Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Dağılışı

Arkadaşlar bu videomuzda kültür bölgelerinden bahsedeceğiz ve kültürü oluşturan unsurlardan söz edeceğiz.
Şimdi başlayalım.
Bir toplumun tarihsel ve mekansal gelişim süreci içerisinde oluşan maddi ve manevi değerlerin bütününe kültür diyoruz.
Şimdi bakalım bu kültürü oluşturan unsurlarımız neler?
Sorular da karşımıza genelde maddi unsurdur, hangisi manevi unsurdur şeklinde çıkar.
Şimdi maddi unsurlara baktığımız zaman coğrafi konum, iklim, yer şekilleri, toprak özellikleri, su özellikleri, simgesel değerler bunlar, mesela giyim kuşam gibi değerler maddi unsurlar içerisinde yer alır.
Manevi, yani soyut unsurlara da baktığımızda din ve inançlar, gelenek görenekler, dil, ahlak kuralları, hukuk kuralları, düşünce yapısı ise kültürü oluşturan manevi unsurlar arasında yer almaktadır.
Şimdi bu kültür bölgelerini şöyle incelediğimiz zaman kültür bölgelerinin hangisinin hangi alanda dağıldığına bakalım.
Özellikle şu kesimde Avrupa, Anglo Amerika'nın bulunmuş olduğu kültür bölgesi, şu alan da Latin Amerika Kültür Bölgesi, diğeri Slav Rus kültür bölgesi, bir diğeri şu kesimde yayılan Arap İslam kültür bölgesi, Afrika'nın aşağı kesiminde Sahra Altı Afrika kültür bölgesi ve Çin'in bulunduğu yerde Şark Çin kültür bölgesi, hemen altında Şark Hint kültür bölgesi ve altında da Pasifik kültür bölgeleri var.
Bunlar ise sorularda karşımıza harita verilip hangisinde ve dağılışı yanlış verilmiştir şeklinde gelebilir.
O yüzden bu haritayı bilmemiz de bizim açımızdan önemli arkadaşlar.
Küresel Ortam:Bölgeler ve Ülkeler
Kültür Bölgeleri ve Türk Kültürü 2 / 4
Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Dağılışı
Kültür Bölgelerinin Oluşumu ve Dağılışı