Elektrik Akımı Örnek Sorular

Elektrik akımı sorularımıza devam edelim.
Aynı maddeden yapılmış eksiği nedir?
Eserin boylarını vermiş, kesit alanlarına yarı çapını vermiş.
Kale'ye arası 9 10 olduğuna göre J direnci kaç 10'dur ifadesini kullanmış.
Öncelikle direncin büyüklüğü nelere bağlıydı?
Hangi değişkenlere bağlıydı?
Reddi öğrencimizin büyüklüğü Ro çarpanı ile bölü a buradaki ro.
Öğrencimizin yapıldığı maddeye bağlı.
Üç öğrenci de aynı maddeden yapıldığına göre rol aramız üç tren içinde eşit.
O halde iki öğrencinin yazacak olursak ro çarpı uzunluğu üç ile.
Kesit alana.
A ifadesini kullanacağım.
Kesit alanına bakacak olursak yarıçapı üç ray olduğu için şurada yarıçapı üç r olduğu için buradaki kesit alanı dokuz pire kara.
Çünkü direncimizi, büyüklüğünü hesaplarken burası kesit alanı dairesel çember eser.
O yüzden dokuz pire kara yok.
O halde.
Dokuz A olarak yazsak, buradaki direncimiz büyüklüğü 1 bölü 3 sayısıyla orantılıdır diyebiliriz.
Çünkü lekeyi ayı ve oy düşürmediğimiz direncin büyüklüğü 1 ölü sayısı ile doğru orantılı.
Aynı şekilde yine direncine bakalım.
Ro çarpı y'nin uzunluğu l kadar, yarıçapı r kadar.
O zaman l yazıyorum.
Şuranın yarıçapı R olduğuna göre burası pi r kareye kadar olacak.
O halde buna 1 aa diyebilirim.
Roy Lee'yi ve A'yı düşünmesin.
Buradaki öğrencimizin büyüklüğü bir sayısıyla orantılı.
Z1 bakacak olursak yine ro çarpı uzunluğu 2 ile kesit alanına 2 ri edersen 4 pire kr.
O halde burada kes tavanını 4.
Aa yine ro yu Lai A'yı düşünmez ise.
Buradaki direncin büyüklüğü de bir bölü 2 sayısıyla orantılı.
O zaman da çevremizi düzenleyecek olursak.
Ix direnci için öyle bir değer verelim ki, burada IX ile Y'nin burada devreye akım kayadan giriş yapıp l eden çıkacağına göre burada iki kola ayrılıyor ve tekrar birleşip zihin düzene geçiyor. O halde IX değer birbirine paralel paralel dirençlerinin eş değerini hesaplarken çarptıkları bölüm toplamları o yüzden.
Ve burada çok güzel değerler verelim.
Mesela kaç değerini birleştirirsek çok bizim işimize yarar.
Burada her iki ifadeyi de 12 ile çıkarttığımız düşünürsek burası 4-C.
Burası 12 R şeklinde bir ifade yakalamış oluruz.
O zaman ilk önce 4 r olduğunda iyidir.
12 r olur ifadesini kullanabiliriz.
O halde buradaki direncimizi de 12 katına alırsak şurası altı reel bir direnç elde etmiş oluruz.
Evet k ile arası kaç olmuş eşdeğer direnç 10 om o halde 12 ile dördün ça paralel olduğu için çarpımı bölü toplamı yaparsam 48 bölü 16'dan.
Bu paralelin eşdeğeri üç ay oldu.
Yanında bir tane de seri 6 ra olduğuna göre bu devre mizin eşdeğeri 9 reye kadar oldu.
Peki biz eşdeğeri sayısal olarak kaç demiştik?
9 10 demiştik.
O halde R dirençlerini gördüğümüz yere 1 om ifadesini yazabiliriz.
Bize sorduğu direnç neydi?
Z dirence z direncinin değerine ne demiştik?
Alter r demiştik.
O halde.
1.
O mu yazarsam?
