Çokgenler Örnek Sorular Bölüm 1

Merhaba dostlar çok ender konusundaysa.
Şimdi bir örnekle başlayalım.
Gördüğünüz gibi ABC'de F bir düzgün altıgen olarak belirtilmiş.
Şimdi düzgün 6 gelin özellikleri nelerdir?
Düzgün olması dostlar çok önemlidir.
Bunu belirtmesi de önemli.
Düzgün demesi bütün kenar uzunluğu eşit.
Bütün iç açılarının 120 derece olduğunu Söylüyor altıgen olduğu için.
Tamam şimdi 2 eşittir 2 efe vermiş.
Yani Efe'yi ikiye kadar dersek eke dediğim yer iki kere oluyor de x açısı 30 derece.
C, B, C açısı şurada gördüğünüz açıyı istiyor.
Şimdi şu ke 2 ke kere niye verdi bana?
Ne yapacağım 30 derece nerde?
Köy iki kere nerede?
Çok acayip yerlerde.
Şimdi bunu kullanmam mı lazım?
Düzgün altıgen olduğu için bütün kenar uzunlukları ke olduğunu biliyorum.
Tamam bunları yazalım yazdık.
Eke ve iki ki burada bir üçgen içersinde değiller, burada gördüğünüz gibi eke le de Bir dörtgen şeklinde.
Ne yapmalıyım peki?
Demek ki Öyle bir hale getirmeliyiz ki keve Şurada gördüğünüz C ve eki Ke birbirine böyle yakınlaşma bilsin.
Burada dostlar B ve Eyyyy birleştirilmesi.
Şimdi B ve E'yi birleştirdiğimiz zaman 6 genin uzun köşe genini çizmiyor muyum?
Evet, bu 6 genin uzun köşe geninin özelliği neydi peki?
Bir kenar uzunluğunun iki katı uzunluğunda olması aynı zamanda bir açı ortay özelliği taşıması.
Yani 120 dereceyi 60 60 böler.
Da aynı şekilde 60 60 bölecek.
Yani ben şuradaki akçelik istersem buradaki açım da 60 eksik soluyor çok güzel.
Şimdi asıl aradığım yeri bulmuş oldum.
Şurada gördüğünüz şebeke üçgeni dostlar iki Köye iki içiçe bir ikiz kenar üçgen değil midir?
B eşittir x y kalamadık mı?
Yakaladık.
Çok da güzel oldu ve buradaki tepe açısını biliyorum.
30 60 daha 90 etti.
Yani 90 ikiz kenar Üçgen s buralarda buraya 45 derece, şuraya 45 derece çıkıyor.
E 60, x IX eşittir 45 derece mi dostlar?
E o zaman ilk isim 15 derece çıkıyor.
Yani CNBC'ye açım.
15 derece olmalı.
Evet, sıradaki sorumuz da devam edelim.
Yine bir ABC'de ve düzgün 6 yeni belirttim.
Ake eşittir ÇHC verdik.
Kedi açısı 16 derece ise C, A, C açısı.
Şu arada gördüğünüz açıyı soruyorum.
Şimdi burada gördüğünüz gibi iki çizdik verdim A 2 eşittir acÄ dedim de Akşehir de daha önce değildi.
Yani bunlar aynı üç gün içersinde değil ki bir ikiz kenar lık belirtisi.
Demek ki öyle bir çizim yapmam lazım ki bu eşitliği bir üçgen içerisine koyar bileyim.
Şimdi burada nasıl bir yol almalıyım?
Şimdi Ağca'ya bakıyorum.
Ağca'yı dediğim düzgün altıgen ait kısa köşegen uzunluğu doğru mu?
O zaman düzgün altıgen de çizeceğim diğer.
Köşegen uzunlukları da birbirlerine eşit olmalı.
Yani siz isterseniz derebeyi çizin, isterseniz C'yi çizin, isterseniz de EE A'yı çizin.
Ace ile aynı uzunlukta olacaktır bunlar.
