Köy Seyirlik Oyunları, Kukla

Geleneksel Türk tiyatrosuyla ilgili son dersimiz deyiz.
Köy seyirlik oyunları ve kukla oyunundan bahsedip dersimizi noktalı yapacağız şimdi.
Köy seyirlik oyunları köylerde zaten isminden belli.
Köy seyirlik oyunu köylerden bakın.
Özellikle de uzun kış gecelerinde, bayramlarda, düğünlerde veya çeşitli kutlamalarda taklit yeteneği bulunan kişilerce eğlendirmek amacı ile ortaya koyunlar konulan oyunların genel adıdır.
Bakın yani asıl amaç eğlendirmek.
Köylerde olacak ve özel günlerde nedir mesela?
Bayramlar da mesela düğünlerde veya uzun kış gecelerinde insanlar sıkılmasın diye eğlendirme maksadıyla yapılan oyunlardır.
Bakın temeli de dinsel törenlere dayanır.
Bolluk, bereket, sağlık dilemek ve yeni yılı karşılamak amacıyla oynanan törensel içeriğe sahip oyunlardır.
Daha çok bakın kız kaçırmalar, eşlerin geçimsizliği, kaynana gelin ilişkisi, işte ölüp dirilme gibi konular işlenir.
Sözlü tiyatro geleneğinin aslında ilk basamağı köy seyirlik oyunlarıdır.
Bakır motif olarak baktığımızda ak kara motifler var.
Hani ak boşluktur kara.
Hemen yazalım mesele buraya bakın.
Ak burada bolluğu temsil eder.
Kara da kıtlık bakın kıtlığı temsil eder.
Özel bir dekoru yoktur, kullanılmaz.
Dua, mani, tekerleme, türkü ve danslar da bu köy seyirlik oyunları içerisinde yine kullanılır ve doğaçlama.
Aynen diğer geleneksel oyunlarda olduğu gibi köy seyirlik oyunları da doğaçlamaya dayanan bir oyun çeşididir.
Ve geldik ki son olarak kuklaya şimdi kukla, kor, kolçak, kavur, çak gibi isimlerle de anılır.
Bir kere bunu bileceğiz.
Perde gerisinde dikkat!
Tahta, bez ve alçı gibi maddelerden yapılmış kuklaların sahne gerisinden hareket ettirilmesiyle oyun atılır.
Bak ve diğer geleneksel Türk tiyatrosunda olduğu gibi doğaçlama bir oyundur.
Yine karşılıklı konuşma ve taklit lere yer verilecektir.
İki önemli baş oyuncusu İbiş ve ihtiyar dır.
Kukla oyunu da bu şekilde.
İsterseniz konumuzla ilgili örnek sorunuzu inceleyelim.
Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır?
A Geleneksel Türk tiyatrosu sözlü gelenek içerisinde ortaya çıkmıştır.
Aynen sözlü bir gelenektir.
Temeli sözlü geleneğe dayanır, yazılı değildir.
Hatta oyunların tamamı diyebiliriz ki doğaçlama dır.
O zaman A seçeneği doğru.
Karagöz oyunu dört bölümden oluşur.
Doğru bir bilgi giriş, bir muhabere, fasıl ve bitiş olmak üzere dört bölümden oluşur.
Orta oyununun en öndeki tipleri Kavuklu ve Pişekar dır.
Evet, Kavuklu ve Pişekar orta oyunun en önde gelen iki tipidir.
Der seçeneğine bakalım.
Geleneksel Türk Tiyatrosu oyuncuları yazılı bir metne bağlı kalmazlar.
Evet, aynen geleneksel Türk tiyatrosunda oyunlar doğaçlama dır.
Bakın bunu da unutmuyoruz.
O zaman D seçeneği de doğru bir ifade.
En seçeneğine baktığımızda Köy Seyirlik oyunu, tek kişiyle oynanan gülmece ve mizahi unsurların bulunduğu bir oyundur.
Hayır.
Köy Seyirlik oyunu tek kişilik değil, tek kişilik.
Oynanan oyunumuzun ismi Meddah tır.
Bakın dolayısıyla burada bir bilgi yanlışı var.
O zaman doğru cevabımız seçeneği olacak.
Geleneksel ve Modern Türk Tiyatrosu
Geleneksel Türk Tiyatrosu 3 / 3
Köy Seyirlik Oyunları, Kukla
Köy Seyirlik Oyunları, Kukla