Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket Örnek Sorular

1 boyutta hareket teki sorularımıza devam ediyoruz.
İvme zaman grafiği şekilde gibi olan araç, başlangıçta durgun 0 T aralığında es kadar yer değiştirme yapıyorsa, sıfır üç tasarımla kaç es yer değiştirme yapar?
Öncelikle ivme zaman grafiğinin altında kalan alan bize neyi veriyordu?
Hız değişimini verir.
O halde ben burada sıfır yer alındı.
Aha çarpıtmaya kadarlık bir hız değişimini veri olarak nitelendirirken burada kazandığımız hız artı ve ediyorum a t iki T aralığındaki imi ve sıfır olduğu için buradaki hızımız sabit.
Yine iki t üç değer yanında biri artı veya kadarlık kazanım.
Çünkü aynı alan başlangıçtaki de.
O halde burada görmüş olduğunuz ivme zaman grafiğini, hız zaman grafiğine çevirelim hep beraber.
Sonra hızlanma grafiği nasıl kullanacağımızı tekrardan söyleriz.
Önce bir başlangıca bir durgunluk veya kadar bir hız kazandık.
Şurası t zamanı.
Sonra sabit bir hızla hareket ettik.
Çünkü ivme bir sıfırı gösteriyor.
Sonra veya kadarlık bir hız daha kazandık.
Yani hızımız 2 veya geldi.
Süremizde üç T'ye gelmiş oldu.
O halde buradan yola çıkarak devam edecek olursak.
Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize neyi veriyordu?
Yer değiştirme miktarımız.
Ki ben de onu arıyorum şu anda.
Şu görmüş olduğunuz şuradaki üçgen deki alan es kadarmış.
O zaman burası es kadarsa hemen yanındaki t ki t yaralı iki kez kadar olmaz mı?
Aynı şekilde şurası iki es kadar değilmidir?
O zaman şurası da es kadar olur.
Çünkü aynı üçgen başlangıçtaki ile o hale toplama hızımız ne kadar oldu?
6 es kadar olduğu demek.
Üç t zamana kadar alt es yer değiştirme yapar mıyız?
Yani hız zaman grafiğinin?
Altındaki alan bana neyi verdi?
Yer değiştirmeyi verdi. Bunu da unutmuyoruz.
Devam edelim.
Şimdiki grafiğimiz hız, zaman grafiği, hız, omurga bir şekilde gibi olan aracın 0 4 T aralığındaki yer değiştirmesi.
Ix bir aldığı yol eksi Köroğlu'na göre yer değiştirdi.
Bölü aldığı yolun oranını soruyor.
Burada biri vektörel, biri skaler.
Buna dikkat edeceğiz ve az önceki sorumu da ne demiştik?
Hız, zaman grafiğin altında kalan alan yer değiştiriyor.
O halde biz sıfır aralığında şu hız zaman grafik altında kalan alanına yer değiştirmeden artı IX kadar dersem şu dik 4G'nin alanı artı iki x burası yine aynı üçgen olduğuna göre, artı x bu sefer ters yönde, eksi veya kadar de aynı üçgen yani.
Ama eksi yönde olduğu için şu dahi yer değiştiremez Eksi IX kadar oldu.
O halde ben başlangıçta örneğin sıfır konumunda olayın artı eksi kadar gittim.
Sonra üzerine artı eksi gittim.
Sonra bir artı eksi kadar gittim.
Sonra eksi IX kadar geldi.
O zaman toplam aldığım yola bakacak olursam x 2x daha, 3 x 1 x daha, 4 bir x daha 5 x yani x 2 ile gösterdiğimiz beşik pek yer değiştirmeyi soruyor bana.
Yer değiştirme başlangıca son konum arasındaki mesafe değil miydi?
Yani yer değiştirmez.
Ne kadar oldu?
Üç eksi oldu, o halde oranımız neymiş?
Üç bölü beş miş.
Devam edelim.
Bir sonraki sorumuz konum zaman grafiğini hız zaman grafiğine çevirmekle ilgili.
Bu soruların daha çok ön sebebini nasıl görürüz?
Grafiği verir.
Aşağıda ABC'de eşyalarında grafikler hangisi gibi olur?
Der.
Konum zaman grafiğinin eğimi kimi veriyordu?
Bizi hızı veriyordu.
Peki bizim üç tip konum, zaman grafiğimiz vardı. Şöyle kısaca bir hatırlayalım.
Bakın konum, zaman grafiğimiz eğer şöyle bir grafik ise bu nasıl hareketti?
Sabit hızlı hareketti.
Eğer konum, zaman grafiğimiz.
Böyle bir hareketti.
Bu ne idi?
Hızlan'ın hareketti.
Buna Genç K diyorduk.
Hatırlayın.
Eğer konum zaman grafiği niz şöyle bir ifadeye ise buna nehri yaştır kaydı değil mi?
Öyle kodlama işte.
Bu da yavaşlama hareketidir.
Burada grafiğimiz.
0 T yer alanlar, iki t üçte yer alınan, üçte dört baktığımızda hep şunu elde ediyoruz.
O halde bu hareket hareketi boyunca sabit hızlı hareket öncelikle.
Peki tek t yer yardım ne yapıyor?
Aynı konumda bakın anında x konumunda iki tam yanında x konumunu o zaman burada duruyor.
Hadi hız zaman grafiği çevirelim olayı.
Örneğin.
0 T aralığındaki şu açıya bakınız Karşı Kenar IX.
Komşu Kenar T.
Burada o zaman hızımız IX bölü T kadardır.
0 t yanındaki sabit artı yönde ix öteye kadar.
Buna veya kadar dersem.
Seyir anına kadar hızımız ve ama 2 TRT 2'de yer alında.
Hızımız sıfır.
Çünkü duruyor.
Aynı konumda iki THY, üç THY aralığında bakınız IX konumundan sıfıra geliyor.
Yani eksi tarafa dönmüş değil mi?
Yani iki t üç.
Thy'yi yazarken şöyle yazarsınız Eksi x ölü diye yazan zaman buradaki hızımız eksi veya olacak.
Aynı şekilde üçte 4'te yer alında.
Eksik kadar yer değişse göre o zaman burası bu şekilde devam edecek.
Aradığımız grafik böyle bir grafik olması gerekecek.
Yaşadıklarımız da görmüş olduğunuz gibi konum zaman grafiğinin eğimi, hızı verir.
Hızı çıkartırken de şuna dikkat ediyoruz.
Şurada bir, iki, üç tane grafiğimiz var.
Ona göre hızımızı model diyoruz diyoruz.