J direncinin altı olduğunu çıkartmış oluruz.
Devam edecek olursak.
Yine bir elektrik çevremiz var.
Bu elektrik devriminde, bu elektrik çevremizde 4 10'luk direncin üzerine bağlanan 1 volt bütçemiz var.
20 volt gösteriyor toplam değerimizin.
Üreticimizin Volt.
Yüz volt.
Buna göre 2 R ve 350 dirençler da 2.
R'nin üzerindeki amper metre ve R direncinin büyüklüğünü hesaplayın demiş.
Öncelikle Ohm yasamız neydi, şöyle vır diye ifade ederek.
Geri potansiyel fark eşittir akım çarpı direnç diyorduk.
O halde buradaki direncimiz üzerinden ne kadar akım geçsin ki 20 volt elde edelim. O halde burada geçen akımın 5 amper olduğunu söyleyebiliriz.
5 amper devreyi tamamlayıp eksiye giriş yapacak.
O halde burada ana koldan çıkan akım ımızda 5 amper dir.
Aynı şekilde buradan geçen akımın da 5 amper olmasını bekleriz.
Çünkü ana koldan gelen akımdır.
Peki 5 amper burada görmüş olduğumuz paralel devreye geldiğinde devrenin paralel kısmına geldiği için üç delik direncimiz var.
Paralel bağlı devrelerde potansiyel fark var.
Eşit akımlar, dirençleri, büyüklüğü ters orantılı idi.
O halde 2 çelik pirinçten üç amper ile akım gösterirsek, üç r eden iki amper akım akım göndermemiz gerekir.
O halde amper metrenin gösterdi değerimizi hesapladık.
Ne kadarmış?
Amper merkezi göster.
Değer üç amper lik akım eşit akım şiddeti geçiş yaparmış ifadesini kullanabiliriz.
Aynı zamanda bana R direncinin büyüklüğünü soruyor.
Devrede toplam potansiyelimiz 100 volt akımın değerini 5 amper olduğunu bulup o zaman bu devre miz toplamda 20 10 olması gerekir.
Peki devriminin özetini çıkartacak olursak.
Akım 10 10'luk direncin üzerinden geçiyor.
Burada 2 rl üç r'nin büyüklüğünü bilmiyoruz.
Sonra Şurası 4 10 ve şurası 100 volt şeklinde devrimi özetini gösterecek olursak devrimci toplamda ne kadar olması gerekiyor 20 10 olması gerekiyor zaten.
Şurası 10, şurası 4 10 olduğuna göre şurası altı gelmesi gerekiyor.
Yani iki replik dirençle, üç replik direncin değeri 6 ohm olması gerekiyor.
O halde içeriğiyle üç trenin çarpımı, iki ile üç, trenin çarpımı 6, toplamları 5 olduğuna göre azaltır ve 5'lik direncin büyüklüğü 6 10 olması gerektiğini söyleyebiliriz.
O halde Eşitliğin Dili kitabını aldılar.
Birini götürdü.
R Gördü bire.
Kaç yazabilirim işim?
Beş ohm yazabilirim işim ki zaten J direncinin, yani R'nin büyüklüğünü bana soruyor. O halde cevabımız burada ne kadarlık olmuş oldu?
5 10 onluk olmuş oldu.
Amper muhtemelen geçen akımın da değeri üç amper.
Devam edecek olursak.
İki tane sorumuz var.
Birinde akımların dağılımı, diğerinde potansiyel yani gerilim dağılımı yapacağız.
İlk sorumuz da buradaki akım dağılımında ana koldan çıkan hakkında.
Elektrik devresinde iyi bir ve iki akımları oluşuyor bunların.
Oranların sormuş Transferimiz Özdeş, o halde ana koldan çıkan akıma iyi dersem, şu noktaya geldikten sonra görmüş olduğunuz gibi iki kola ayrıldı.
Bu iki kol tekrar burada bir geçtiğine göre örneğin şuraya kaà noktası şuraya, kaà noktası şuraya lav noktası, şuraya Lennox dersem.
