Serbest Düşme

Serbest düşme hareketi, dünya yüzeyine yakın bir yüzeyden bir cismi serbest düşme bırakalım.
Ne gözlemleriniz?
Cismin yere doğru ivmelenme Wade'in.
Peki bu cisim için şunu söylerim Hava sürtünmesi olmasın o zaman başkan başlangıçtı.
Hızı ilk hızı sıfır olan bu cismi havanın sürtünme olmadığı bir noktada serbest düşmeye bıraktığımda aşağı doğru düzgün olarak incelendiğini göreceğim.
Peki bu ivmeyi ben nasıl bulabilirim?
Cisme etki eden ne olacak?
Aşağı doğru hareket ettiren bir kuvvet.
Bu kuvvet yerçekimi kuvveti olacak.
Normalde biz kuvveti nasıl ifade ediyorduk?
E.f eşittir em çarpa kütle çarpı ivme olarak.
Peki buradaki ivme ne olacak?
Bakın kuvvet yerine ağırlığı yazıyorum.
Ağırlık G ile gösteriliyor.
Em çarpı A eşit ve burada baktığımda ağırlık yerine kütle çarpı yerçekimi ivmesi yazıyorum.
Burada en çarp yazdıktan sonra ne görüyorum?
Serbest düşme de cismin hızlanması ya da yavaşlaması havanın sürtünme olmadığı yerde yerçekimi ivmesine bağlıdır.
Kütleye bağlı değildir diye ifade ediyorum.
Peki cisim neyle inmeden?
Boş yer çekim büyümesiyle bu hareketli nin bu cismin hareketini aşağı doğru.
Hareket ettiğini ve bu yeryüzüne doğru hareketi negatif yönde almamız gerektiğini söyleyelim.
Peki cismin ivmesi ne kadarsa ben soruya eksi diye yazıyorum.
Tek kadar zamanda.
Bu hareketliliğin ne kadar ivmesi var, eksiye kadar hız değişimine kadar g çarpı t kadar olmuş oluyor.
O zaman bir hız değişimi var.
Düzgün bir şekilde de ivme deniyorsa nasıl hareket yapıyordur?
Hızlanan hareket ama ne söyledim.
Yeryüzüne doğru harekete negatif yön alacağız dedik.
Bu yüzden t ediyorum.
Şuraya da ve de ifade ediyorum.
Peki konum zaman grafiği nasıl çizeceğim?
Hızlanan grafik olduğu için hızına hız kattığı gibi yoluna da yol katacak.
Yani nasıl çizeceğim bu hareketliliğe?
Şu şekilde.
Konum zaman grafiğini çizmiş olacağız.
Süre istiyorum, buraya da T.H ediyorum.
Peki formülleri mi çıkartmak gerekirse, gerekli bağlantılara bakmak istediğimde hızlı iş verimi nasıl ifade edeceğim?
Hız değişiminin büyüklüğünü delta ve eşittir gayet çarpı ted yazacağım.
Peki buradaki alan bana neyi veriyordu?
Hız zaman Griffin alanı yer değiştirmeyi veriyordu.
Hadi bu alanı bir yazalım.
Üçgenin alanından şurada bir hız değişimi var.
Şurada bir tepe var.
Yani taban çarpı yükseklik dediğim yere delta ve çarpı t bölü 2 yazacağım.
Şu yüksekliği bulmak istiyorum öyle değil mi?
Her yazıyorum buraya.
O yüzden yer değiştirmeyi has olarak gösteriyorum.
Delta ve çarpı t bölü iki olarak ifade ediyorum.
Peki bu delta ve yerini ne yazmalıyım?
G çarpı t yazmalıyım bir böyle iki sabiti çarpı g çarpı t kare yani yüksekliği.
M bir böyle iki g t kare ile ifade ediyorum.
Peki zamansız hız denklemini nasıl yazıyorduk?
Hareketten hatırlıyorlar?
