Çokgenler Örnek Sorular Bölüm 2

Merhaba dostlar, kökenleri devam ediyoruz.
Şimdi gördüğünüz gibi yine a, b, c, d, e, f bir düzgün altıgen olarak tanımlanmış yedi tane Hg uzunluğu eşittir 3 tane h uzundu.
Yani siz HGS'ye üç tane C ederseniz her yeri neresi?
Burası 3 kere, HTC'yi 7 tane kere demelisiniz.
Burada gördüğünüz HTC'ye 7 tane 2 ediyorum.
Şimdi baktığınız zaman 3 kere var, 7 kere var.
Tamam oran var.
Demek ki böyle bir benzerlik kuralı gibi bir şeyler.
Bölüm bölüm yazacağım ilk Suriye'ye oradan ulaşacağım.
Peki nasıl bir şekilde nasıl bir benzerlik yapmam gerekiyor?
Şimdi burada aslında gözünüze çarpan şu şekli göstermek istiyorum.
Şimdi bu aslında kelebeğe benzer şekilde gidiyormuş.
Ama şurada kesilmiş.
Demek ki ben onu devam ettirme dedim.
Şimdi kelebeğe gidiyor da kelebek olduğundan emin miyim?
Kelebeği yaratan şey neydi?
Dostlar paralellik düzgün altıgen çift kenar sayılı bir çokgen olduğu için bir düzgün çokgen olduğu için karşılıklı kenarları paraleldir.
Yani eğer f paraleldir b, c ya da evde paraleldir AB.
Bunlar da geçerli tabiki de.
Ama şimdi kelebeği mi yaratan şekil bu tarafların paralelliği olduğu için.
O yüzden bu tarafları göstermek istedim.
F paraleldir.
Bahçe bu yüzden kelebeği mi yaratabiliyor?
Kelebek özelliğim yani benzerlik kuralını gerçekleştirebilir.
O zaman ne işim kaldığı bu kelebeği oluşturmak artık kelebeği oluşturmak için şu gördüğünüz şekli tamamlayalım, şu sera alanı birleştirelim.
Tamam bu tarafta hadi olsun.
Artık ben kelebeği mi oluşturabilir miyim?
Evet oluşturdum.
Gördüğünüz gibi bu sarı şekilde bir kelebek oluştu.
Şimdi devam edelim.
İlk Fethiye'yi dediğim düzgün altıgen bir kenar uzunluğu etmiyorum.
Evet, o zaman AB dediğim yerde IX artı yaya olur.
Tamam bir iç açım 120 derece mi?
Evet.
O zaman bir dış açım 60.
Aynı şekilde burada da bir dış açım 60.
Burayı doğrusal olarak uzattığım için atmış atmış buldum tamam 60 burası 60 burası buraya kaç kaldı?
İnan atmış hop bağ eşkenar üçgeni yakaladık.
Yani burası ilk tartıya ise burası da ilk sert diyedir.
Şurası da ilk sert diyedir.
Şimdi kelebeği mi dair şeyleri tamamladım artık ne yapacağım?
Artık oran yapacağım.
Üç bölü yedi yani üç kere böyle.
Yedi kere diyelim, üç kere bölü yedi kere eşittir.
Burayı 10 anladık.
Ne kaldı 3'e gelen IX, 7 köye gelen neresi?
Şurası dostlar y var ilk santi ev var.
O zaman ilk partiye artık eden ilk artı 2 ye yazmalıyım tamam mı dostlar?
Heyeti arası 7'ye karşılık gelen uzunluk f h arası da üç köye karşılık gelen uzunluk yani.
X Tamam.
İçler dıştan yapacağım çünkü bu şeyler sağ erişiyor.
Yedi tane x eşittir üç x artı 6 y buraya attım mikseri 4 x eşittir 6'yı ix birliğe eşittir 6 barı 4'ten üç bölüğü 2 bulunur.
Dostlar.
Evet, sıradaki sorumuz da ABC'de Ege'nin bir düzgün beşgen olduğu tanımlanmış IX Birliğe ilk istediğim derece uzunluğu y dediğimde a, f uzunluğu, ilk söyleyenin oranı.
Soruyorum.
Şimdi düzgün, beşgen olduğu için düzgün.
5 Gene dair aklıma gelmesi gerekenler bir düzgün olması, kenar uzunlukları eşit olduğu anlamına gelir.
Yani burası da ikisidir, burası da.
Bu diğer uzunluk lar da ikisi kadar.
Başka bilmem gereken neler.
Köşe genlerin yaptığı açılar, köşe genlerin ayırdığı açılar bir köşeden geçen tüm köşe genleri çizer.
Mesela bir köşeden geçen tüm köşe genler içi izlerseniz, iç açıyı üç eşit parçaya beklerseniz, yani otuz altı, otuz altı, otuz altı, yüz sekizi üçe böldü.
36, 36, 36.
O zaman aynı şekilde burada da burası da 36 eder.
Çünkü bir köşegen çizdim.
Aynı şekilde burada da DPB köşegen çizmiştim.
Ayırdığım açı 36 olmalı.
Burada da şu gördüğünüz açı da 36 olur.
Şimdi iki tane iç açısının toplamı komşu olmayan dış açıya eşit yetmiş iki etti.
Çok güzel geldim buraya.
Alfee bir açısını buldum.
Şimdi burada bir tane iç saçımın 108 derece olduğunu biliyorum.
Yüz 8'den 36 çıkarırsan kaldı.
Burada da 72.
Şimdi şu üç gene bakar mısınız?
36, 72, 72 ikiz kenarlı yakaladık.
O zaman bu kenar eşittir, bu kenar raffa eşittir AB, IX eşittir y.
O zaman IX bölü eşittir bir.