Kale noktalarının birbirine paralel olduğunu görebiliriz.
Yani üstteki kolla, ortadaki kol birbirine paralel oluyor.
Direnç dinin özdeş olduğunu söylemiş.
O zaman bunlara iki replik direnç dersem, her birine 2 replik direnç dersem yukarıdaki kol toplamda 6 r aşağıdaki kolu hesaplayacak olursa, şu ikisi birbirine paralel iki şeylerden birini yazıp ikiye dönebiliriz.
O zaman burası bir r yanında 2 rl 2 r seri olduğuna göre alt kolumuz ortadaki kolumuz 5 r olacak.
O halde burada akım dağılımı yapacak olursak paralel bağlı devrede akım dağılımı yaparken nasıl yapıyorduk?
Bu volt lar eşitti.
O yüzden akımla direnç büyüklüğü ters orantılıdır.
O halde örneğin buradan 5 amper lik akım gönderirse aşağı koldan 6 amper göndermemiz gerekir ki kolların potansiyelleri eşit olsun.
O halde iyi bir akımı 5 amper olduğu durumda aşar.
Daha doğrusu iyiki iyi bir akımı 6 amper olduğu durumda.
Çünkü ortak yolumuza iyi bir demişiz.
Bu 6 amper olduğunda iyi 2'nin kaç olduğunu söylüyoruz.
5 amper olduğunu söylüyoruz. Akım dağılımlarını bu şekilde kolaylıkla yapabiliriz.
Aynı şekilde özdeş nesil kuralları çerçevesinde potansiyel dirençler üzere düşen potansiyellere bakacağız.
Şimdi şurası eksi kutup şurası artı kutup akım artan yola çıktı.
Yeğen'in üzerinden geçtikten sonra şurada iki kola ayrılıyor.
Bir kolumuz şu iki itinalı üzerinden geçtikten sonra şuraya geliyor, diğer kolumuz şurada iki direnci üzerinden geçtikten sonra şuraya geliyor.
O halde akımlar bir noktada ayrılıp tekrar birleşiyoruz.
O kollar birbirine paraleldir.
O zaman şurada işaret dediğim kollar birbirine paralel olacak.
Yani devrin özetini çizecek olursak, ana koldan gelen akım yine direncinin üzerinden geçtikten sonra bakınız.
Yediren üzeriden geçtikten sonra ilk önce.
Ve J ile yanında bir tane direncin üzerinden paralel bir şekilde geçiyor.
Devrin özeti bu.
O halde bu devreyi düzenleyecek olursak ya da devriminin pili bizi çizebilir.
Devrenin özetini yaparken ana koldan çıkan takımımız, ana koldan çıkan takımımız yeni üzerinden geçtikten sonra burada görmüş olduğunuz gibi iki tane kola ayrılıyor.
Bu dirençler özdeş ise şuraya şuraya ve şuraya ri dersem ekstra rey kadar altındaki şu kolumuz iki reye kadar.
O halde akımlarla dirençler ters orantılı olacak.
Buradaki akıma 1 iyi kadar dersem yukarıdan 2 2 kadar geçecek.
O halde bunun üzerinden geçen akım ne kadar olacak?
Üç iyi.
Buradaki direncimiz dereceye kadarsa o halde IX direncinin potansiyeline saklayalım.
İki iyi çarpar reye kadar.
O zaman iki iri.
Yine direnci de hesaplayacak olursak, üç iki çarpı eden.
Üç iri Jedi önce de hesaplayacak olursak.
İyi çarpı Rh kadar.
O halde büyüklükleri hesaplayacak olursak.
En büyük direncimiz gelişimimizi yeni üzerinde oluşacak.
Sonra eksen üzerinde, sonra da zihnin üzerinde oluşmuş olacak.
Elektrik ve Manyetizma
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 4 / 5
Elektrik Akımı Örnek Sorular
Elektrik Akımı Örnek Sorular