Kimyasal Tepkime Denklemleri Örnek Sorular

Aşağıda verilen tepkimeler den hangisinin türü yanlış verilmiştir?
Faturada 1.
Madde Sulu bir ortama geçmiş iyonları bu bir çözülme denklemi dir.
Sulu bir ortamda katı halde dönüşüyorsa çöken nedir?
Gidenlerde oksijen varsa bu bir yanma tepkimesi dir.
En iyi bakalım.
Biraz talepkar durayım, en iyi bakalım.
Bu bir sentez tepkimesi dir.
Ekip fark tek bir yapı oluşturuyorum.
Bu bir sentez de.
Sulu bir ortamda, bazın sonucu sulu bir ortamda bir tost, bir de su çıkışı var.
Bu bir genleşme tepkimesi dir.
Çözüm ve çökertme değildir.
O yüzden cevabımız B seçeneğidir.
İkinci sorumuza baktığımızda ne demiş bize?
Sülfürik asit çözeltisi ile sodyum hidroksit baz çözeltinin karıştırılması sonucunda gerçekleşen değişim iç yargılardan hangileri doğrudur?
Bunu biz kendimiz bir yazalım.
Sülfirik asit artık sodyum hidroksit.
Şimdi biraz daha kaldıralım.
Ders anlatım videolarını da görmüşsünüzdür.
Bazılar da denk nasıl yazılır diye.
Şimdi bu yapıda.
Bir hidrojen altlarındaki üçlemeyi öyle yazmıyorum.
Onlara en son dengi eleştirirken yaparsın.
Biz süt satıyor mu?
Burada bir solcu.
Bir de o hışımla.
Şimdi derin denklemleri yazarken bir tarafın kat iyonu, diğer tarafın an yönüyle aynı şekilde diğer tarafın patronu diğer tarafın oyunuyla birleşecek.
Birleştirirken yükleri çapraz alayın.
Sodyumun altına sıfatın 12'si geldi.
Sodyumun yükü birdi diye sıfatı direk yazdık.
O ha şart.
Hidrojen birleşirse da zaten suyu oluşturacaktı.
Şimdi denkleştirme sini yapın.
Sıralama nız nasıldı?
Mf olarak toplamıştır.
Önce metal, sonra metal, sonra hidrojen.
En son oksijeni denkleştirme oldunuz.
Sol bölümden bir tane girmiş, iki çıkmış.
O yüzden baş katsayısı 2.
Bir Kürt'ten 1 tane girmiş, bir tane çıkmış.
Hidrojenden iki.
Buradan iki.
Buradan dört tane giriyor, iki ten çıktığı için suyun baş katsayısı 2'dir.
Oksijen 4.
Buradan 2.
Buradan 6.
4.
Buradan iki, buradan altı denk geldi.
Şimdi yargılara bakalım.
Not Çölleşme tepkimesi gerçekleşir.
Evet, asit baz tepkimesi olduğu için çölleşme tepkimesi gerçekleşir.
Oluşan tozun formülünü vermiş miyiz?
Doğru.
Evet verdik.
Doğrudur.
Denklemi doğru bir şekilde yazdık.
O yüzden üçüncü yargımız da doğru olduğundan cevabımız el seçeneği 1, 2 ve üçtür.
Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar
Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar 3 / 3
Kimyasal Tepkime Denklemleri Örnek Sorular
Kimyasal Tepkime Denklemleri Örnek Sorular