Elektrik Akımı Yeni Nesil Sorular

Yeni nesil sorularımız da elektrik akımı sorumuza devam ediyoruz.
Sorumuza şöyle bir göz atalım.
Şekil 1'deki haç kadar su dolu kalın kabın M musluğu açılırsa, kale uçları arasındaki basınç farkından dolayı su geçiş sağlanır.
Tabii ki kale uçlar arasındaki basınç farkını sağlayan.
Şurada görmüş olduğumuz hac yüksekliğindeki suyun sıvı basıncı dır.
Çünkü neden?
Şöyle düşünürsek basınç konutunu da elektrik akımıyla birleştiriyoruz.
Şu anda farkındaysanız dışarıdaki açık hava basıncı aynı zamanda şuradaki borunun ağzına da aynı açık hava basıncı etki edecek.
O halde buradaki su geçişini sağlayan şey ne olmuş olacak?
Sıvının basıncı olmuş olacak.
Peki sorumuza kaldığımız yerden devam edelim.
Şekil 2'de 2 ise, Şekil 2'de ise anahtar kapatıldığında.
Evet anahtarı kapatıldığında arkadaşlar ne olur?
Ünite için potansiyel farkı, yani gerilimi volt kadarsa direncin iki ucu arasında potansiyel fark oluşur ve ardıdan eksiye doğru akım oluşmuş olur.
Demiş ki burada.
Eeee, kapıda direncin uçlar arasında gerilim, buluş ve direncin üzerinden akım geçer.
Bu iki sistemi modelleme yapan öğrencilerden hangileri?
Nin yorumu doğrudur demiş.
Şimdi bu iki sistemi modelleme işi, yani elektrik akımıyla buradaki su bakıp su basınç farkından dolayı suyun geçişini birbirine benzetmiş.
Siz o halde burada su geçişinin başlangıcını sağlayan şey nedir?
M Musluğun açılması.
Peki buradaki anahtarın açı üzerinden, anahtarın kapatıldığında üzerinden akım geçmesi dersek eğer.
Buradaki anahtar ile m musluğunu özdeşleştirme benzer bitirebiliriz arkadaşlar.
Peki aynı şekilde buradaki şu akımın oluşmasına sebep olan şey gerilimi miydi?
Yani devrede potansiyel fark oluştuğunda ne zamandı?
Peki bu yukarıda Şekil 1'deki sistemde. Burada su geçişini sağlayan şey ne?
Demiştik?
Sıvı basıncı demiştik.
Yani basınç farkını oluşturan arkadaş demiştik.
Aynı zamanda bunu ısıl sıcaklıkla bile benzer ettirebilir.
Deki örneğin ısı enerjisi de bir noktadan bir noktaya aktarılırken iki nokta arası sıcaklık farkı oluşur.
Mesele oradaki sıcaklık farkını, buradaki basınç farkına, buradaki potansiyel farka ne yapabiliriz benzetebiliriz modelleme yapmak açısından.
Eeee peki buradan suyun geçişi başladığı anda burada suyun geçişi başladı.
Burada da akımın geçişi başlamıştır.
O zaman buradaki akım ile suyu da benzer içerebilir.
O halde buna benzer yorumlar yapabiliriz.
Peki bu yorumlara bakalım hangileri yapmış olacak?
Meyve isminde öğrencimiz demiş ki me musluğu anahtar ile aynı görev için kullanılmıştır.
Bunun açıklamasını yapmıştık.
Memur sunu aştığımız anda burada su geçişi başlamıştı.
Anahtarı kapattığınızda akım geçişi başlamıştı değil mi?
O halde ME doğru bir açıklama yapmış oldu.
Devam edelim.
Mv.
Doğru dedik.
Tanju.
Üreticinin gerilimi ile kapıdaki hoş benzetilebilir demiş.
Üreticinin gerilimi ile evet buradaki gerilim farkı şuradaki sıvı basınç farkı demiştik.
Hatırlarsak.
O halde Tanju'nun yaptığı açıklamada bu iki bu durumu modellemek için yeterli olur.
Bu eylem borudan akan su ile devrede oluşan akım benzer benzetip yapılabilir demiş.
Hemen bakıyoruz.
Buradaki boruda akan suyun memurunun açtığı zaman su akışı yavaşlamış.
Burada alanları kapattığınızda akım başlamıştı.
O zaman buradaki akımı da suyu ne yapabiliriz?
Suyun su ve akımı birbirine benzetebiliriz.
O zaman buradaki açıklamalarımız ne oldu?
Doğru yorum getirmiş oldu.
Üç öğrencimiz de.
Elektrik ve Manyetizma
Elektrik Akımı, Potansiyel Farkı ve Direnç 5 / 5
Elektrik Akımı Yeni Nesil Sorular
Elektrik Akımı Yeni Nesil Sorular