Karmaşık Sayılar Örnek Sorular Bölüm 1

Merhaba arkadaşlar, karmaşık sayı ile ilgili örneklere devam edelim.
Elemanıdır Reel sayı verilen denklemde ciksin alabileceği değerler toplamı nedir?
Diye sormuş.
Ix Kare eksi 3 inin reel kısmını sormuş.
O halde bu nedir?
Ix Karedir.
Yedi artı iki eksi 8 IX ifadesinin imajlar kısmını istemiş 7'yi almıyoruz.
Yani ile olan kısım nedir?
İki eksi 8 fikstür.
Bu neyi işitmiş?
Eksi ona karşı yatalım.
Ix Kare eksi 8 IX Artı iki artı on eşittir.
0.
Buradan IX kare eksi 8 x buradan artı on iki eşittir 0 gelmiş oldu.
X'in alabileceği değerler nelerdir?
Çarpanlar ayıralım.
Eksi 6'ya eksi iki çarptım oniki topladım eksi 8.
Buradan IX, eksi 6 çarpı IX, eksi iki eşittir 0 eksi miz 6 ve iki gelmiş oluyor.
X'in alabileceği değerler toplamı demiş.
6 artı 2'den cevabımız 8 gelmiş oluyor.
Örnek 2 kare eşittir eksi 1 olduğuna göre verilen ifadenin eşit dini bulunuz.
Şimdi öncelikle 1 artı 2 üzeri on biri bulalım.
On birin dörde bölümünden kalan nedir?
Şöyle on biri dörde böldü kalalım.
Ne oldu?
Buradan üç germiş oldu.
Yani kalanı yazıyoruz.
Artık 1 artı 2 YP çarpı yine 12'yi dörde böldü.
Kalalım ne gelmiş oldu?
Dördün katı olduğu için direk üzeri sıfırdır.
Bir artı on üç on üçü dörde böldü.
Kalanı nedir burada?
Bir yine bir eksi, on dördü dörde böldü, kalanı buradan iki gelmiş oldu.
Şimdi ise artık düzenlecek olursak bir ekip neyi eşitti?
Eksi iyi bir artı iyi yüzer.
0 nedir?
1 çarpı 1 artı 2 üzeri bir İyidir.
Sonra bir eksi 2 karede yeşil eksi bire.
Peki bunu düzenleyelim 1 eksi 2 çarpı 1 artı 1 2 sonra bir artı 2 çarpı.
1 bir daha 2.
Buradan iki kere iki dört gelmiş oldu.
Burada 1 eksiğiyle 1 herseyi çarpacak olursak.
İki kare farkı.
Birin karesi bir eksi 2'nin karesi kare.
Peki 4 çarpı bir eksi kalemi eşitti eksi bire.
Buradan 4 çarpı 2'den cevabımız 8 gelmiş oluyor.
Örnek Z bir karmaşık sayı olmak üzere verilen eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısının gerçel kısmı kaçtır?
Şimdi öncelikle burada z karmaşık sayısını biz a artı ve ilk kabul edelim.
Burada Z'nin eşlenik gördüğümüz yeri de a eksi ve iyi yazalım.
O halde başlayalım 2 çarpı Z'ye ne demiştik?
A Artı ve 2 artı 2 eşittir 4 çarpı 1 eksi Z'nin eşitliği neydi?
A.
Eksi b.
Buradan düzenleyelim iyi.
K dağıtalım.
A.
2 arttığı.
B ilk kare artı 2 eşittir.
Buradan 4 çarpı bir eksi dağıtalım.
Eksi a artı ve iyi olmuş oluyor.
Şimdi yine düzenleyelim.
A Artı 2 ile neyi eşitti iki kare eksi 1 r şûrası eksi 1'e eşit.
O zaman buradan ne gelmiş olduğu eksi b gelmiş oldu.
Burayı şöyle direk eksi b yazalım.
Artı 2 eşittir şimdi dörde dağıtalım.
4 eksi 4 a artı 4 b 2.
Şimdi ise reçelleri ve imajına.
Kasımlı Şöyle bir arada toparlayalım.
Karşıya atalım.
A iyi eksi 4.
B İyi eksi ve artı 2 eksi 4.
Şunları da karşı attık artı 4 a eşit sıfıra.
Buradan iyi parantezin alacak olursak.
A Eksi 4 b.
Burası artık imajına kısım.
Eksi b artı iki eksi 4 artı 4 a.
Artık burası da gerçek kısım olmuş oluyor.
Peki bu iki eşitlik hem imajına kısım hem de reel kısım ifadesinin eşiti sıfırdır.
O halde biz tek tek sıfıra eşit diyelim.
Yani A eksi 4, B eşittir 0, A eşittir 4 B imajın her kısmı işte şimdi reel kısmı diyelim eksi B, eksi 2 artı 4 A eşittir sıfır.
Peki buradan şöyle düzenleyecek olursak karşı yatalım eksi iki artı 4 A eşittir.
B.
Peki burada a gördüğüm üzere 4 ve yazalım eksi iki artı dört çarpı dört.
B eşittir.
B Eksi 2 artı 10 altı, b eşittir iki.
Buradan şöyle düzen iki, şûrası b.
Peki şuradan düzenleyecek olursak on beş ve eşittir iki beş sene gelmiş oldu iki bölüğü on beş.
Bana soru neyi sormuş?
Gerçek kasım, gerçek kısım nedir burada?
A.
O halde ayı bulalım artık anneyi eşit 4 a.
Eşittir 4 çarpı iki bölüğü 15'ten, cevabımı 8, bölüğü 15 gelmiş oluyor.
İkinci Dereceden Denklemler
Karmaşık Sayılar 3 / 4
Karmaşık Sayılar Örnek Sorular Bölüm 1
Karmaşık Sayılar Örnek Sorular Bölüm 1