu alanda yine Yıldız dağlarının bulunmuş olduğu kesimde yine Bitlis Masif'i ve özellikle Taşeli'nin bulunmuş olduğu alanda Taşeli masifi, Kırşehir masifi gibi masif arazilerimiz yani eski oluşumlu arazilerimiz de ülkemizde mevcut.
Şimdi Türkiye'deki volkanik dağlar başlığını attım ancak burada kırık dağları da göstereceğim.
Volkanik dağlara, kırık dağlara bakalım.
Önce volkanik dağlarla başlayalım.
Ülkemizde Kula volkanları bildiğiniz gibi en genç volkan konileri.
Erciyes, Hasan, Karadağ, Karacadağ, Melendiz Volkanı, Ağrı, Tendürek, Süphan ve Nemrut Volkanı.
Bir de Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Karacadağ bizim volkanik dağ grubu içerisinde yer alan volkanlarımız.
Tabii ülkemizdeki volkanlar şu an aktif volkan niteliğinde değil ama tabi aktif olabilir mi, neden olmasın?
Son zamanlarda Hasandağ küçük de olsa harekete geçmeye başladı.
Şimdi yani uyuyor olarak nitelendirebiliriz bu dağları.
Aktif volkanik dağımız yok ancak şu an.
Şimdi bir de kırık dağlarımızın bulunmuş olduğu alanlara bakalım.
Bunları ise Ege Bölgesini bulunmuş olduğu alanda görüyoruz.
Bir de Hatay'ın bulunduğu kesimde var.
Ne var sırasıyla?
Kaz Dağları, Madra, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe dağlarımız.
Bir de özellikle Hatay bulunmuş olduğu alanda yer alan Nur ve Amanos dağlarımız mevcut.
Şimdi bir de Türkiye'deki platolara bakalım.
Bunlardan birincisi Çatalca Kocaeli Platosu.
Bu arkadaşlar aşınım düzlüğü platosu olarak geçmektedir.
Akarsu zaten bildiğiniz üzere platolar, akarsular tarafından aşındırılmış yüksekte kalan düzlüklerin bulunmuş olduğu kesim.
Bir diğeri platolar da özellikle yine karstik alanlarda oluşan Teke ve Taşeli Platosu karstik plato grubu içerisinde yer alırlar.
Volkanik yani lav platosu olarak nitelendirdiğimiz Erzurum, Kars ve Ardahan bulunmuş olduğu platodur ve tabaka düzlüğü platoları ise, diğerleri de tabaka düzlüğü, platoları, Yazılıkaya, Haymana, Bozok, Cihanbeyli obruk Gaziantep ve Şanlıurfa'da tabaka düzlüğü kısmına girer.
Türkiye'deki ovalara baktığımız zaman da ben burada tabii en önemli grupları içerisine yazdım.
Çünkü sorularda buraları çok işaretlerler.
Mesela Karadeniz bölgesini dağlık engebeli bilirsiniz ama buraya gelir işaretlerse, şu kısmı gelir işaretler ise dağlık engebeli dememiz hatadır.
Yani bu kısımlar ovalar verimli, yerleşmenin de fazla olduğu alanlar.
Bafra ve Çarşamba'nın bulmuş olduğu kesim burası.
Akarsular tarafından oluşturulmuş.
Yeşilırmak, Kızılırmak.
Çukurova yine en verimli delta ovalarımız arasında yer alır.
Karstik ovalarda tabi kireç miktarı fazla olduğu için bunları verimli olarak nitelendirmek doğru olmaz.
Yine önemli ovalarımızdan Bakırçay, Gediz ve Küçük Menderes'te yine ülkemizde yer alan ovalardandır.
Doğal Sistemler
Dış Kuvvetler 5 / 5
Türkiye'nin Yerşekillerinin Haritada Gösterimi
Türkiye'nin Yerşekillerinin Haritada Gösterimi