Organik Kimyaya Giriş Örnek Sorular Bölüm 2

Arkadaşlar.
Birinci sorumuza bakalım.
Brad Pitt ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru olamaz?
Yer kabuğunda karbon elementin en yaygın olarak kullanılan bulunan şeklidir demiş.
Doğrudur.
Kuru haldeyken bile çok iyi bir bağlayıcıdır.
Doğru bir yapıdadır.
Top çubuk, tüp ve halk hepsinde bulunabilir demiş.
Maalesef bu yanlıştır.
Çünkü bu tarz yapılarda bunlar birer karbonun yapay alaturka larından biri olan fillere aittir.
O yüzden yanlıştır.
Kurşun kalemlerinde ana bileşenidir demiş grafit.
Evet, doğru α örgülü yani kovalent bir katıdır derse de yine doğru bir ifade olur.
İkinci örneğimizde geldiğimizde yukarıda açık formülü verilen molekül de numaralandırılmış.
Karbon atomlarının hibrit türlere hangi seçenekle doğru verilmiştir?
Burada en kolay pratik yöntemlerden biri bağlardan birine sevdiğin çoklu bağları.
Tek bir bağ gibi kabul edin ve geri kalan bağlara p değil.
O zaman bir numaralı karbonun EST pe 2 hibrid çeşmesi yapmıştır.
2 numaralı kurbana geldiğinizde bağlardan birine s dedin.
Diğerleri P görünümündedir.
O zaman bu karbon XP 3 hibrid çeşmesi yapmıştır.
3 numaralı kurbana geldiğinde bağlardan birine sevdiğin çoklu boğayı tek bir bağ gibi kabul edin.
Geri kalanlarına P.
Edin.
S&p iki hibrid denemesinde üç numaralı karbon yapmıştır.
O zaman seçeneklere baktığımızda 1 numaralı karbon SP2, 2 numaralı karbon XP, 3 3 numaralı karbon ise XP 2 birleşmesi yapmıştır dedik.
O yüzden cevabımız B seçeneğidir.