Öz İndüksiyon Elektromotor Kuvveti

Manyetizmada öz indüksiyon akımıyla devam  ediyoruz.
Bir önceki derslerimizde indüksiyon   akımını hatırlayacak olursak manyetik akının  zamanla değişmesiyle oluşuyor diyorduk.
Burada öz   indüksiyon akımına şöyle bir ifade kullanacağız:  zamanla akım değişimi.
Bakın indüksiyon zamanla   manyetik alanın değişimiydi.
Öz indüksiyon akımı  ise zamanla akım değişimi yüzünden, sebebinden   oluşur.
Daha açıklayıcı olursak devredeki  akım değişimini engellemeye çalışan EMK'ya yani elektromotor kuvvetine  öz indüksiyon EMK'sı denir.
Oluşturduğu akıma da tabii ki Öz indüksiyon  akımı denir.
O halde matematiksel model   oluşturmak istersek burada oluşacak  indüksiyon yani öz indüksiyon EMK'sı,   buna ne diyeceğiz?
öz indüksiyon EMK'sı yani  diğer adıyla volt aslında.
Eözind=- ifademizi   yine kullanıyoruz.
Zamanla değişen akım (Δi/t)  şeklinde ifade edebiliriz.
Formülümüzü henüz   tamamlayamadık.
Formülümüzü tamamlayabilmek için  şekil 1'deki durumu inceleyelim.
Şekil 1'de görmüş   olduğunuz gibi akım makaramız var yani bobinimiz  var.
Bir ucu "-" bir ucu "+" olacak şekilde devre   bağlanmış yalnız anahtarımız açık.
Bu anahtarı  kapattığımız anda birinci durum olarak şöyle   yapalım: Anahtarı kapattık.
O halde bu yönde devre  akımı artmaya başlamayacak mı?
Yani diyelim ki devre   akımı maksimum 10 amper olacak.
Anahtarı kapatır  kapatmaz bir anda mı 10 amper olacak?
Hayır, devre   akımı artmaya başlayacak.
O halde açıklamamızı  yapalım.
Devre akımı artmaya başlar.
O halde,   şu yöne 1 yönü hatta 1 yönü demeyelim.
Şu yönü  "A", şu yönü "B" olarak ifademizde yazalım.   İndüksiyon Emk'sını tekrar hatırlatıyorum.  Artan manyetik alanı azaltıcı, azalan manyetik   alanı artırıcı etki yapıyorduk.
Yani indüksiyon  kendini oluşturan sebebe karşı oluyordu.
Burada   öz indüksiyon, yine kendini oluşturan sebebi  karşı olacak.
O yüzden anahtarı kapattığımızda   devre akımı artmaya başlarsa bu bobin artan  akımı azaltmaya başlar.
Bobin artan akımı   azaltmaya çalışır.
İşte biz buna öz indüksiyon  akımı diyoruz.
O halde devre akımı görmüş   olduğunuz gibi devrede şu şekilde dolanıp  devre akımı B yönünde artmaya çalışıyor.
O   zaman öz indüksiyon akımı hangi yönde oluşur?
  "Öz indüksiyon akımı tabii ki B yönünde devre   akımı arttığı için A yönünde öz indüksiyon  akımı oluşur." ifadesini kullanabiliriz.   Devam edecek olursak bu birinci durumumuzdu.  İkinci durumdan bahsedecek olursak artık anahtar   kapalı durumda devre akımının maksimum dereceye  ulaştığı düşünelim yani 10 ampere ulaştı.
Artık   akım değişmiyor.
Devre kapalı durumda maksimum  noktaya ulaştığına göre akım değişmediğine göre öz   indüksiyon oluşur mu?
Tabii ki oluşmaz.
O  zaman ikinci durumda, anahtar kapalı durumda.
Devre akımı sabit olduğu için ne diyoruz?
  Öz indüksiyon oluşmaz.
Üçüncü durumumuzu   inceleyecek olursak onu da şuraya ifade edelim.  Üçüncü durumunuzu inceleyecek olursak üçüncü   durumda da anahtarımızı tekrar açtığımızı  düşünelim.
Anahtarı tekrar açtık, anahtarı   tekrar açtığımızda bu sefer B yönünde olan  devre akımı azalmaya başlar.
O halde devre akımı   azalır.
Tabii ki burada azalan devre akımını  ne yapacak?
Azalan devre akımını artırmaya   çalışır.
Kim çalışır?
Öz indüksiyon akımı.
O  halde hangi yönde öz indüksiyon akımı oluşacak?
   "B yönünde öz indüksiyon akımı oluşur." ifadesini  kullanabiliriz.
O halde bu söylediklerimizi   grafiğimize çizecek olursak birinci durum  için başlıyorum.
Şu an sıfır durumundayız   devre akımı zaman-grafiği.
Görmüş olduğunuz gibi  anahtarı kapattığım anda devre akımının maksimum   noktaya parabolik olarak artan bir grafik  olması gerekirken devre akımı arttığı için   ne demiştik?
Devre akımını azaltıcı yönde,  A yönünde öz indüksiyon akımı oluşur dedik.   O yüzden grafiğimiz azalarak artan grafik durumuna  düşecek.
O halde şuraya "t" durumu diyorum, şuraya   da"İmax" diyorum.
İmax'a ulaşana kadar öz  indüksiyon akımı devre akımına karşı oldu.   O halde birinci durumun 0-t aralığı  olduğunu söyleyebiliriz bu grafikte.   İkinci durumumuzu inceleyecek olursak devre  akımımız artık değişmiyor.
Anahtar kapalı   durumda.
O halde maksimum akım olmaya devam  edecek, grafikte hiçbir değişiklik olmayacak.   O halde şu ikinci durumumuz hangi zaman  aralığı olur ?
t-2t aralığı olur grafikte.
  Anahtarımızı tekrar açtığımızda devre akımı artık  sıfırlanacak ama öz indüksiyon akımı azalmamasını   sağlamak için kendi yönünde, devre akımı ile  aynı yönde akım oluşturacak dedik.
O halde   grafiğin diğer kısmı da şöyle olacak: bir anda  sıfırlanmamış olacak.
O zaman şu durumumuzda hangi   durum oldu?
2t-3t aralığı olmuş oldu.
Matematiksel  modelimizi tamamlamadık demiştik başlangıçta.   Öz indüksiyon EMK'sını artık tamamlayabiliriz.  Bobin üzerinde gerçekleştirdiğimiz için şuraya   bir de "L" katsayısı gelecek.
Buradaki "L" kat  sayımız, bobinin öz indüksiyon katsayısı olacak   ve birimi Henry ile ifade edilecek.
Akımımızın  birimi zaten amper, zamanımızın birimi saniye   burada volt birimini de görmüş oluyoruz.
Bu  da öz indüksiyon akımı.
(Eözind=-L.
Δi/t)
Elektrik ve Manyetizma
Manyetik Akı ve İndüksiyon EMK 4 / 5
Öz İndüksiyon Elektromotor Kuvveti
Öz İndüksiyon Elektromotor Kuvveti