Küresel Ticaret

Arkadaşlar bu videomuzda küresel ticaretten bahsedeceğiz.
Küresel ticaret, ülkelerin ticaret yapmalarının aslında temeldeki nedeni kendi ülkelerinde üretilmeyen veya üretilmesi çok büyük maliyetler gerektiren malları ucuza almaktır.
Ülkeler sahip oldukları kaynakların ve ürettikleri malların fazlasını başka ülkelere satıp, ihtiyaçları olan ürünleri de başka ülkelerden alırlar.
Bunun sonucunda ise küresel ticaret dediğimiz kavram ortaya çıkar.
Şimdi küresel ticareti başlıklar altında inceleyelim.
Bunlardan birincisi tarımsal hammadde üretim bölgeleri.
Birincisi orman ürünleri.
Orman ürünlerine Kongo, Amazon, Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika'nın bulunmuş olduğu alanlarda görebiliriz çünkü iklim koşulları daha uygun olduğu için.
Bu alanları harita üzerinde gösterecek olursak arkadaşlar özellikle Amazon'un bulunmuş olduğu sağ Kongo'nun bulunmuş olduğu kesimde Yine tayga ormanlarının bulunmuş olduğu bu kesimlerde biz bu grup kullandırmayı yapabiliriz ve Kuzey Avrupa'nın bulmuş olduğu alanda bu grup içerisinde yer almaktadır.
Bir diğeri ise balıkçılık.
Balıkçılığı ise Japonya, Peru, ABD'nin doğusu ve Norveç'in bulunmuş olduğu alanlarda görebiliriz.
Hemen şimdi bu kesimlere baktığımız zaman Japonya'nın bulunmuş olduğu alanda sıcak ve soğuk su akıntılarının karşılaşma alanları olmasa yine Norveç'in bulunmuş olduğu alan ABD'nin özellikle doğu alanlarının bulunmuş olduğu kesim de balıkçılık noktasında önemlidir arkadaşlar.
Bir diğeri büyükbaş hayvancılık.
Hindistan, Çin, ABD, Arjantin ve Kuzey Avrupa'nın bulunmuş olduğu alandadır.
Bunları da harita üzerinde inceleyecek olursak, özellikle Hindistan'ın bulunmuş olduğu kesimde, Çin'in bulunmuş olduğu alanda yine arkadaşlar özellikle Kuzeybatı Avrupa'nın bulunmuş olduğu kesimde yine karşımıza çıkar.
Bir diğeri ise küçük baş hayvancılık.
Çin'de Avustralya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Yeni Zelanda'nın bulunmuş olduğu kesimde görmekteyiz.
Harita üzerinde yine bunlara da bakalım.
Bu kesimler ise Çin'in bulunmuş olduğu alan.
Özellikle Avustralya'nın bulunmuş olduğu alan yine Yeni Zelanda'nın arkadaşlar hemen Avustralya'nın alt kesiminde yer alan Yeni Zelanda'nın bulunmuş olduğu alan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bulmuş olduğu kesimdir.
Şimdi bir diğeri ise sanayi üretim bölgeleri.
Bunlar ise arkadaşlar zaten sanayinin başladığı Batı Avrupa, İngiltere'nin bulunmuş olduğu kesim.
Kuzey Avrupa, Rusya ve Güneydoğu Asya'nın bulunmuş olduğu alan da var.
Baktığımız zaman harita üzerinde özellikle Batı Avrupa'nın bulunmuş olduğu alanı görmekteyiz.
Kuzey Kuzey Avrupa'nın bulunduğu kesim, Rusya'nın bulunmuş olduğu alan yine Güneydoğu Asya'nın bulunmuş olduğu kesimde sanayi üretim bölgeleri içerisinde yer almakta.
Maden bölgelerine baktığımızda maden ve enerji kaynağı bölgelerinde ise Ortadoğu, Orta Asya, Kuzey Afrika, ABD, Rusya, Avustralya ve Venezuela görmekteyiz.
Özellikle bu noktalar petrol ve doğalgaz açısından önemli noktalar.
Hizmet üretim bölgesinde ise Avrupa, ABD, Doğu Asya ve Güneydoğu Asya'yı sayabiliriz.
Küresel Ortam:Bölgeler ve Ülkeler
Küresel Ticaret ve Jeopolitik Konum 1 / 2
Küresel Ticaret
Küresel Ticaret