Elektriksel Potansiyel Bölüm 1

Elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel iş gibi kavramları mızı görmeye devam edelim.
Birinci durumumuzda bir yayı dengi durumundayken ev kuvvetiyle sıkıştırmak istediğimizde diyelim ki x kadar mesafe sıkıştırdığı Yılmaz'da yayın üzerine bir iş yapmış oluruz.
Bu iş yayda esneklik potansiyel enerjisine dönüşür ve biz burada yaptığımız işi nasıl göz seviyorduk, kuvvet çarpı sıkışsa kırdığımız IX miktarı şeklinde ifade ederek yapılan işten bahsederek biliyorduk enerji konumuzu hem de bir hatırlamış olduk.
O halde artık şu yüklü mesafemiz arttı ki yüklü bir gücümüzün de kadar bir mesafe olan o noktasında iken başka sonsuz uzaklıkta bir artı köyü yükünü o noktasına getirdiğimizde acaba bu sistemin potansiyel enerjisini nasıl hesaplaşacağız?
O halde burada artık yükünü sonsuz daki artı köy yükünü o noktasına getirirken artı yükler birbirini İtici için aynı yayın sıkışmasına benzemez mi?
Kesinlikle benzer.
O halde burada yapılan işi kuvvet çarpı mesafe kadar söyleyecek olursak burada yapılan iş neye dönüşmüş olacağı.
Burada yapılan iş neye dönüşmüş olacak?
Buraya yapılan iş şeklinde ifade etmiştik.
Tabii ki potansiyel enerji değişimini eşit olmuş olacak.
O halde yapılan işi burada yazacak olursak elektriksel kuvveti nasıl ifade etmiştik?
Artı köy yükünü buraya getirdiğimizi ifade etmiştik.
O halde buradaki kuvvet yüklenir.
Sayı kuvveti nasıl satıyorduk?
Yüklerin çarpımı ile doğru orantılı uzaklığın karesiyle ters anda çarpı Kolomb sohbetimiz de o halde küp kare bölüğü de kara ifadesiyle kullanabiliriz.
Peki aradaki mesafe ne kadar?
X yerine yazacağınız de kadar.
O halde buradaki ifadede değerlerden biri birini götürürse elektriksel potansiyel enerjimizin matematiksel modelini yakalamış olduk.
Küp kare bölüğü de burada bize elektriksel potansiyel enerji denklemi mizi vermiş olacak.
Potansiyel enerjinin birimini ne olarak alacağız?
Tabii ki zul olarak ifade edeceğiz.
Görmüş olduğunuz gibi elbise potansiyel enerjinin matematik modelini oluşturup bu ifade ne demek?
İki tane köy yukarıdan dev kadar mesafe oluştururuz.
2 Aralarında ne kadar mesafe varsa bu sistemle ne oluşturulmuş?
Potansiyel enerji oluşturulmuş devam edelim.
Diğer başlığımız elektriksel potansiyel.
Elektriksel potansiyeli şu şekilde ifa ediyoruz.
Artı bir klon plug deneme yükünü.
Sonsuz dan.
Görmüş olduğunuz gibi şekilde sonsuz sonsuzluğun elektrik alan içerisindeki elektrik alan içerisindeki.
Bir noktaya getirmek için bir noktaya getirmek için.
50 girsek kuvvetlere karşı yapılan işe.
Elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işe o noktadaki elektriksel potansiyeli denir.
Yapılan işe o noktanın.
Potansiyel elektriksel potansiyeli denir.
Bilimsel potansiyeli o halde matematiksel modelimiz ifade edecek olursak, elektriksel potansiyel enerji k çarpı şu kare bölü de ifadesini yakalamamız mıydık?
Evet, o halde elektriksel potansiyel de buradaki bu ALES'e potansiyel enerji formülü müydü?
O halde elektriksel potansiyelini ve ifadesiyle ifade edecek olursak, oradaki deneme yükünü etki eden elektriksel potansiyel enerjinin oranı diyeceğiz.
O halde burada görmüş olduğunuz zul bölü kulum bize kimin vermiş olduğu o noktanın potansiyelini vermiş oldu.
Potansiyelin birim olup da neyi ifade ediyorduk?
Bolt'u ifade ediyorduk.
Görmüş olduğunuz gibi eriksen potansiyel matematiksel modelimiz ne oldu?
K.
Da elbise potansiyel yerine.
Görmüş olduğunuz ifadeyi yazacak olursak kaà çoğu bölüğü de iyi ifade etmiş olduk.
Bu ne demek oluyor?
Bir köy yükünün de kadar mesafelerini oluşturulmuş elektriksel potansiyel oluşturulmuş.
Devam edecek olursa iki nokta arasındaki potansiyel fark ve elektriksel işten bahsedecek olursak, görmüş olduğumuz gibi üçüncü durumumuz artı şu yüklü bir yükün ağı noktasında ve B noktasında oluşturduğu potansiyelleri hesaplayacak olursak her bir aralık mesafesine D'ye kadar diyorum.
O halde o halde A noktasındaki a b noktalar arasındaki potansiyel farkı hesaplayacak olursak, B noktasının potansiyelini A noktasının potansiyeline çıkarttığımız da a, b noktalar arasındaki potansiyel farkı bulmuş oluruz.
O halde potansiyel ifademizi yazacak olursak, A noktası B noktasındaki potansiyelimiz K çoğu bölü 2'de ye kadar, A noktasındaki potansiyelimiz k kül bölü d'ye kadar.
Buradaki potansiyel farkımız ne kadar olduğu.
O halde şurada 2 ikiyle genişletme işlemi yaptığımızda eksi Kaku bölü iki de kadarlık bir potansiyel farkı bulmuş olduk.
İki nokta arasındaki potansiyel farkı bu şekilde ifade ediyoruz.
Peki artı bir kontluk deneme yükünü B noktasına A noktasına götürdüğümüz de elektriksel olarak yaptığımız işten bahsedecek olursak nasıl ifade edeceğiz?
Burada yaptığımız işi yüzümüzün büyüklüğü çarpı potansiyel farkla ifade edebiliriz.
O halde deneme yükümüz artı bir klon plug bir yüktür.
Artı bir komplo büyüktü potansiyel parkımızda ne kadar oldu, eksi kaç şu bölü iki d'ye kadar oldu.
İşte burada yaptığımız elektriksel işimiz elektriksel işimiz şekildeki gibi olmuş oldu.
Artı bir yükü artı bir yüke yaklaştırmak elektriksel kuvvetlere karşı yapılan bir iştir.
Bir üçüncü zorlanırız burada.
O halde burada elektriksel işimiz aslında yaptığımız elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapmış olduk.
Eksi bir yükü beynimizin avlusuna getirecek olsaydık eriksen kuvvetler kendiliğinden iş yapmış olacaktı.
O halde elektriksel iş matematiksel modelimiz ile ne olmuş oldu?
Bir yükün çarpımı ile potansiyel farkın iki not arasına potansiyel farkla ifade ediyoruz.
Potansiyel farkımız da bu şekilde hesaplıyoruz.
Elektrik ve Manyetizma
Elektriksel Potansiyel 1 / 3
Elektriksel Potansiyel Bölüm 1
Elektriksel Potansiyel Bölüm 1