Fonksiyon Grafiğinde Gerçek Hayat Problemleri Bölüm 1

Örnek: x ay türünden zamanı, y de TL türünden maliyeti göstermek üzere f ve h fonksiyonları f(x) eşittir 500x artı Buna göre maliyetlerin kaçıncı ayda eşit olacağını aynı koordinat sisteminde gösteriniz.
Şimdi öncelikle kaçıncı ayda eşit olacağını bulabilmek için ev f(x)'in h(x)'e eşit olması gerekiyor.
O halde 500x artı 3000 eşittir yani 4 ay sonra maliyetler eşit olacaktır.
Şimdi fonksiyonun grafiğine gelecek olursak f(x) neye eşitti?
500x artı 3000, o halde x'e 0 verirsem eğer y'si buradan 3000 gelmiş oluyor zaten h(x) ise 1250x yani orjinden geçecekleri için şimdi bunu grafikten gösterelim.
Gösterilen grafikte h(x) eşittir 1250x yani orijinden geçecektir.
Aynı zamanda x ay türünden verdiği için negatif olamayacağı için pozitif taraftan çiziyoruz.
O halde h(x) orjinden geçecek.
O halde pembe olan fonksiyonum benim grafiği h(x)'in grafiğidir.
Yeşil ile gösterilecek olan grafik ise f(x) fonksiyonun grafiğidir.
Ve biz burada ikisinin de kesişme noktasını ay türünden 4'ü bulmuş oluyoruz 4 ay sonra çünkü eşitlendiğini bulduk.
Peki şimdi verilen fonksiyonda x gördüğümüz yere düşünelim.
İkisinde de 5000'e gittiğini görüyoruz.
İşte bu verilen fonksiyonların grafiğidir.
Sabit hızlarla aynı anda ve aynı yönde harekete başlayan a ve b marka araçların yol zaman grafiği aşağıdaki gibidir.
Bu iki aracın aralarındaki mesafe kaç saat sonra 150 kilometre olur?
Şimdi öncelikle verilen grafikte hızımızı nasıl buluyorduk?
Yol bölü zaman bana hızı verir.
O halde A aracının hızı nedir?
Bunu v a ile gösterelim.
Yolumuz 510 kilometre, hızımız da Yine aynı şekilde B'nin hızına bakalım.
B'nin yol dediğim nedir yeşil olan grafiğe bakacağız.
bölü saat hızla ilerliyorum.
İkisi de aynı anda aynı yöne doğru ilerlediği için hızların farkı alınır.
85 eksi 75 çarpı zaman.
Yolum nedir benim?
150 kilometredir.
O halde 10 çarpı zaman eşittir 150 ise 15 saat sonra aralarındaki mesafe 150 kilometre olur.
Örnek: Okuldan eve giden Ali'nin kalan yol süre grafiği aşağıdaki gibidir.
Grafikte kalan yolun değişmediği zamanlarda Ali mola vermiştir.
Ali mola vermeden gitseydi eve kaç dakikada giderdi?
Yine grafik okuma ile ilgili bir soru.
Şimdi benim başlangıcım nedir burada?
1500.
O halde Ali'nin okul ile ev arası 1500 metre olduğunu grafikte ben görüyorum.
Şimdi Ali 1500 den 1000 metreye kadar yani 500 metre yol gitmiş.
500 metre yolu kaç dakikada gitmiş?
500 metredeki yolu 5 dakikada gitmiş, arada 5 dakika geçmiş.
Şimdi devam ediyorum 5'ten 15'e yani arada 10 dakika mola vermiş.
Şimdi kalan yolum benim nedir?
Kalan yolum ise 1500 metreydi 500'ünü gittim.
Kalan yolum 1000 metre.
Bu 1000 metreyi grafiğe bakıyoruz hiç işlem yapmıyoruz 23 eksi 15'ten yani 8 dakikada gitmiş oluyor.
O halde eğer ben bu 10 dakika mola vermeseydim 8 artı 5'ten toplam