VSEPR Molekül Geometrisi

Merhaba arkadaşlar.
Bu dersimizde değerlik  katmanı elektron çifti itme kuramı yani   VSEPR'den bahsediyoruz.
Şimdi bu kuram bize neyde  yardım eder ?
Arkadaşlar bu kuram bize molekül   geometrisi hakkında bilgi veriyor.
Moleküllerin  geometrisini doğru yorumlamada bize yardım   ediyor.
Çünkü şöyle bir durum var: moleküldeki  ortaklanmamış elektron çifti ile ortaklanmış   elektron çifti arasında itmeler olur ve bu  kuram da bize der ki bu elektronlar birbirinden   en uzak olacak şekilde yönlenmek isterler.  Mesela biz suda şöyle bir şey bekliyoruz:   suda bizde herkesin beklediği gibi böyle düzgün  doğrusal bir yapı bekliyorduk.
Hatta şu şekilde   bunu da yazayım ama bakın burada bağ yapmayan  elektron çiftleri işte buradaki bağ yapan elektron   çiftlerini itiyor.
İttiği için burada bir kırılma  görülüyor ve biz bu yapıya kırık doğru diyoruz ve   bir açı oluşuyor.
Oluşan açılarda dahil olmak  üzere buradaki bağ yapmayan elektron çiftleri   ile bağ yapan elektron çiftleri arasındaki  ilişkidir arkadaşlar.
İşte bunun itme kuvveti ile   birlikte itme ne kadar çok olursa böyle daha çok  hidrojenler daha çok aşağı inecek.
Bu sefer açı   o kadar küçülcektir.
Bize arkadaşlar VSEPR molekül  geometrisi hakkında bilgi verir.
Şimdi bakalım bir   kodlamamız var.
Molekülleri gösteriyoruz.
Nasıl  gösteriyoruz bu kurama göre ?
Merkez atomu A ile   gösteriyoruz arkadaşlar.
Merkez atoma bağlı  olan grup veya atomlarıda X ile gösteriyoruz.   Merkez atomun çevresindeki ortaklanmamış elektron  çiftini ( bakın çifti ) E ile gösteriyoruz.
Hemen   örnek yapalım.
Merkez atomum oksijen.
Bir tane  A var.
Zaten bir tane olur.
A bir tane.
Bağlı   olan grubumuz kaç tane ?
2 tane hidrojen  var.
Bakın şimdi, A yazdım.
Bağlı olan iki   grubum var.
AX2.
Peki bağ yapmayan elektron  çifti.
Bu bir E, bu bir E, yani o zaman E2   gördüğünüz gibi.
NH3'e geldim.
Merkez atomum A.
Üç  tane hidrojen var.
AX3.
Bir tane de bağ yapmayan   elektron çiftim var.
CH4'e geldim.
AX,4 tane atom  var.
AX4.
E yok tabii ki.
Şimdi devam ediyorum   sevgili arkadaşlar.
Molekül geometrilerine doğru  gidiyoruz.
Berilyum hidrür.
Doğrusal yapıda,   Sorularda karşımıza çıkıyor bilmeniz lazım.
Şimdi   C2H2'ye bakıyorum arkadaşlar.
Bu sırada AX ile de  gösterelim.
Merkez atomum A, iki tane atom bağlı   ona.
AX2 ile gösterebilirim.
Hibritleşmesi nasıl  olur ?
İki doğrultu var.
O zaman sp hibritleşmesi   yapar.
Yine aynı şekilde doğrultuya bakın.
pi  bağlarını biz doğrultu olarak alıyoruz.
1 2   doğrultu.
İki doğrultu olduğu için sp.
Peki AX ile  nasıl gösterebilirim ?
Bir tane A.
Buraya bir X,   buraya da bir X olarak düşünün.
Bu da AX2'dir  arkadaşlar.
AX2 ve sp.
Üçgen düzlemsel ya da   düzlem üçgen yapı.
BH3'ün yapısı.
Şimdi sevgili  arkadaşlar aradaki açı 120 derece.
Hibritleşmesine   bakarsam 1 2 3 tane doğrultu var.
Yani ne  olacak ?
sp2, üstlerin toplamı.
Peki AX ile   nasıl gösteriyorum ?
A'yı yazdım.
Üç tane bağlı  olan grup var.
AX3 derim.
Peki polar mı apolar   mı ?
Onları da ekleyelim.