Kısa köşegen, nereden çizi derseniz çizin.
Bunların eşit uzunlukta olduğunu biliyorum.
Düzgün 6 yendi.
Şimdi tamam artık eski A üçgenini bakarak Ikiz kenar üçgen deyimi görüyorum.
Ben buradaki iç saçımın 120 derece olduğunu biliyorum.
Buranın buraya eşit olduğunu bildiğim için buranın 30 derece, buranın 30 derece olduğunu biliyorum.
Buraya kalan açım 30 16 daha 46 120'den 46 çıkarırsan 74 etti galiba.
Tamam burada ikiz kenardaki yakaladığı insan bu açım ve bu açım birbirine eşittir.
Buraya da yetmiş dördü getirdim.
74, 74 da 148 etti.
Kaldı buradaki açıya otuz iki derece dostlar.
Şimdi ben aynı şekilde burada da otuz otuz %20'lik 20'lik bir ayrım olduğunu biliyorum.
Şuraya da ilk saçım dersem artık şuradaki iç açılar toplamı şuradaki 30 derece, otuz iki derece.
Eee IX artı 30 eşittir 120 derece olmalı diyorum IX Buradan kaç geliyor dostlar?
Aaaa!
Yirmi sekiz derece bulunur dostlar.
Evet, sıradaki sorumuza bakalım burada gördüğünüz A, B, G, F, B, Mekece birer kare, ABC'de de düzgün, beşgen.
Şimdi kare ve düzgün beşgen.
Bana ne ifade eder dostlar karede deyimin bütün kenarları eşittir çok güzel karede.
Deyimin bütün iç açıları eşit ve 90 derecedir.
Çok güzel, düzgün, değişken.
Peki düzgün, beşgen dediğim bütün kenarları eşittir.
Çünkü düzgün bütün iç açıları eşittir.
Çünkü düzgün ve 108 derecedir.
Çok güzel Yani.
Şuraya 108 derece yazabilirim.
Şimdi ikinci bakmam gereken yer nereyi istiyor benden?
B Heye açısı şurada gördüğünüz bu açıyı istiyor.
Tamam şimdi buradaki açıyı nasıl geçiş yapmalıyım?
Bildiklerinden yola çıkarak ki de neler biliyorum?
Karenin iç açıları 90 çok güzel.
90 Şûra'nın da 90 olduğunu biliyorum.
Tam o an başka neler biliyorum?
5g'nin bir iç açısı 108.
Şimdi burası 108 s dostlar 90'ı verdim.
108 eksi 90'dan bu açının 18 derece olduğunu görüyorum.
Tamam şimdi başka neler biliyorum?
Burada gördüğünüz ABF, Karesi ve 5G'nin bir kenarı ortak mı?
Evet.
Aynı şekilde burada da BH CC'ye, Karesi ve ABD'ye 5G'nin bir kenarı, yani beyce kenarı Ortak mı ortak.
O zaman bunların kenar uzunlukları eşittir.
Yani siz burada.
B, G ve BH ye baktığınız zaman bunlar kenar Uzunlukları mı kare ya da 5 gene Ait.
Evet, ikisi de farklı da olsa karelere ait kenar uzunlukları.
O zaman bunlar eşittir.
O zaman şu gördüğünüz yerde ikiz kenarlı yakaladık dostlar.
Tamam.
Şöyle bir kökenimiz var, şöyle şöyle geliyor, şöyle bir çizgimiz olsun.
Burası G.
Burası B.
Burası He aradığım yer zaten şurası.
Ix Burası eşittir burası.
Bulduk dostlar o zaman taban açısı diğer taraf o da X oldu.
Peki bu aradaki açığın kaç?
Buraya bakıp topluyorum.
90 18 da 108 etti.
Düzgün 5 genin iç açısı gibi.
O zaman ilk istediklerim ne olacak?
2x artı 108 eşittir 180 derece olmalı.
İki X eşittir 72 olmalı.
X O zaman otuz altı derece bulunuyor dostlar.