İlk Kültür Medeniyetleri

Arkadaşlar bu videomuzda ilk kültür merkezlerinin özelliklerini ve harita üzerinde kurulmuş olduğu bölgeye bakacağız.
Şimdi öncelikli olarak şunu ifade edelim.
Toplumların medeniyete geçiş tarihlerinin farklı olması ve birbirinden farklı özellikler taşımaktadırlar.
Bunda özellikle etkili olan faktör coğrafi şartlardır ve ilk kültür merkezlerinin ortaya çıkış alanlarının ortak özelliklerini incelediğimiz zaman bu kültür medeniyetlerinin bulunmuş olduğu alanlar elverişli iklim şartlarının bulmuş olduğu kesimde karşımıza çıkar.
Bunun dışında yine su kaynakları, verimli tarım alanları ve korunaklı limanların bulunmuş olduğu alanlar tercih edilmiştir.
Şimdi Mezopotamya medeniyetine baktığımızda özellikle Fırat, Dicle nehirlerinin bulunmuş olduğu bölgede kurulduğunu ve en önemli mirasının ise yazının bulunması olduğunu görmekteyiz.
Şimdi aşağıdaki haritamız da Mezopotamya medeniyetinin bulunmuş olduğu alana baktığımızda şu bölgede Fırat ve Dicle'nin bulunmuş olduğu alanda karşımıza çıkar.
Bir diğer medeniyetimiz arkadaşlar, Mısır medeniyeti.
Mısır medeniyeti ise Nil Nehri çevresinde kurulmuştur.
Etrafı çöllerle çevrilidir.
Özellikle Nil Nehri'nin taşmasıyla ilgili durumlarda geometrik gelişmeleri, saptamalarının özellikle önünü açmıştır, katkı sağlamıştır bu noktada.
Mısır medeniyetinin bulunmuş olduğu alana da harita üzerindeki yerine baktığımızda Mısır medeniyeti de şu kısımda kurulmuştur.
Şimdi bir diğer medeniyetimiz ise Akdeniz medeniyeti, arkadaşlar.
Buna baktığımızda Akdeniz havzasının bulunmuş olduğu alanda kurulmuş ve deniz ticaretinde özellikle önemliler.
Şimdi bakalım Akdeniz medeniyetinin bulunmuş olduğu alanda zaten şu kısımda.
Bir diğer medeniyetimiz Hint medeniyeti.
Hint medeniyeti ise İndus ve Ganj nehirlerinin bulunmuş olduğu alanlarda karşımıza çıkmış.
Şimdi Hint medeniyetinin bulunmuş olduğu kesime de baktığımızda tam şurada harita üzerindeki yerleri çok önemli.
Karşımıza muhakkak gelecektir.
Şimdi bir diğer medeniyetimiz ise İnka medeniyeti.
And Dağları üzerinde kurulmuş, taş işçiliği ve mimari bu noktada gelişmiştir.
Hemen haritadaki yerine baktığımız zaman İnka medeniyeti de bu And dağlarının bulunmuş olduğu alanda taş işçiliği de öne çıkan bir medeniyet.
Şimdi bir diğer medeniyetimiz ise Aztek.
Meksika'nın orta ve güneyinde kurulmuştur.
Sulama ve özellikle bataklıkları kurutma yöntemleri noktasında önemlidir.
Yine saat hesaplamalarında önemli, Aztek medeniyetini bulunmuş olduğu alanında harita üzerindeki yeri bu şekilde.
Bir diğer medeniyetimiz ise arkadaşlar, Maya medeniyeti.
Yucatan Yarımadası'nda gelişmiş, özellikle matematikte ve astronomi ile de gelişmiştir.
Maya hemen Aztek'in bulunmuş olduğu alanın biraz daha alt kısmında kaldı.
Haritadaki gösterimi de onun da bu şekildeydi.
Evet, bir diğer medeniyetimiz ise arkadaşlar Çin medeniyeti.
özellikle Sarı Irmak Gökırmak nehirlerinin bulunduğu alanda kurulmuştur.
Barut, matbaanın buluşu noktasında da önemlidir, arkadaşlar.
Yerinde de baktığımızda Çin medeniyetinin bulunmuş olduğu alan burada.
Burada sorularda özellikle özelliklerini verip hangi medeniyettir şeklinde sorabilir bize.
Harita üzerinde yine dağılışlarını yapıp hangisi yanlış eşleştirilmiş şeklinde sorabilir.
O yüzden bu konu önemli.
Küresel Ortam:Bölgeler ve Ülkeler
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 1 / 4
İlk Kültür Medeniyetleri
İlk Kültür Medeniyetleri