Şimdi söyleyelim.  Burada özel bir durum vardı hatırlarsanız.   Diyorduk buradaki açı 120 derece olduğu için  moleküldeki polarlık gider, molekül apolar olur.   Bunu da ekleyebilirim.
Evet geldim C2H4'e.
Sevgili  arkadaşlarım doğrultuya bakıyorum 1 2 3.
Üç tane   doğrultu var.
Yani yine ben ne görüyorum ?
sp2  görüyorum.
A, merkez atomum.
İki tane karbon var,   tekini alıyorsunuz.
A'yı aldım.
İki tane bağlı  olan grup var.
Birde bu taraf var bakın.
Bir   tane de burası.
O zaman AX3 diyeceksiniz.
Peki  yapım nedir ?
Ezberlememiz lazım açısını ve   yapısını.
120 derece açı.
Burada olduğu gibi bakın  hepsi aynı aslında, sp2, AX3, 120 derece.
Üçgen   düzlemsel veya düzlem üçgen olarak karşıma  gelir.
Peki molekül polar mı apolar mı ?
Tabii   ki hidrokarbonlar apolardı.
Şu ikisini unutmadan  yazalım.
C2H2 apolardır, hidrokarbon olduğu için.   Burada da bakın simetri var zaten burada da  apolar yapıyı görürüm.
Devam ediyorum hemen.   Evet arkadaşlar CH4'e bakıyorum.
1 karbon 4 tane  hidrojen.
Merkez atomum A.
Sonra ne yapıyorum ?
4   tane bağlı olan grup var, AX4.
Açı 109,5 ve  molekülün ismi düzgün dörtyüzlü.( tetrahedral   yapı ) İkisi de karşınıza gelebilir.
Hibritleşmeme  baktığım zaman 4 doğrultu var, sp3 hibriti yapar.   Devam ediyorum.
NH3.
3 burada, 1 burada, 4  doğrultu var.
sp3 hibriti yapar.
Peki AX ile nasıl   gösteririm ?
Merkez atomu yazdım.
Üç tane grup  bağlı, AX3.
Tamam.
Birde bağ yapmayan elektron   çifti için E'yi yazarım arkadaşlar.
Molekülümün  polarlığına az sonra geliyorum, hepsine birden   bakacağım.
Şimdi suya geldim.
Hibritleşmesine  bakmak istiyorum, 2 3 4.
4 doğrultusu var.
sp3.   AX ile gösteriyorum.
AX2 yazdım.
Bir tane E bunun  için, bir tane E bunun için.
AX2E2.
Açılar lütfen   önemli.
109,5 metanda, NH3'te 107.
Bakın açı  küçüldü.
Çünkü bağ yapan elektron çifti var.   Suya geldim, bir çift daha geldi, 104,5.
Bunları  bizim bilmemiz lazım.
Suyun molekül yapısı açısal   (kırık doğru) şeklinde karşımıza gelir.
Peki su  polar mı apolar mı ?
Merkez atom üzerinde nokta   kalıyorsa polar olurdu zaten.
O zaman NH3'te  polardır.
CH4'de etkileşimler birbirini götürür,   zaten hidrokarbon olduğu için bunu da apolar  şeklinde söyleyebilirsiniz arkadaşlar.   Evet devam edelim.
Önemli bir notumuz var.
HF ve  lityum florür.
Bakın hidrojen florür ve lityum   florür.
Doğrusaldır her ikisi de.
İkisi de  polardır.
Yani sonuçta 2 tane atom var.
2 tane   farklı atom.
İkisi de polar.
Açıdan bahsetmiyoruz  arkadaşlar.
Çünkü bu kuram bize 3 atom olmasını   söylüyor.
En az 3 atom, 2'den fazla olmasını  söylüyor.
Açı yok.
Hibritleşme olması için   de hemen hatırlatıyorum.
Benim hibritleşmem  nereden başlıyordu ?
sp'den başlıyordu.
sp   için iki doğrultu lazım.
En az sp.
Hatırlayın  sp2'de 3 doğrultu, sp3'de 4 doğrultu demiştik.   Şimdi burada kaç doğrultu var ?
1 doğrultu.  Burada arkadaşlar hibritleşme görmüyorsunuz.   Yani lityum florür ve hidrojen florür gibi  maddelerde , tek doğrultu olanlarda hibritleşme   yoktur diyoruz.
Dersimizi burada bitiriyoruz.  Bundan sonraki derste görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Karbon Kimyasına Giriş
Hibritleşme ve Molekül Geometrileri 3 / 4
VSEPR Molekül Geometrisi
VSEPR Molekül Geometrisi