Son hızın karesi eşittir.
2 çarpı g çarpı haz ilk hızı olmadığı için bütün çıkarımlar umarız bütün bağlantılarımız bu şekilde ifade edilmiş oluyor.
Peki sabit g yerçekimi ivmesi ile hareket eden bu hareketin hızı?
Zaman grevini biraz daha yakından bakalım.
Şimdi burada baktığımızda hızın nasıl olduğunu söylüyorduk ve eşittir G çarpı T diye ifade ettiğimizi söylemiştik değil mi?
G yerçekimi ivmesini genellikle kaç kabul ediyoruz?
On olduğunu kabul ediyoruz.
O zaman bir sahnede bu hareketlerin hızı için ne söyleriz?
On metre bölü saniye olduğunu söyleriz.
Yani bir saniye sonra bu hareketle on metre bölü saniye hıza sahiptir.
İki saniye sonra the yerine 2 yazınca hareketlerin hızının yirmi metre bölü saniye olduğunu üçüncü saniyede 30 ve yere çarpma hızının 40 metre bölü saniye olduğunu ifade ederim.
Bu grafiği çizmek istediğimde 4 saniyelik bu grafiği çizmek istediğimde şu şekilde bir grafik elde ediyorum.
Burası birinci saniye şöyle burası İkindi saniye, üçüncü saniye ve dördüncü saniye.
1 Nisan'da hızım on, yirmi, otuz ve kırk olarak ifade ediyorum.
Hız zaman filme baktığımda şu alan bana neyi veriyordu?
Yer değiştirmeyi bu üçgenin alanı kaç metre 5 metre olarak hesaplıyor?
Yani on çarpı bir bölü ikiden burası 5 metredir.
Buraya yazıyorum, 5 metre yazıyorum.
Yine haç eşittir bir Birlik'i GT kareden de bunu hesap duyabiliriz.
G'yi kabul ettiğimiz durum gereği on kabul ettiğimiz durumda T.
Için bir birin karesi on ikiden beş metre gelecektir.
Daha sonra buraya bakıyorum.
Şurası'nın beş metre, burasının on metre olduğunu görüyorum.
Yani bir iki saniye aralığında bu dizi on beş metre yol almış.
Daha sonra buraya gelme de beş on on metre olduğunu görüyorum.
İkinci, üçüncü sahne aralığında burası yirmi beş metre.
Daha sonra burasının da otuz beş metre yol aldığını ifade ediyorum.
Ise serbest düşme de artık ben beş yerine hacc on beş metre erini Üç Çağış, yirmi beş metre, beş yaş, yedi haç gibi düzgün bir şekilde bu yolun bu şekilde arttığını söyleyebilirim.
Neden?
Çünkü hızlanan bir hareket yapıyor, yoluna yol katarak ilerliyor.
Yine ortalama hızdan Şûra'nın ortalama hızının değerine bakın 20 artı 30.
Örneğin şöhret esas alalım yirmi artı otuz ikiden kaç geldi burası 25 25 metre bölü saniye.
Bu hareket kaç saniye sürüyor?
Bir saniye 25 çarpı birden yine 25 metre olarak bu hareketliliğinin aldığı yolu hesap duyabiliriz.
Ortalama hızdan da bu şekilde geliyor.
Ya da yere çarpma hızını sorduğunda yere çarpma hızım kaç?
Benim burada 40 metre bölü saniye 40 metre golü saniye yere çarpma hızım bir önceki otuz beş metre yol almış.
Yani bunun beş eksiğe otuz beş metre son saniyede aldığı yolu sorarsa 40 metre bölü saniye son hızım yere çarpma hızım.
Bunun beş eksi benim son saniyede aldığım yolu verir.
Beş fazlası da yine son saniyede bir sonraki saniyede alacam yolu verecektir.
Şu şekilde ifade edelim.
Sırası +5.
Şurası eksi beş.